fredag, 30 oktober 2015 00:00

Besøk på Arba 30. oktober 2015

Gro og Cecilie besøkte ansatte på Arba på Rud for å invitere noen derfra til å delta på SAR-møtene. 
Vi fortalte også om mobbe-konferanse som skal være i mars neste år.

tirsdag, 16 juni 2015 00:00

Nyhet 16. juni 2015

Den årlige sommeravslutningen

tirsdag, 07 april 2015 00:00

Nyhet 7. april 2015

Dette er siste møte studentene er med på før de skal skrive oppgaven sin.

Det har vært hyggelig å bli kjent med begge to
og de har vært til god hjelp for oss.

Vi kommer til å treffe de igjen,
fordi de skal følge opp brukerundersøkelsen
som starter i mai.

tirsdag, 24 mars 2015 00:00

Nyhet 24. mars 2015

Vi  hadde besøk av tre representanter fra Helsetilsynet. 

Helsetilsynet skal be alle landets Fylkesmenn
om å besøke noen kommuner neste år
og spørre de om de tjenestene de gir til utviklingshemmede.  

De var på besøk for å høre hva vi tenker om
de helse- og omsorgstjenestene
som kommunene gir til oss som brukere.

Vi snakket om støtte-kontakt, tvang og makt, BPA,
verge, selvbestemmelse, IP og brukerråd.

Saken heter 03/15 Nasjonalt tilsyn

tirsdag, 27 januar 2015 00:00

Nyhet 27. januar 2015

To vernepleierstudenter, Jorunn og Line, skal være sammen med oss nesten helt frem til sommeren.

de skal skrive sin bacheleroppgave om .......