Nr. 01/2017 – Høring NOU 17: 2016 ”På lik linje”

28.februar 2017 – møte nr. 455

Utsatt til neste møte.
Vi venter på det samlede høringssvaret fra kommune.

Vedtak: Sendt melding til Osmund Kaldheim og takket for sist.

 

14.mars 2017 – møte nr. 456

Vi har gått igjennom høringssvaret fra Bærum kommune.

Flere av våre svar fra høringen har kommet med,
også kommentarer.

Vi så også på noen av høringssvarene
som finnes på hjemmesiden til BLD.

Vedtak: Høringen legges ved sakslisten til neste SAR-møte.

print