Nr.07/2017 – Brosjyre om Brobyggerprosjektet

28.mars 2017 – møte nr. 457

Vedtak: Begynner på brosjyren på neste møte

 

28.mars 2017 – møte nr. 458

Vi har begynt på teksten i brosjyren.
Alle har understreket ord de synes var vanskelige.

Vedtak: Vi fortsetter med brosjyren på neste møte

 

25.april 2017 – møte nr. 459

Vi har gjort ferdig teksten i brosjyren.
Det var en tekst med mange vanskelig ord og setninger.

På forsiden mangler det noe om skole og det å bli gammel. Vi skjønte ikke hva de som vinker skal forestille. Kanskje noen grantrær i stedet for palmer på side 2! Jenten på side 3 ser ensom ut. Hvis hun skal være i sentrum, må det synliggjøres bedre. Hvis bildene på baksiden skal brukes, så må de forklares med tekst. Skriftstørrelse 14 punkter og font Ariel.

Vedtak: Sender forslaget til Kirsten Skretting

Nr.06/2017 – Flytting mot eget ønske

28.mars 2017 – møte nr. 457

Vi har snakket om hvordan den enkelte har det i forhold til der de bor.

Noen kan tenke seg å flytte, andre kan tenke seg å fortsette å bo der de bor.

Vedtak: Utsatt til neste møte

 

18.april 2017 – møte nr. 458

Vi har ikke fått noe svar fra Heidi ennå.

Vedtak: Utsatt til neste møte

 

25.april 2017 – møte nr. 459

Noen har opplevd det vanskelig når man blir spurt om å flytte.

Hva betyr det egentlig?

Er det et tilbud, et ønske fra kommunen!

Hva kan vi gjøre for å bli trygge i denne situasjonen.

Hva er kommunens regler på området?
Vi har snakket med Bente Moe Eriksen som kommer på neste møte.
Vi forbereder saken sammen med henne fra kl. 11.30 til 12.00.

Så tar vi opp saken på SAR-møtet.

Vedtak: Fortsetter på neste møte.

 

23.mai 2017 – møte nr. 460

Vi tok opp saken på SAR-møtet 9. mai.
Bente Moe Eriksen var med fra administrasjonen.

Det kom frem mange synspunkter i diskusjonen.
Bente skrev de ned og hun og Lars Ole skal møtes
for å lage et forslag
til hvordan vi skal jobbe videre med denne saken.

Vedtak: Lars Ole møter Bente

 

Nr.05/2017 – Skedsmo foredrag

14.mars 2017 – møte nr. 456

Cecilie leste opp det hun skrevet.

I tillegg viser vi hjemmesiden og fra kommunenes side.

Vedtak: Har sendt svar til Anlaug.

 

28.mars 2017 – møte nr. 457

Cecilie, Gro og Karoline var på Skedsmo rådhus og fortalte om vårt arbeid. Vi viste frem hvilke saker vi har jobbet med og årshjulet. Snakket om samarbeide med Danmark og Sverige. Det var 30-40 deltakere, både brukere og tilretteleggere.

Vedtak: Ingen vedtak

Nr.03/2015 – Tilsyn om tjenester

10.mars 2015 – møte nr. 419
Tre personer fra Helsetilsynet ønsker å komme på besøk
og høre om vi har noen innspill til lands-dekkende tilsyn.
Det betyr at de skal spørre noen kommuner
for å finne ut hvordan utviklingshemmede har det når det gjelder kommunale tjenester.

Aktuelle temaer er:
– støtte-kontakt
– tro- og livssyn
– tvang og makt
– brukerstyrt personlig assistanse – BPA
– verge
– Individuell plan IP
– vedtak og selvbestemmelse
– ferie
– brukerråd i boliger
– fritids-aktiviteter

Vedtak: Det er greit at de kommer 3 personer.
Vi ber de komme kl. 12.00 og bli til senest kl. 14.00

24.mars 2015 – møte nr. 420
Vi startet med å presentere oss.

Så presenterte gjestene seg.
Vigdis er sykepleier og har jobbet helsesøster
og har jobbet i Statens helsetilsyn siden februar i år.
Hege har jobbet siden mai i fjor og er utdannet vernepleier.
Hege M. har vært der i fem år og er utdannet jurist.
Hun har jobbet med tilsyn tidligere.

Så fikk vi høre hva Helsetilsynet holder på med.

Helsetilsynet fører tilsyn med NAV, kommunenes tjenester, sykehusene og private tjenester.
Det er stort sett Fylkesmennene som fører tilsynene.

Føre tilsyn betyr
at Fylkesmennene reiser til en kommune
og undersøker om den kommunen gjør det de skal.
De kontrollerer om de følger lover og regler.

Fylkesmennene spør de som jobber i kommunen
og som har ansvaret,
men spør ikke så ofte de som mottar tjenestene.

Helsetilsynet spør også bruker-organisasjonene
før de har kontroll med tjenesten

Grunnen til at vi er her
er fordi alle Fylkesmennenes skal føre tilsyn med kommunenes
som gjelder helse- og omsorgstjenester.

Det betyr at de skal spørre noen kommuner
for å finne ut hvordan utviklingshemmede har det når det gjelder kommunale tjenester.

Vi snakket om disse områdene: støtte-kontakt, tro- og livssyn,
tvang og makt, brukerstyrt personlig assistanse – BPA,
Verge, Individuell plan – IP, vedtak og selvbestemmelse (klage),
ferie, brukerråd i boliger og fritids-aktiviteter

Vedtak: Saken er ferdig