Nr. 492 – Referat fra 21. mai 2019

Referat fra 21. mai 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Tove Kjevik

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Victoria Marie Jansson

Vedlegg:            1/492 – Møteplan høst 2019

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete og Lars Ole har vært på møte i Sentralt-brukerråd i går.
Den viktigste saken var kommune-valget til høsten
og ønske om flere ferie-tilbud.
Avis-utklipp og andre nyheter

I Budstikka 16. mai leste vi om Carina som får støtte fra Fylkesmannen              og ber kommunen om å ta opp saken på nytt.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi snakket litt om Jobbmessen
og hvordan man kommer seg dit.
@   E-post og beskjeder

E-post fra Kai Thoresen om gratis båttur med Rigmor.
Legges i kalenderen på kalenderen.
 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

May Østby har skrevet litt om oss på Vernepleier.no.
VI har langt lenken på vår Facebookside.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Intet nytt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget ferdig referatet fra SAR-møtet 7. mai.
Det blir lagt ut på hjemmesiden under Referat fra SAR.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 4. juni.
 

Planlegge stands på Vivil-lekene og Morodalsfestivalen

Vaktliste:  Gro og Frøydis

Brosjyrer, rollup, stemmekort og hatt, stafettpinne,
mobbeplakater og t-skjorter.

Vi skal snakke om:  25-år, andre råd i kommunen,
andre kommuneråd og i Sverige og Norge.
Når og hvor vi skal stå.  Parkering.

 

Sommer-avslutning
Vi ønsker å invitere ordføreren, utvalgsleder i hovedutvalg for bistand
og omsorg, rådmannen og kommunalsjef.
SAR-medlemmer, tilretteleggere, sentralt brukerråd, Hedda og Britta.
Cecilie og John-Harald.

Lars Ole sender invitasjon.  Tallballong

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 492

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

Nr. 491 – Referat fra 23. april 2019

Referat fra 23. april 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Merete Bjørke

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Victoria Marie Jansson

Vedlegg:

 

Victoria jobber på Aurora verksted med forskjellige oppgaver.
Bor på Emma Hjorth i kommunal leilighet.
Synger i Dissimillis og er sammen med venner.

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen andre møter eller konferanser.
Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp eller nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Erik kommer ikke 7. mai.
@   E-post og beskjeder

E-post fra Thomas fra Morodals-festvialen.
han lurte på om vi ville ha stand også på søndagen.
 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Intet nytt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget en arbeidsplan for SAR-møtet 7. mai

og fordelt oppgaver.

 

Arbeid-planen er ikke helt ferdig.
Delt ut på møtet.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 7. mai før SAR-møtet.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Nr. 490 – Referat fra 09. april 2019

Referat fra 9. april 2019 Tilstede: Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio Ikke tilstede: Gro Sjønnesen Møte-leder: Erik Songstad Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Martin Tørrmoen Tilretteleggerne kl. 13-15 – eget referat Vedlegg: saksliste til SAR

Martin jobber på Emma arbeidssenter på snekkeravdelingen og på Rud med jobb-frukt. På fritiden spiller jeg data og er sammen med fritidskontakten min. Jeg har kjæreste og bor på Fornebu i egen leilighet.

Informasjon fra andre møter og konferanser Vi har sett på det siste referatet fra sentralt brukerråd.

Avis-utklipp og andre nyheter Vi så innslag 25. mars fra NRK Midt-Nytt om at utviklingshemmede demonstrerte for bedre tjenester fra kommunen sin.

Beskjeder og informasjon Kommune og fylkesvalget er 9. september 2019.

Nr.490

Referat fra møte i RGB nr. 490
Side – 2
Brev til gruppen Ingen brev.
@ E-post og beskjeder E-post fra David i Vivil om den standen vi skal ha på lekene. Han foreslår at vi har en aktivitet på standen i tillegg til informasjon om RGB.

Internett, hjemmeside og Facebook Intet spesielt.

”Alt om oss, med oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Alle tilretteleggerne for brukerrådene er invitert på slutten av dagens møte.

Vi lager ferdig sakliste til møtet 7. mai og tar den opp med tilretteleggerne.

BA-rådet Intet nytt.

Saker til SAR: Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med. Vi må lage en arbeidsplan for SAR-møtet 7. mai og fordele oppgaver.

Annet: Hva skal være tema på neste Tema-kveld? Temaer fra Helsetilsynets veileder. Et forslag er BPA. Et annet forslag er Individuell plan (IP).
Referat fra møte i RGB nr. 490
Side – 3

SAKER

07/16 Frivillighet i Bærum Har sendt sms til Harald for å spørre om samarbeidet med Stabekk bo- og aktivitssenter og spørsmål om aktivitetsdagen på Emma.

Har fått vite fra Vibeke at det mest sannsynlig blir et brukermøte i slutten av mai hvor saken om frivillighet blir tatt opp. Vedtak: Vi venter i spenning på hvordan det går.

04/18 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth RGB foreslår at forslagene 1-6 får de pengene de har søkt om. Forslag 7 og 8, får ½ av de pengene de har søkt om. Det betyr kr. 1 000 000 for forslag om treningssenter og uteløype og kr. 2 000 000 for forslag om større garderobe på Emma friskhus. Forslag 9 og 10 må vi vite mer om, før vi kan bestemme oss. Vedtak: Forslaget tas opp på SAR-møtet 7. mai. Alle brukerrådene tar opp saken.

07/18 Det gjelder livet – lettlest rapport Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

Referat fra møte i RGB nr. 490
Side – 4

01/19 Veileder Helsedirektoratet Neste to temaer er kropp og seksualitet; og personlig assistanse. Skal være ferdig innen 14. mai. Vedtak: Vi tar det opp på møte 23. april og 7. mai før SAR-møtet.

Godkjenning av referat nummer 490 Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte Delt ut på møte.

EVENTUELT – Tove låner Tordivel. – Erik synes boken var litt bra og litt mindre bra. – Gro er ikke ferdig med boken, tar den med etter påske. – Velferdsteknologi – utsatt over påske

SAR-møte 12. februar 2019

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 12. februar 2019

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Cora

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Oversikt over forslag til bruk av penger
etter salg av tomter på Emma Hjorth

Besøk:              Heidi Hesselberg

Tilstede:           17 brukere (B), 4 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Omar er miljø-arbeider på Høyrabben
og Mari med i brukerråd i Per Skredders vei.

 

Diverse:            Ingen ting.
 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L, Mathilde
  og Kathrine (B) – (T)

Snakket om spørreskjema.
Kost-prosjektet.

 

 

 1. Per Skreddersvei – Mari (B) og Gro  (T)

Har snakket om brukermedvirkning.
Vi skal ha seminar om brukermedvirkning i begynnelse av mars.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro og Victoria (B) – Omar (T).

Flere som kan besøke EmmaMedLiv.

Flere boliger har begynt å få flere hjelpemidler.

Vi skal lage en invitasjon som kan sendes til andre boliger
og tjenestesteder.

Invitasjonen skal være til EmmaMedLiv-leiligheten.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Gl. Lommedalsvei )
  – (B) – (T)

Rette opp feil i listen.

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald, Aleksander
  og Torstein (B) – Arild (T)

Ingen saker ut over det som står på sakslisten.

 

 

 

 

 1. BA–rådet – Martin T (B) – (T)

Herman trekker seg fra rådet og Martin T er valgt som ny nesteleder.

Får kanskje besøk fra Sarpsborg på møtet 2. mai.

Har også snakket om arbeidstid og pauser.

Snakket om informasjon om ting som skjer i BA.

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
                     Ingen møter siden sist.

Ønsker å rekruttere flere som kan være medlemmer i rådet.

Skal være fastelavens-dans på Emma kafe 5. mars.

 

 

 1. RGB – Erik, Gro, Merete, Cora, Frøydis og Tove (B)
  -Lars Ole (T)

Siden siste møte i november så har vi:
– Snakket om Nordisk samarbeide og paraply-organisasjon.

Det skal være et for-møte i Danmark for alle de Nordiske landene
– Jobber med det lettleste heftet «Det gjelder livet»
– Jule-bord hjemme Merete på Stabekk med deilig koldt-bord.

 

– Besøk av tilretteleggere de to siste timene av møtet 15. januar

 

– Jobbet med måter å stemme over forslag
til hva pengene fra salg av tomter på Emma Hjorth
skal brukes til.

– Vi har fått penger til å feire 25 års jubileum.

Stand på Vivil-lekene og Morodals-festivalen.

Invitere spesielle gjester til sommer-festen.

 

Vi jobber også med

 

Velferdsteknologi og frivillighet

Få flere medlemmer i gruppa

Er det noen her som kan tenke seg å prøve?

Eller vet om noen som kan tenke seg å prøve?

 

 

 

 

Pause kl. 13.25 til 13.40

 

 

 

 

Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd

 

Brukerrådet på Emma Hjorth hadde et spørsmål til side 4,
om hva ulikt antall personer betyr?

 

Ulikt antall personer betyr at det hvis man stemmer over et forslag,

så vil det ikke kunne bli likt antall stemmer for og imot.
Hvis det er 5 medlemmer, så kan 3 stemme for og 2 i mot.
Da blir resultatet for, fordi det fikk 3 stemmer.
Kalles også oddetall.

 

De lurte også på valg av leder (formann eller nestformann).
I mandatet for brukerråd så står det ikke noe om valg av leder

eller nestleder.
Vedtak:     Vi tar opp spørsmålet om valg av leder og nestleder,
på neste SAR møte 7. mai.

 

 

 

 

 

Sak 3:   SAR 03/18 Informasjon om brukermedvirkning

             i Bærum kommune

                  Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg»                 ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

 

Heftet ble delt på møtet 20. november i en mappe
sammen med heftet:
«Brukerråd for medarbeidere og beboere».

 

Vedtak:     Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.
RGB ordner med bilder til neste SAR-møte.

 

 

 

 

Sak 4:   SAR 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter

             på området Emma Hjorth        

 

BA-rådet har valg ut utescene og Solknatten
på grunn av pris.

 

Brukerrådet på Emma ønsker å velge hesten og hagen.

 

Åsterud synes det er viktig å få mest mulig ut av pengene.

De ønsker å pusse opp på Solknatten,
fordi det er et koselig sted å være
og derfor er det viktig at det er i orden.

 

RGB synes forslagene om hesten (2), Solknatten (2),
og badene på gjestehuset.

 

Vedtak:     Ingen vedtak.

 

 

 

 

Sak 5:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

Harald som har ansvaret for frivillighet
ønsker å komme i kontakt med brukerrådet på Jernbaneveien/Fornebu.

 

Han har fått navnet på tjenesteleder Vibeke Rosenvinge.
Vedtak:     Harald skal innkalle til et møte
mellom brukerrådet i Jernbaneveien
og kontaktpersoner fra Stabekk bo- og behandlingssenter.

 

 

 

 

Eventuelt
Neste møte er 7. mai 2019.

 

Kosthold prosjekt «Mat til begjær og ikke besvær»
– får vite mer om etter hvert.