Nr. 474 – Referat fra 10. april 2018

Referat fra 10. april 2018

Tilstede: Cecilie Dahl, Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik,
John-Harald Wangen, Cora Galucio og Erik Songstad
Ikke tilstede:
Møte-leder: Cecilie Dahl (måtte gå kl. 13.00) Cora overtok.
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Student Nina, Hanne og Birgitte
Vedlegg: 1/474 Forslag til mandat for brukerråd i BA.

 

Informasjon fra andre møter og konferanser
Birgitte fortalte fra Tilretteleggerforum.
Studentene fortalte om sine oppgaver.
Så tok vi en runde blant tilretteleggerne
som fortalte om hvordan de jobber med brukermedvirkning
og hvilke utfordringer de har.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller nyheter.

 

Beskjeder og informasjon
Cecilie må gå kl. 13.00 i dag.
Cora overtar ansvaret som møteleder.
Hanne og Nina må gå til lunsj fordi de skal ha veiledning.

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post og beskjeder
Referat fra BA-rådsmøte i forrige uke.

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi så på sidene til Inclousion International.
Den 17 verdenskongressen skal være i England i mai.

 

”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

BA-rådet
Vi gikk igjennom referatet fra BA-rådet.
De fikk tatt opp veldig mange viktige saker denne gangen.

De har laget et forslag til mandat som ennå ikke er bestemt.
Vi har forslaget med som vedlegg til dagens referat.

 

Saker til SAR:
Sakslisten ligger på hjemmesiden.
Det er gjort en oppdatering.
Vi fortsetter forberedelsene til SAR på neste møte.

SAKER

09/17 Temakveld: «Sjef i eget hus»
Cecilie og Frøydis vil hjelper til med handling på mandag
og Frøydis på onsdag hvis det er behov.
Vi må starte med handlingen kl. 13.30.
Vi har fortsatt å snakke om spørsmålene til gruppearbeidet
og test ut bruk av mentimeter.
Alle synes det fungerte fint etter litt trening.

På tema-kvelden går vi igjennom spørsmålene først samlet
og så svarer deltakerne på de under gruppearbeidet.

Vedtak: Vi har ikke hørt noe fra Geir Aasgaard ennå.

 

11/17 Studenter i praksis våren 2018
Studentene hadde kjøpt hvetekringle og twist,
fordi det er siste dagen de er hos oss.
Vedtak: Vi ønsker de lykke til videre – stor klem og smilefjes.

01/18 Oppskrift på brukerråd
Tilretteleggerforumet fikk ikke jobbet med dette punktet
på siste møte.

Vi setter det inn i sakslisten til SAR og ber alle brukerrådene
komme med innspill til hva som kan være i oppskriften til møtene.

Eksempler kan være hvordan velge representanter.
Hvordan skal sakslisten og referatet være.
Hvilke saker man kan jobbe med, komme med eksempler.
Hvor man kan få saker fra, komme med eksempler.
Skal man velge leder og nestleder.
Velge møteleder, gå på rundgang.
Og sikker mange andre forslag.
Vedtak: Settes inn i sakslisten og tas opp på SAR.

02/18 Tur til Grunden i Sverige
Erik, Frøydis, Cora blir med.
John-Harald blir med hvis han får permisjon med lønn.

Programmet er ferdig og tas opp på neste møte.

Det er ikke avklart ennå om Færøyene blir med.
Vedtak: Lars Ole sender melding til Hedvig i NFU.

 

Godkjenning av referat nummer 474
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

EVENTUELT
– Oppdatere Om oss – utsatt.
Lars Ole må sørge for at dette legges inn

Nr. 473 – Referat fra 3. april 2018

Referat fra 3. april 2018

Tilstede: Cecilie Dahl, Frøydis Jakobsen, John-Harald Wangen, Cora Galucio og Erik Songstad

Ikke tilstede: Tove Kjevik
Møte-leder: Gro Kristine Sjønnesen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Student Nina, Hanne og Birgitte Vedlegg: Ingen vedlegg

Informasjon fra andre møter og konferanser

Frøydis og Hanne var i Lillestrøm.
Det var veldig hyggelig og vi fikk en varm velkomst.
Vi ble kjent med flere fra Skedsmo.
Hanne har skrevet et oversiktlig referat fra hele dagen.

Lars Ole fortalte fra møte i sentralt brukerråd

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avisutklipp eller nyheter.

Beskjeder og informasjon

Erik er kanskje borte neste møte 10. april.

Cecilie slutter i RGB fra sommeren av.

Nr.473

Referat fra møte i RGB nr. 473
Side – 2
Brev til gruppen Ingen brev.

@ E-post og beskjeder E-post fra BLD på vårt spørgsmål om hva som skjer med NOU på lik linje. Svaret er vanskelig å forstå. De skriver at de er i gang med arbeidet.

Internett, hjemmeside og Facebook På NAKU sine sider kan vi lese om workshopen i Skedsmo. https://naku.no/kunnskapsbanken/selvbestemmelse-mitt-valg#maincontent

”Alt om oss, med oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

BA-rådet

Ikke noe nytt referat.

BA-rådet skal ha møte nå på torsdag.

Saker til SAR:

Laget forslag til saksliste til møtet 8. mai.
Referat fra møte i RGB nr. 473
Side – 3

SAKER

09/17 Temakveld: «Sjef i eget hus»

Plakaten er ferdig og har blitt sendt ut til alle tjenestelederne og til arbeidsplassene.
Cecilie kan hjelpe til med handling på mandag og Frøydis på onsdag.
Vi må starte med handlingen kl. 13.30.
Informere og teste ut nettverket.
Nina tester ut lånetelefoner på ice-netttverket.
Svare på øvelses-spørsmål i felleskap.
Trenger Ipader, for de som trenger litt større tekst.
Gruppearbeid «Sjef i eget hus» 5 brukere i hver gruppe og en tilrettelegger.

En snakke-ball i hver gruppe. Alle presenterer seg og sier hvem man er.

Mulige spørsmål:

Er det noe du ikke kan bestemme selv?

– fest, overnatting, mat, bo sammen og fellesareal?!

Hva må du være flere om å bestemme?

Er det andre som bestemmer noe du vil bestemme selv?

Hvor mye synes du foreldrene skal bestemme (litt eller mye)?

Hvor mye bestemmer foreldrene dine i dag (litt eller mye)?

Vedtak: Lars Ole sjekker en gang til om Geir Aasgaard har lyst og anledning til å komme en av dagene. Vi fortsetter saken på neste møte.

Referat fra møte i RGB nr. 473
Side – 4

11/17 Studenter i praksis våren 2018

Vi har tatt bilde til hjemmesiden i dag. Vedtak: Legges ut på hjemmesiden.

01/18 Oppskrift på brukeråd

Vedtak: Utsatt til neste møte. Må bli ferdig på neste møte.

02/18 Tur til Grunden i Sverige Erik, Frøydis, Cora blir med. John-Harald blir med hvis han får permisjon med lønn.

Program kommer snart. Kanskje Færøyene også blir med!

Vedtak: Alle dobbelt-sjekker at det passer.

Godkjenning av referat nummer 473

Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte Delt ut på møtet.

EVENTUELT
– Oppdatere Om oss. Lars Ole må sørge for at dette legges inn.

Nr. 472 – Referat fra 13. mars 2018

Referat fra 13. mars 2018

Tilstede: Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Frøydis Jakobsen,
John-Harald Wangen,,
Cora Galucio og Erik Songstad
Ikke tilstede: Gro Kristine Sjønnesen
Møte-leder: Cora Galucio
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Student Nina, Hanne og Birgitte

Vedlegg: Ingen vedlegg

 

Informasjon fra andre møter og konferanser
Merete og Lars Ole var på møte i sentral brukerråd i går.
Referat kommer senere.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller nyheter.

 

Beskjeder og informasjon
Tove er borte på neste møte 3. april.
Erik er borte 8. mai.

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

 

@ E-post og beskjeder
E-post fra Skedsmo med invitasjon til workshop 21. mars.
Frøydis og Hanne drar.
E-post fra Gjøvik som forteller at de skal starte et sentralt brukeråd.
Internett, hjemmeside og Facebook
Intet spesielt.

 

”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

BA-rådet
Ikke noe nytt referat

 

Saker til SAR:

RGB lager et forslag til oppskrift
som tas opp på Tilretteleggermøte 9. april
og på neste SAR-møte 8 mai.

Plakatene har blitt prøve-trykket
og noen av bildene må byttes ut med bedre bilder.

 

SAKER

09/17 Temakveld: «Sjef i eget hus»
Datoene er 16. og 18. april, to like dager.
Påmeldingsfrist er 9. april.
Pårørende er også velkomne.

Forslag til program:
kl. 15.30 Vi starter med tomatsuppe med makaroni med brød
kl. 16.30 Informasjon om «bytting», husleie og eie/leie
kl. 17.00 Innledning gruppe-arbeid «Sjef i eget hus» – egne erfaringer
kl. 17.15 Gruppearbeid «Sjef i eget hus»
kl. 17.45 Pause
kl. 18.00 Innledning gruppe-arbeid Hvor mange skal bo samme sted?
kl. 18.15 Gruppearbeid – Hvor mange skal bo samme sted?
kl. 18.45 Pause
kl. 19.00 Oppsummering
kl. 20.00 Slutt

Vi har begynt å lage en plakat.
Lars Ole lager denne ferdig
og sender den ut til arbeidsplassene og tjenestestedene.

Vedtak: Lars Ole sjekker en gang til om Geir Aasgaard
har lyst og anledning til å komme en av dagene.
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

11/17 Studenter i praksis våren 2018
Studentene har test-intervjuet Cecilie og Cora.
Det fungerte fint.

Vedtak: De skal teste ut spørsmålene for første gang i morgen.

 

 

01/18 Oppskrift på brukerråd

Vedtak: Utsatt til neste møte.
Må bli ferdig på neste møte.

 

02/18 Tur til Grunden i Sverige
Erik, Frøydis, Cora, og kanskje Gro blir med.

Avreise om morgenen torsdag 24. mai
og tilbake fredag 25. mai om kvelden.

Vedtak: Alle dobbelt-sjekker at det passer.

Fortsette med rapporten fra mobbe-konferansen og ble ferdig.
Rapporten er på 34 sider.

 

Godkjenning av referat nummer 472
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT
– Oppdatere Om oss. Lars Ole må sørge for at dette legges inn.

Nr. 02/2018 – Tur til Grunden i Sverige

27.februar 2018- møte nr. 471

Vi reiser torsdag 24. mai om morgenen
og kommer tilbake fredag 25. mai på kvelden.

Vedtak: Alle må sjekke om de har lyst og mulighet til å dra.

 

13.mars 2018- møte nr. 472

Erik, Frøydis, Cora, og kanskje Gro blir med.

Avreise om morgenen torsdag 24. mai
og tilbake fredag 25. mai om kvelden.

Vedtak: Alle dobbelt-sjekker at det passer.

 

03.april 2018- møte nr. 473

Erik, Frøydis, Cora blir med.
John-Harald blir med hvis han får permisjon med lønn.

Program kommer snart.
Kanskje Færøyene også blir med!

Vedtak:  Alle dobbelt-sjekker at det passer.

 

10.april 2018- møte nr. 474

Erik, Frøydis, Cora blir med.Erik, Frøydis, Cora blir med.John-Harald blir med hvis han får permisjon med lønn.
Programmet er ferdig og tas opp på neste møte.
Det er ikke avklart ennå om Færøyene blir med.

Vedtak: Lars Ole sender melding til Hedvig i NFU.