Nr. 493 – Referat fra 04. juni 2019

Referat fra 4. juni 2019

Tilstede:            Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:       Frøydis Jakobsen

Tilretteleggere:         Lars Ole Bolneset

         Sted:                          Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 11.00, så forberede og ha sommer-fest.

Besøk:               Victoria Marie Jansson

Neste møte:      Tirsdag 20. august

Vedlegg:

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter.
Avis-utklipp og andre nyheter

Avis-utklipp fra Budstikka om ViVil-lekene.
Det sto også litt om jobbmesssen.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi har sendt spørsmål til Morodalsfestivalen om praktiske ting.
@   E-post og beskjeder

Ingen e-poster.

 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke noe spesielt denne gangen.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Intet nytt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget ferdig referatet fra SAR-møtet 7. mai.
Det er lagt ut på hjemmesiden under Referat fra SAR.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.
Vedtak:     Vi fortsetter 20. august.
 

Planlegge stands på Morodalsfestivalen

Vaktliste:  Merete, Erik, Tove og Frøydis

Brosjyrer, rollup, stemmekort og hatt, stafettpinne,
mobbeplakater og t-skjorter.

Vi skal snakke om:  25-år, andre råd i kommunen,
andre kommuneråd og i Sverige og Norge.

Når og hvor vi skal stå.  Parkering.

 

Sommer-avslutning
Vi ønsker å invitere ordføreren, utvalgsleder i hovedutvalg for bistand
og omsorg, rådmannen og kommunalsjef
– ingen kunne komme denne gangen.

SAR-medlemmer, tilretteleggere, sentralt brukerråd, Hedda og Britta.
Cecilie og John-Harald.

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 493

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

 

EVENTUELT

Ingen ting.

 

Nr. 492 – Referat fra 21. mai 2019

Referat fra 21. mai 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Tove Kjevik

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Victoria Marie Jansson

Vedlegg:            1/492 – Møteplan høst 2019

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete og Lars Ole har vært på møte i Sentralt-brukerråd i går.
Den viktigste saken var kommune-valget til høsten
og ønske om flere ferie-tilbud.
Avis-utklipp og andre nyheter

I Budstikka 16. mai leste vi om Carina som får støtte fra Fylkesmannen              og ber kommunen om å ta opp saken på nytt.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi snakket litt om Jobbmessen
og hvordan man kommer seg dit.
@   E-post og beskjeder

E-post fra Kai Thoresen om gratis båttur med Rigmor.
Legges i kalenderen på kalenderen.
 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

May Østby har skrevet litt om oss på Vernepleier.no.
VI har langt lenken på vår Facebookside.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Intet nytt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget ferdig referatet fra SAR-møtet 7. mai.
Det blir lagt ut på hjemmesiden under Referat fra SAR.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 4. juni.
 

Planlegge stands på Vivil-lekene og Morodalsfestivalen

Vaktliste:  Gro og Frøydis

Brosjyrer, rollup, stemmekort og hatt, stafettpinne,
mobbeplakater og t-skjorter.

Vi skal snakke om:  25-år, andre råd i kommunen,
andre kommuneråd og i Sverige og Norge.
Når og hvor vi skal stå.  Parkering.

 

Sommer-avslutning
Vi ønsker å invitere ordføreren, utvalgsleder i hovedutvalg for bistand
og omsorg, rådmannen og kommunalsjef.
SAR-medlemmer, tilretteleggere, sentralt brukerråd, Hedda og Britta.
Cecilie og John-Harald.

Lars Ole sender invitasjon.  Tallballong

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 492

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

Nr. 491 – Referat fra 23. april 2019

Referat fra 23. april 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Merete Bjørke

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Victoria Marie Jansson

Vedlegg:

 

Victoria jobber på Aurora verksted med forskjellige oppgaver.
Bor på Emma Hjorth i kommunal leilighet.
Synger i Dissimillis og er sammen med venner.

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen andre møter eller konferanser.
Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp eller nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Erik kommer ikke 7. mai.
@   E-post og beskjeder

E-post fra Thomas fra Morodals-festvialen.
han lurte på om vi ville ha stand også på søndagen.
 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Intet nytt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget en arbeidsplan for SAR-møtet 7. mai

og fordelt oppgaver.

 

Arbeid-planen er ikke helt ferdig.
Delt ut på møtet.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 7. mai før SAR-møtet.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Nr. 490 – Referat fra 09. april 2019

Referat fra 9. april 2019 Tilstede: Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio Ikke tilstede: Gro Sjønnesen Møte-leder: Erik Songstad Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Martin Tørrmoen Tilretteleggerne kl. 13-15 – eget referat Vedlegg: saksliste til SAR

Martin jobber på Emma arbeidssenter på snekkeravdelingen og på Rud med jobb-frukt. På fritiden spiller jeg data og er sammen med fritidskontakten min. Jeg har kjæreste og bor på Fornebu i egen leilighet.

Informasjon fra andre møter og konferanser Vi har sett på det siste referatet fra sentralt brukerråd.

Avis-utklipp og andre nyheter Vi så innslag 25. mars fra NRK Midt-Nytt om at utviklingshemmede demonstrerte for bedre tjenester fra kommunen sin.

Beskjeder og informasjon Kommune og fylkesvalget er 9. september 2019.

Nr.490

Referat fra møte i RGB nr. 490
Side – 2
Brev til gruppen Ingen brev.
@ E-post og beskjeder E-post fra David i Vivil om den standen vi skal ha på lekene. Han foreslår at vi har en aktivitet på standen i tillegg til informasjon om RGB.

Internett, hjemmeside og Facebook Intet spesielt.

”Alt om oss, med oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Alle tilretteleggerne for brukerrådene er invitert på slutten av dagens møte.

Vi lager ferdig sakliste til møtet 7. mai og tar den opp med tilretteleggerne.

BA-rådet Intet nytt.

Saker til SAR: Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med. Vi må lage en arbeidsplan for SAR-møtet 7. mai og fordele oppgaver.

Annet: Hva skal være tema på neste Tema-kveld? Temaer fra Helsetilsynets veileder. Et forslag er BPA. Et annet forslag er Individuell plan (IP).
Referat fra møte i RGB nr. 490
Side – 3

SAKER

07/16 Frivillighet i Bærum Har sendt sms til Harald for å spørre om samarbeidet med Stabekk bo- og aktivitssenter og spørsmål om aktivitetsdagen på Emma.

Har fått vite fra Vibeke at det mest sannsynlig blir et brukermøte i slutten av mai hvor saken om frivillighet blir tatt opp. Vedtak: Vi venter i spenning på hvordan det går.

04/18 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth RGB foreslår at forslagene 1-6 får de pengene de har søkt om. Forslag 7 og 8, får ½ av de pengene de har søkt om. Det betyr kr. 1 000 000 for forslag om treningssenter og uteløype og kr. 2 000 000 for forslag om større garderobe på Emma friskhus. Forslag 9 og 10 må vi vite mer om, før vi kan bestemme oss. Vedtak: Forslaget tas opp på SAR-møtet 7. mai. Alle brukerrådene tar opp saken.

07/18 Det gjelder livet – lettlest rapport Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

Referat fra møte i RGB nr. 490
Side – 4

01/19 Veileder Helsedirektoratet Neste to temaer er kropp og seksualitet; og personlig assistanse. Skal være ferdig innen 14. mai. Vedtak: Vi tar det opp på møte 23. april og 7. mai før SAR-møtet.

Godkjenning av referat nummer 490 Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte Delt ut på møte.

EVENTUELT – Tove låner Tordivel. – Erik synes boken var litt bra og litt mindre bra. – Gro er ikke ferdig med boken, tar den med etter påske. – Velferdsteknologi – utsatt over påske