Nr. 481 – Referat fra 11. september 2018

Referat fra 9. oktober 2018

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke, John-Harald Wangen
og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Cora Galucio

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete har vært i møte i sentralt brukerråd 17. september.
Nytt møte skal være 22. oktober.

Lars Ole har vært i møte med Heidi og Brita
om forslag til bruk av tomte-penger fra Emma Hjorth.
Avis-utklipp og andre nyheter

Tove sjekker brukernavn og passord til Budstikka på nett.

 

 

Beskjeder og informasjon

Lokalene til Emma arbeidssenter pusses opp
og de har midlertidig flyttet til gamle Emma Hjorth skole.

 

Vi har etterlyst svar fra Kai om følgebrev på e-post.

 

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

@   E-post og beskjeder

Fått e-post fra Helen som er ernæringsfysiolog i kommunen.

Hun vil gjerne komme på besøk og bli kjent med oss.

Vi inviterer henne til neste møte.
Internett, hjemmeside og Facebook

VI så på programmet for SOR-konferansen
som skal være i Oslo  25. og 26. oktober.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen møter siden sist.

 

 

Saker til SAR:

 

Gått igjennom referat fra SAR og godkjent dette.

Referat legges ut på vår hjemmeside.

 

 

 

Annet:

 

Hvordan skal vi ferie RGBs 25-års jubileumet?

Alle fortsetter å tenke på forslagene til neste møte.

 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Et forslag er å høre om BPA – Brukerstyrt personlig assistent.

John-Harald har snakket om det i BBL.

Alle tenker på dette til neste møte.

 

 

SAKER  

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige

Vedtak:     Vi ser på bilder og film fra turen på neste møte.

 

 

 

03/18     Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Vi trenger bilder til heftet.
Vedtak:     Merete forbereder saken til SAR-møtet.
 

04/18     Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth
Vedtak:     Se referat fra SAR-møtet 25. september.

 

 

05/18     Hvordan skal vi feire RGB’s 25-års jubileum

Vi må finne ut om vi kan få noen penger til å ferie jubileum.

Vedtak:     Merete tar det opp i sentralt brukerråd
om hvordan vi kan få tak i penger til dette.

 

 

 

 

 

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

Vi har ikke fått noe svar på den e-posten
vi sendte til Anne og Harald for 4 uker siden

Vedtak:     Sendt ny e-post til Anne og Harald

 

 

06/18     Forelesning for vernepleierstudenter
                   Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

 

Vedtak:      Vi ser litt på opplegget neste gang.

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Alle leser igjennom den lettleste rapporten fra Helsetilsynet.
Sett merke i teksten der det er setninger eller ord du ikke forstår.
Fortsetter saken på neste møte.

 

 

Godkjenning av referat nummer 481

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

EVENTUELT

  • Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017.
  • Velferdsteknologi – utsatt

SAR 05/2018   Hvordan feire RGBs 25 års jubileum

SAR 05/2018       Hvordan feire RGBs 25 års jubileum

25. september 2018

RUVE foreslår at det blir en fest i januar
med en artist og alle kan komme.

Ingebjørg foreslår å ha det i kommunegården.

Britta hadde forslag om å spørre om Rådhuset kan brukes.

Ha stand på Vivil-lekene og på aktivitets-dag på Emma Hjorth.

Ha en utvidet feiring med spesielt inviterte gjester
på SAR-sommeravslutning 2019.

Vedtak: RGB følger opp saken og informerer SAR underveis.