Nr. 476 – Referat fra 22. mai 2018

Referat fra 22. mai 2018

Tilstede:             Cecilie Dahl, Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik,
John-Harald Wangen, Cora Galucio og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:     Erik Songstad

Møte-leder:        Tove Kjevik

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Merete Bjørke

Vedlegg:            Invitasjon til sommer-avslutning 5. juni og forslag til

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter siden sist.
Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avisutklipp eller nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Grundenturen er flyttet til august.

På fredag 25. mai er det møte med de norske deltakerne i Løkkeåsveien fra kl. 10.00 til 14.00

 

Stolthetsparaden 16. juni i Oslo.

Emma-dagen 7. juni.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Ingen e-post.
Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen møter siden sist.

 

 

Saker til SAR:

Vi har gått igjennom referatet fra siste SAR-møte 8. mai.
Referatet er godkjent og vil bli lagt ut på hjemmesiden.

 

 

SAKER  

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige

På fredag 25. mai skal vi møte
de andre deltakerne fra Norge
som skal være med til Gøteborg for å treffe Grunden og ULF.

Vi møtes i Løkkeåsveien fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Fra RGB kommer Cora, John-Harald, Merete, Frøydis og Gro.
Lars Ole og Birgitte er tilretteleggere.


Program:

Starte med å presentere oss.
Navn, alder, forhold, bolig, arbeid og fritid
Brukerrådene fra Bærum, Gjøvik, Eidsberg og Skedsmo.

Hvem møter vi i Gøteborg?  ULF og Grunden
Skype med Grunden kl. 11.30, dato for tur?
Se på forslag til program,
komme med andre ønsker

Bli-kjent-leker

Lunsj kl. 12.00 til kl. 12.30

Reisetider og måter

Pakkeliste

Vedtak:     Fordele oppgaver mellom kommunene når vi treffes på fredagen.

 

 

03/18     Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Vi har lest igjennom og gjort noen forandringer

På det lett-leste dokumentet:
Bruker-medvirkning for personer med utviklingshemming
i Pleie og omsorg Bærum kommune.

 

Vedtak:     Sendes ut til høring i brukerrådene.

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 476

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

EVENTUELT

  • Oppdatere Om oss – mangler litt på Frøydis.
  • Begynt års-rapporten for 2017.

SAR-møte 08. mai 2018

Tirsdag 8. mai 2018
Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

Møteleder: Cora
Referent: Lars Ole
Vedlegg: Referat fra gruppearbeidet på temakveldene
Besøk: Heidi Hesselberg

Tilstede: 17 brukere (B), 6 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:
Marie Mjelva Belsetveien og Wøyen gård (BA)
Ådne Gunnar Vole Klungseth fra Åsbråtan

Diverse: Ingen ting.

 

 

 

Sak 1: Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk
Ikke tilstede – beskjed ikke gitt.

 

2. Jernbaneveien – Anne L, og Gro Anita (B) – Rita (T)
Har snakket om sommeravslutning, turer og planlagt 17. mai.
Jobber med å få i gang brukerrådet for Jernbaneveien og Fornebu sammen.
Bestemt møtedatoer for husmøter resten av året.

 

Fornebu – Mathilde og Kathrine (B) – Elton (T)
Har snakket om lading av mobil på natten,
dette er viktig fordi det kan begynne å brenne.
Også snakket om mobbing og sjalusi, nettmobbing og nettvett.
Fellestur til Tusenfryd.
Vi har felleslunsj hver søndag og skal sommerfest hvor vi inviterer flere.

 

3. Per Skreddersvei – (B) og (T)
Ikke tilstede – beskjed gitt.
På siste husmøte i boligen ble det snakket litt om brannvern og brannrutiner, planlegging av 17.mai, og arrangering av venners venners fest i boligen.
Festen ble avholdt 28.04 – og var veldig vellykket!
Flere av beboerne inviterte med seg venner fra andre boliger
og noen valgte å ikke ha med venner fra andre boliger.

 

4. Husmøte Belsetveien boliger – Marie (B) og (T)
Vi har ikke så ofte husmøter,
Men vi snakker sammen når vi spiser middag.
Vi skal ha sommerfest og grillfest.

 

5. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – Aurelia (T).
12. april var det åpning av Høyrabben nr. 8.
Det er en visnings-leilighet med Velferdsteknologi.
Velferdsteknologi er data, Ipad, mobil og andre tekniske hjelpemidler.
Brukerrådet var med på åpningen.
Har du lyst til å besøke visningsleiligheten,
Så kontakt emmamedliv@baerum.kommune.no

 

7. juni er det aktivitetsdag på Emma og det er åpent for alle.
Løype med mange poster, musikk, dans og mat.
1. juli mister vi kommune-bilen.

 

6. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Gl. Lommedalsvei og Vanningsveien) – Geir og Martin S.E. (B) Natalia (T)
Har valgt leder som er Geir og nestleder som er Martin.
Skal ha sommer-aktivitetsdag for tjenestestedet 13. juni.
Bilen er nå fikset og fått popcorn-maskin og lading til ny elbil.
Neste møte er 13. september.

 

7. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald, Aleksander og Ådne (B) – Arild (T)
Gått i gjennom referater fra SAR og RGB.
Aleksander ble valgt som nestleder og John-Harald som leder.
Diskuterte husleieøkning under eventuelt.

 

8. BA–rådet – Martin S.E. og Herman (B) – (T)
Hva skal vi gjøre for at alle trives?
Vi har snakket om HMS.
Snakket om hvem som er verneombud på arbeids-plassen.

Virksomhetsplan, er en plan for hva vi skal jobbe med dette året.
Hvordan skal vi bli kjent? Ikke alle kjenner til «Vikanda»

Ikke bruke mere penger enn vi har.
Informasjon fra de andre brukerrådene og en egen perm for papirer.
Har et eget punkt på sakslisten
hvor vi kan diskutere uten at det er noen tilretteleggere tilstede.

Planlegger felles fest for alle ansatte.

 

9. Fredag-styret – (B) 0 (T)
Ikke tilstede.

 

10. REGA-rådet – (B) 0 (T)
Kantinen er åpen, det har blitt kjempefint der.

 

12. RGB – John-Harald, Gro, Merete, Cora, Cecilie, Frøydis og Tove
(B) -Lars Ole (T)

Siden siste møte i februar så har vi:

Vi har fått 3 studenter på besøk.
Jobbet videre med lett-lest utgaven
av rapporten fra mobbe-konferansen.

Merete har startet som bruker-representant i sentralt brukerråd.

Planlagt og gjennomført Temakveld: ”Sjef i eget hus?”.
Dette er en egen sak i dag.

Jobbet med lett-lest beskrivelse
av brukerråds-arbeid i kommunen.

Vi jobber også med
• Få flere medlemmer i gruppen – Merete
• Frivillighetsarbeid i kommunen
• Velferdsteknologi

 

 

Pause kl. 13.25 til 13.40

 

 

Sak 2: SAR 01/2014 Mobbe-konferanse 2016
Gro og John-Harald leste opp teksten fra de tre mobbe-plakatene.
Så gikk vi ut og tok et gruppebilde.

Vedtak: Plakatene til boliger og arbeidsstedene
blir delt ut til tjeneste-lederne 22. mai.
De vil sørge for at de blir hengt opp på boligene / fellesarealene.

 

 

 

Sak 3: SAR 02/2017 Oppskrift på brukerråd
Brukerrådet på Emma foreslår at mobbing
og brannvern er faste punkter.

Hva man skal gjøre hvis det oppstår noe alvorlig på natten?

Noe å drikke og spise, ikke popcorn.
Runde hvor hver representant fra de ulike boligene
forteller hva som er nytt siden sist.

Velge en leder og en nestleder.

Vedtak: Forslag at alle brukerrådene ber tilretteleggerne gå ut i 15 minutter,
slik at man kan snakke fritt om hva man vil.

Tilretteleggerne lager et forslag til neste SAR-møte 25. september.

 

Sak 4: SAR 03/2017 Tema-kveld «Sjef i eget hus»
Vi gikk igjennom referat fra gruppearbeidene begge dagene.

Heidi synes det er fint med tema-kvelder,
fordi hun også lærer nye ting.
Fint at dere forteller hva som er viktig for dere.

Det blir ikke en politisk sak med det første,
litt usikkert når den kommer.

Forslag til tema på tema-kvelder
– Mobbing, husregler, miljøregler, venner, kjæreste, hvordan være sammen på en god måte
– Hvilke ting som er lurt å tenke på når man er ute eller på tur
– Penger og verger, bankkort,
– Helse og kosthold, aldring og hygiene,

Vedtak: Alle tenker på forslagene
og nye forslag til sommer-avslutningen.

 

Eventuelt
Sommer-avslutningen er 5. juni – viktig å gi Lars Ole beskjed på grunn av maten
Neste møte er tirsdag 25. september 2018.

Nr. 475 – Referat fra 24. april 2018

Referat fra 24. april 2018

Tilstede:             Cecilie Dahl, Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik,
John-Harald Wangen, Cora Galucio og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:     Erik Songstad

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Merete Bjørke

Vedlegg:

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Gro og Cora var på åpningen av Emma Medliv på Høyrabben 8.
Merete var der også som medlem i sentralt brukerråd.
Avis-utklipp og andre nyheter

Tove hadde med avis-utklipp om nye lokaler til Aurora Verksted.
De ligger i Durudveien 33-35 på Avløs.

 

 

Beskjeder og informasjon

Cecilie må gå kl. 13.00 i dag.

Første møte etter sommeren er 14. august hvis folk er tilbake fra ferie.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Referat fra BA-rådsmøte i forrige uke.
Internett, hjemmeside og Facebook

På SOR sine sider kunne vi lese om en film
som viser hvordan årlig helsekontroll foregår.

Det er Aldring og helse som har laget filmene.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen møter siden sist.

 

 

Saker til SAR:

Sakslisten ligger på hjemmesiden.
Det er gjort en oppdatering.
Vi fortsetter forberedelsene til SAR på neste møte.

 

 

 

SAKER  

 

09/17     Temakveld: «Sjef i eget hus»
Frøydis synes temakvelden var veldig vellykket.
God mat og hyggelig å bli kjent med nye folk.

Merete syntes det var superbra.
Fint at det ikke var for mange og at det var to ulike kvelder.
Lettere å få sagt hva man mener.
Fint å få høre Liv fra eiendom og lære nye ting.
Mentimeter fra gøy.

Cecilie synes temakvelden var veldig fin.
Maten var god og jeg ble kjent med noen nye folk.
Likte også å høre på Liv fra eiendom.

Lars Ole takker for innsatsen fra alle.
Det gjorde at kveldene fungerte fint.
Mentimeter fungerte også fint.

Gro synes kvelden fungerte bra.
Vibeke hadde en fin innledning og snakket tydelig.
Alle innleggene var lette å forstå.

John-Harald synes maten var god.
Synes det gikk litt fort med spørsmålene i det første gruppearbeidet.

Tove likte å være med å servere maten.
Synes det var fint med Mentimeter.
Fikk først litt hjelp, så klarte jeg å svare selv.

 

Hva kunne vært bedre?

Et skilt nede på døren og et i trappen.
Flere burde vært der.
Spørsmålene kunne vært sendt ut på forhånd,
slik at deltakerne kunne tenkt på de på før de kom.
Sjekke at det er såpe og tørkepapir på toalettene.
Dumt at noen gikk midt i temakvelden.

 

Vedtak:     Lagt ut noe på hjemmesiden og Facebook.

 

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige

Erik, Frøydis, Cora og John-Harald blir med.
Merete blir også med og bruker to feriedager.

Erik, John-Harald, Cora og Lars Ole drar fra Sandvika kl. 06.35.
Merete og Frøydis drar fra Lysaker kl. 06.40.

Vi er hjemme kl. 22.00 på fredagen.

Det er ikke avklart ennå om Færøyene blir med.
Vi lager en egen Facebookside for Nordisk samarbeide.

Torsdag 24. mai 2018

Deltakerne kommer med toget kl. 10.40 til Gøteborg.

12.00                   LunchTimme

13.00-13.10        välkomnar och ska berätta vilka vi är
och hur vi ska jobba under denna dag

 

13.10-14.15        hur bildades föreningarna
och hur långt har föreningarna kommit?
hur jobbar ni berätta kort om detta.

14.15-14.30        Kaffe Paus

14.30-15.30        Grupparbete

15.30.16.30        Summera dagen hur var den
och vad var bra och vad var mindre bra

17.00                   Inkvartering og aktiviteter utanför lokalen
Förslag vart ni vill vara och vad ni vill ni göra på kvällen.

 

 

 

 

 

 

Fredag 25. mai 2018

9.30 -10.00                 Frukost

10.00-12.00        Tillståndet i våra länder för funktionshinder,
rättigheter och lagstiftning.

12.00-13.00        Lunch

13.00 – 15.00     Fortsättning tillståndet i våra länder för funktionshinder, rättigheter och lagstiftning.

15.00-16.00        Reflektion om dagen
och kort om formerna för framtida samarbete.

1600                    Vi tackar för denna dagen
och ser emot för en bra samarbete partnerskap
för dessa länder
och hoppas att ni har haft det bra
och så hörs vi av hur det ska gå vidare

 

Forberedelse til turen:
Det er 10 spørsmål på hjem, 4 på fritid, 8 på arbeid, 2 på ferie
og 2 på diverse.

Alle må forberede en kort presentasjon av seg selv
og den gruppen de er medlem i.

Vedtak:     Vi spør de andre fra Norge om hvilke områder de vil forberede.
Lars Ole ordner dette.

 

Godkjenning av referat nummer 475

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

EVENTUELT

  • Oppdatere Om oss – mangler litt på Frøydis.
  • Viktig at vi setter brukte kopper i oppvaskmaskinen
    og tørker av bordet.475-24.04.2018 (002)