Nr. 463 – Referat fra 5. september 2017

Referat fra 5. september 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, Tove Kjevik og Cora Galucio, John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen

Ikke tilstede:     Erik Songstad

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                    Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Det har vært møte med tilrettelegger-gruppen i går.
Det ble ikke tid og anledning til å ta opp saken
om mal for sakliste og referat for brukerråds-møter.

Denne saken er utsatt til neste møte som er 16. oktober.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Tove hadde med utklipp fra Budstikka 4. september

hvor det står om 10-års jubileet til Per Skreddersvei 2.

Omsorgsboligen er privat og det bor 12 beboere der.

 

 

Beskjeder og informasjon

Er det noen som har forslag til en representant for utviklingshemmede

som kan være med i sentralt brukerråd i en periode frem til jul.
Oppgaven er å finne ut hva som må tilrettelegges
for at det skal kunne bli en fast ordning.

Det er snakk om to eller tre møter på mandager
fra kl. 16.00 til kl.18.00.

 

Brev til gruppen

Ingen brev

 

 

@   E-post

Spørsmål fra Aldring og Helse om besøk fra Tyskland

på vårt møte 10. oktober.
Kai har sendt ut fritidskalenderen for høsten 2017.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Så på video om appen ”Kjenn meg”.

Den er laget av en far til en sønn som ikke kan snakke med ord.

Appen viser hvordan sønnen uttrykker seg med video.

 

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen nye referater.
Saker til SAR:

Vi har laget saksliste til SAR-møtet 12. september
Den er lagt ut på kommunens hjemmeside.

 

I sommer ble det filmet og tatt bilder til mobbe-plakaten.

Noe av resultatet vil bli vist på SAR-møtet.

 

SAKER  

 

 

08/17     Valg-deltagelse ved stortings-valget
Så langt har vi fått inn 87 svar.

Vi venter på svar fra Arba og REGA, samt noen fra Wøyen.

Før undersøkelsen ble sendt ut, la vi til spørsmålet:
Jeg forstår ikke dette spørsmålet.

Så langt viser en rask telling
at det er mange flere enn 1 av 5
som stemmer ved årets valg.

De 13% er personer som enten trenger hjelp,
men ikke får det,
ikke forstår spørsmålet eller ikke vil svare på spørsmålet.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte og på SAR

 

 

 

 

 

09/17     Hvordan kan man bo

Vi planlegger en tema-kveld denne høsten med tema bolig.

Lars Ole var på møte Bente og Heidi.
Vi snakket om en tema-kveld til høsten
for å snakke om det å flytte.

VI ønsker å invitere interesse-organisasjonene,
NFU og LUPE, med på kvelden.

Viktig å ta opp de vanskelige spørsmålene.

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte
– Eie eller leie
– Hvem bestemmer hva, farger,
– Hva koster det

                   Cecilie og Cora ser på to

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

 

 

Godkjenning av referat nummer 463

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

EVENTUELT


Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.

 

 

Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord

Nr. 462 – Referat fra 15. august 2017

Referat fra 15. august 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik og Cora Galucio, John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Cecilie Dahl

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Lars Ole var på møte Bente og Heidi.
Vi snakket om en tema-kveld til høsten
for å snakke om det å flytte.

NFU og LUPE inviteres med på kvelden.

Viktig å ta opp de vanskelige spørsmålene.
Lage en mal for sakliste og referat fra brukerråds-møter.

Lars Ole tar dette opp med tilrettelegger-gruppen.

 

Snakket også om at en representant for utviklingshemmede

skal være med i sentralt brukerråd i en periode
for å finne ut hva som må tilrettelegges
for at det skal kunne bli en fast ordning.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avisutklipp eller andre nyheter.

 

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Det er tre uker til neste møte.

Så kommer det to møter rett etter hverandre.

 

Når det gjelder tur til Grunden,

så venter vi fortsatt på svar fra ULF.

 

 

Brev til gruppen

Magasinet Utvikling har kommet.

 

 

@   E-post

Ingen e-poster.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

 

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen nye referater.
Saker til SAR:

Vi har laget saksliste til SAR-møtet 12. september
Legges ut på kommunens hjemmeside onsdag 16. august.

 

SAKER  

 

08/17     Valg-deltagelse ved stortings-valget
På nettet kan vi lese
at det bare er 1 av 5 personer med utviklingshemming
som stemmer ved valg.
Av de som stemmer bor fleste av disse bor hjemme hos foreldrene
og ikke i kommunale boliger.

Vi lurer på hvordan det er i Bærum.
Derfor lager vi en liten undersøkelse.

Vi stiller disse spørsmålene til de som jobber på
Vikanda, Aurora, Arba og REGA.

Kryss av for hva som gjelder for deg.
Ingen får vite hva du har svart, fordi undersøkelsen er anonym.

Her er spørsmålene:

Hvor bor du ?

\ Leier kommunal bolig
\ Eier egen bolig
\ Bor hos mine foreldre
\ Annet
Ved årets valg skal jeg?
\ Jeg forhånds-stemmer

\ Jeg stemmer på valgdagen

\ Jeg skal ikke stemme

\ Jeg vil stemme, men får ikke den hjelpen jeg trenger

\ Jeg vil ikke svare på dette spørsmålet

 

 

Godkjenning av referat nummer 462

Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

EVENTUELT

Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.

Nye ord til ordbanken
– tabu eller tabubelagt

Nr. 461 – Referat fra 13. juni 2017

Referat fra 13. juni 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik og Cora Galucio
Ikke tilstede: John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 11.30
Besøk: Ingen
Vedlegg: møteplan for høsten 2017
Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole var på møte Ann Kristin og Heidi.
Vi snakket om å opprette et eldreråd,
rapporten fra mobbekonferansen og
behovet for brukerundersøkelser.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller andre nyheter.
Beskjeder og informasjon
Vi starter igjen 15. august.
Det er Stolthets-paraden nå på lørdag.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.461
Referat fra møte i RGB nr. 461
Side – 2
@ E-post
Ingen e-poster.
Internett, hjemmeside og Facebook
RiksGrunden har akkurat hatt årsmøte.
Lars som er leder i ULF,
Synes det er feil at utviklingshemmede skal betale
lønn og andre utgifter for følge
når de skal reise på en konsert.
som er laget av Aldring og Helse og Helsedirektoratet.
Det er et kursopplegg for at ansatte
skal få mer kunnskap om utviklingshemmede.
Se: https://mittlivsabc.no/
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Ingen nye referater.
Saker til SAR:
Saksliste til SAR-møtet 12. september
lages ferdig på møte 15. august.
Legges ut på kommunens hjemmeside onsdag 16. august
Referat fra møte i RGB nr. 461
Side – 3
Sommer-avslutningen
Vi har fortsatt med å planlegge sommer-festen.
Roar, Martin og Christian fra BA-rådet
kommer og hjelper oss fra kl. 11.30.
SAKER
Dagens saker er planlegging av sommer-festen.
07/17 Brosjyre om Brobygger-prosjektet
Brosjyren er ferdig
og våre tilbakemeldinger har blitt tatt med.
Brosjyren skal legges på kommunens hjemmesider.
Vedtak: Vi har lagt brosjyren på våre hjemmeside.
Godkjenning av referat nummer 461
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.
Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord
Referat fra møte i RGB nr. 461
Side – 4
MØTER I RÅDGIVNINGS-GRUPPEN
FOR HØSTEN 2017 pr. 13.06.17 – Henges opp
Møtene starter kl. 9.00 og slutter kl. 15.00
Dato: Møteleder:
TIRSDAG 15. august Cecilie
TIRSDAG 5. september Gro
TIRSDAG 12. september
SAR-møte kl. 12-15 i Løkkeåsveien 2 Cora
TIRSDAG 26. september John-Harald
TIRSDAG 10. oktober Erik TIRSDAG 24. oktober Tove
TIRSDAG 7. november Cecilie
SAR-møte kl. 12.30-15 i Løkkeåsveien 2
 FREDAG 11. november Erik TIRSDAG 21. november Gro
TIRSDAG 5. desember John-Harald Juleavslutning hos Cora
Skandinavisk samarbeide Tur til Grunden er ikke bestemt ennå.
Forelesning for vernepleier-studenter
Sandvika fredag 27. oktober, Kjeller 2 .eller 3. og 13. eller 14. november.
 Møtene på ”Ramme” Emma Hjorthsvei 74 (rett ved Emma kafe). SAR-møtene i Løkkeåsveien 2. og vi starter RGB der kl. 09.00
 HUSK Å GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN KOMME
Lars Ole 90 10 03 90