Årsrapport for 2017

 

RGBs

 

årsrapport

 

for 2017

 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede

i Bærum kommune

 

 

 

 

 

 

 

Innledning

Årets viktigste saker har vært å.

 

 

 

 1. Møte-aktivitet og møte-deltagelse

         Gruppen har hatt 6 medlemmer gjennom hele 2017

og hatt 17 møter (Møte nr. 453 til 468)

og 4 SAR-møter.

Medlemmer ved utgangen av 2017:

Tove Kjevik, John-Harald Wangen,
Cecilie Dahl, Gro Sjønnesen,
Cora Maria Galucio og Erik Songstad.

 

 1. juni var det sommer-avslutning
  sammen med SAR.

Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere

til grilling på Emma Kafe.

Det kom 30 personer.

 

 1. desember var det jule-avslutning

hos Cora i Lippestadveien med julemat.

 

 

 

 

 

Andre møter og konferanser

En eller flere av gruppens medlemmer

har deltatt på:

 

 • Høring «På lik linje torsdag 9. februar
 • Foredrag for vernepleierstudenter HIOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Samarbeidsmøte SAR

        – Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur

 

Det har vært 4 møter i SAR i løpet av året,

samt sommer-avslutning.

 1. februar, 9. mai, 13. juni (sommer-avslutning),
  25. september og 4. desember.

 

 

Vi har et fast punkt hvor alle gruppene

forteller hva de holder på med.

 

 

RGB har ansvaret for å innkalle,

lage saksliste
og skrive referat fra møtene i SAR.

 

 

SAR har jobbet med plakater fra Bærumskonferansen (mobbing),
Høring «På lik linje»,
temakveld om hvordan man kan bo,

mandat for brukerråd,
og oppskrift på husmøter.

 

 

Vi har også fått informasjon
fra Kirsten Viga Skretting
om Brobygger-prosjektet.

 

 

Vi har også snakket med
Bente Moe Eriksen

om hvordan vi har det der vi bor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Besøk

Fra første møte i år og til møte i midten av april
har vi hatt besøk av en vernepleier-student i praksis.

 

Vi har hatt besøk på 7 av 17 møter.

 

De besøkende har vært:

 • januar politiker Arnulf Harald Myklebust fra Krf
 • januar Vernepleier-student Karoline Wold-Mikkelsen
 • februar politiker Kjell-Ole Heggland fra Pensjonistpartiet
  og Lene Kristiansen fra Aldring og helse
 • mars politiker Nikki Schei fra De grønne
 • april politiker Bjørn A. Larsen fra Rødt
 • mai politiker Sheida Sangtarash fra SV
 • oktober besøk fra Tyskland sammen med aldring og helse

 

 

 

 1. Økonomi

Budsjettet for 2017 er på ca. kr. 35.000.-

Lønn til tilretteleggerne dekkes av kommunen som lønnsutgifter

og utgjorde ca. kr.100.000.-

 

 

 

 1. Internett

RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.

og egen facebook-side.

John-Harald har ansvaret for sidene.

 

 

 

 

 

 

 1. Saker

Her kommer en kort oversikt over de sakene

som gruppen har jobbet med dette året.

Gruppen har jobbet med 12 nye saker

og fulgt opp 2 tidligere saker.

 

 

 

Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:

 

 

05/16          Politiker-stafett 2016

Vi har sendt en e-post til ordførerens sekretær

med spørsmål om oppstart av årets politiker-stafett.

                   Cecilie dro til ordførerens kontor onsdag 30. mars.

 

08/14         Bærum-konferanse – Mobbekonferansen

Jobbet med lettlest rapporten fra konferansen
og bilder/plakat.

 

 

 

Nye saker i 2017

 

01/17         Høring NOU 17:2016 «På lik linje»

Arrangert høring 6. februar og laget arbeidshefte.
Sendt inn høringssvar sammen med kommunen.

 

02/17         Artikkel om aldring i bladet «Utvikling»

VI har skrevet en liten artikkel om temaet.

 

03/17         Seniorkurs med Aldring og helse

Svart på spørsmål og snakket om innhold på kurset.

 

04/17         Høring om behov for boliger i Bærum

Forespørsel fra Atle Thorud
som jobber med behovet for boliger i kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

05/17         Skedsmo foredrag

Foredrag om vårt arbeid for brukerrådet i Skedsmo kommune.

 

06/17         Flytting mot eget ønske

Vi har snakket om informasjon om mulig flytting.

 

07/17         Brosjyre om Brobyggerprosjektet
Vi har bidratt til å gjøre brosjyren mer lettlest.

Brosjyren handler om hvordan kommunen
kan tilrettelegge for at innbyggere som har behov for hjelp
får riktig hjelp til riktig tid
og at de som jobber med dette i kommunen
snakker sammen.

 

08/17         Valgdeltakelse ved stortingsvalget
Vi laget en liten spørreundersøkelse
som ble sendt ut til arbeidsplassene
for å finne ut hvor mange som hadde tenkt å stemme
ved årets valg.

 

09/19         Temakveld: Sjef i eget hus

Vi har begynt arbeidet med å lage en konferanse
om det å «være sjef i eget hus».

                  

10/17          Brukerråd for eldre

Vi har snakket om muligheten
for å lage et eget brukerråd for eldre.
De eldste medlemmene i RGB
kan være med å bidra til dette arbeidet.

 

11/17          Studenter i praksis våren 2018

Vi har hatt intervju
med mulige studenter.

Det kommer en student neste år.

 

12/17          Forelesning for studenter

Vi har holdt tre forelesninger
for vernepleierstudenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Planer for 2018

 

Velferdsteknologi
– hvordan kan teknologien hjelpe oss

Frivillighet – hvordan kan vi få til det?

FÅ nye medlemmer i gruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bærum, 12. mars 2019

 

 

 

 

Merete Bjerke                                                          Tove Kjevik

Medlem                                                                                                   Medlem

 

 

 

 

Frøydis Jakobsen                                                   Cora  Maria Galucio

Medlem                                                                                                   Medlem

 

 

 

 

Erik Songstad                                                          Gro  K Sjønnesen

Medlem                                                                                                   Medlem

Referat fra 15. januar 2019

Referat fra tilretteleggerforum tirsdag 15. januar 2019 kl. 13-15 på Ramma, Emma Hjorthsvei 74

 

Tilstede:          Rykkinn – Arild Johansen / Fredrik Warhuus Andersen – Åsbråtan

                        Fagnatun – Marianne Klykken eller Soriba Bangoula

Emma Hjorth – Aurelija Nilsson eller ?

                        Hegnatun aktivitetssenter Heidi Skeie

 

Ikke tilstede:  Kastet Dagsenter – Hilde Waade / Anne-Karin Melbye

Rud/Vøyenenga – Marie Skistad / Mette Slettheim og Eli Ommedal

REGA – Anne Grete Steinveg / Kristin Myrland Ellevold

                        Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares

Skaret Dagsenter – ?

Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby / Ruth Skaar Johansen

Bærum arbeidssenter – Christian Fosmo / Kim Iversen / Kristin Barhaugen

Bjerkelunden – Helen Nilsen eller ?

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker, Tina Moer og Kristin Barhaugen

 

Neste møte:   Kl. 13.00 til kl. 15.00 tirsdag 9. april 2019.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

Ikke tatt opp denne gangen.  Blir fast punkt til neste gang.  Kort innlegg på 1-2 minutter.

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 12. februar

Viktig at tilretteleggerne forbereder de som stiller som representant fra sitt brukerråd.

Forberedelse innebærer å lage en liste over hvilke saker som skal deles med SAR.  Dette gjelder ikke de sakene som står på sakslisten, men hva som ellers skjer i brukerrådet.  Det skal være punkter og ikke et helt referat som leses opp.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte, skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

 

 

 

Gjennomgang av og tips til forberedelse av saker

Som skal opp på SAR-møtet:

 

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd
Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet Brukerråd
– for medarbeidere og beboere i løpet av 2019.
Alle brukerrådene ser på side 3 (Hva er et brukerråd),

side 4 (Hvordan opprette )
og side 5 (Hvordan arbeider et brukerråd)
og tar med sine innspill og forslag på møtet.

 

 

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Det er lagt til bilder og rettet opp småting.
RGB viser frem heftet.
Dette blir så lagt ut i NY fane på RGBs hjemmeside under SAR-SAMARBEIDSRÅDET.
Fanen skal hete «Hefter og brosjyrer».

 

 

Sak 04/18 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth
For at brukerne og brukerrådene skal få uttalt seg, så vil dette foregå i to forskjellige løp.
Runde 1: Skal være klar til SAR-møtet 12. februar

Først ser brukerrådene på forslagene og kommer med sine kommentarer/innspill på hva som er bra med de enkelte forslagene:

 

Hva er bra med forslaget om ……….å pusse opp hesten og reparere husken på Fagnatun?

 

Forslagene er samlet i eget vedlagt dokument Oversikt over forslag til bruk av midler ved salg av tomter på Emma Hjorth.

 

Vi samler alle brukerrådenes kommentarer/innspill i en liten rapport som sendes til politikerne.

 

Runde 2: Blir i løpet av februar og begynnelsen av mars

Den andre runden er at det lages et opplegg som den enkelte bruker i tjenesten kan svare på.  Det er de som har lyst til å svare som gjør det.  Det blir laget en liten veileder som primærkontakt kan bruke og et system som kan fungere for flest mulig.  Resultatet av denne kartleggingen sendes også til politikerne.

 

 

Sak 07/16 Frivillighet i Bærum
Blir en informasjonssak.
Hvis noen av brukerrådene har noen innspill, er det bare fint.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret, Emma Hjorth og Bjerkelunden mangler varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

KalenderenRGBs hjemmeside
Alle oppfordres til å bruke denne aktivt og fortelle andre om at den finnes.

 

 

Referat fra 17. desember 2018

 1. desember 2018

Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen (LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)

Merete Bjørk

 1. januar 2019

16.00 – 18.00

Kommunegården, møterom C

Bente Moe Eriksen

1.

 

Godkjent referat fra 22.10.18.

 

2. Informasjon fra seksjonsleder

 

Helgeavlastning i gruppe

–          Det er satt i gang et prøveprosjekt på individuell helgeavlastning i gruppe. Lokalene til dagtilbudet, avdeling Hegnatun, blir benyttet til denne avlastningen. Ordningen er helt frivillig, og den er tilpasset den enkelte bruker.

 

Tanken bak dette er fokus på sosialt samvær og samhold, etablere bekjentskaper, samt gode rammer for å gjøre aktiviteter sammen med andre. Det er i tillegg ett aspekt ifh til rettsikkerhet. Hegnatun har forskjellige aktiviteter, tilrettelagte lokaler som er vurdertegnet for helgeavlastningen. Bygget er godkjent for overnatting og det gis opplæring i brannrutiner m.m. til alle som har ansvar under helgeavlsatningen.

Erfaringene så langt er positive.

 

Saker som var oppe i Sektorutvalget Bistand og omsorg (BIOM), 12.12.18

Valgfrihet om å eie eller leie sin omsorgsbolig.

Politikerne i BIOM besluttet at i nye boligprosjekter innføres det en mulighet til å velge mellom leie eller eie sin omsorgsbolig etter borettslagsmodellen.  Etter tre år skal denne valgfriheten tas opp til vurdering: om den skal videreføres, eller avvikles.

 

Gjengsleie

Representant fra partiet Høyre, Siw Wikan, ba Rådmannen komme med en rapport vedrørende gjengsleie. Fungerer ordningen med gjengsleie slik den skal gjøre?

Sentralt brukerråd ønsker at politikerne skal behandle gjengsleie på nytt.

 

Tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming.

Tjenestetilbudet og diagnose rapportering ble beskrevet i et eget notat til utvalgsmøtet

 

Enkelt vedtak.

Vi drøftet enkeltvedtak. Timebaserte enkeltvedtak er ønskelig fra brukerorganisasjonene. Fleksibilitet er viktig sett i sammenheng med utførsel av tjenestene. Noen ganger kan det brukes mer tid enn vedtatt, andre ganger mindre tid.

 

3. Beslutning av ny beskrivelse og nytt navn på Sentralt brukerråd.

Navnet Sentralt Brukerråd ble besluttet opprettholdt, etter noen drøftinger. Beskrivelsen ble godkjent, sendes ut med referatet.

 

4. Årlig evaluering av Sentralt Brukerråd. Hvordan gjør vi det?

Boligkoordinator kommer med et forslag til evaluering til neste møte i januar 2019.

 

5. Informasjon fra Brukerrådsarbeid

Det gjelder livet – lettlest rapport
Går igjennom rapporten, snakker om innholdet og ser på lettlesthet.

Kosthold – Samarbeid med Helen Røstad-Tollefsen
På møtet 23. oktober hadde vi besøk av Helen som jobber med ernæring i kommunen.
Hun ble invitert til å komme på besøk i SAR

BPA (brukerstyrt personlig assistanse) – Snakket litt om hva det er og muligheter.
Et mulig tema for en temakveld.

Frivillighet – Harald Waughn
Besøk av Harald på møte 6. november.
Han ble invitert til SAR-møtet.

Tilretteleggere for brukerråd
Var med på den siste timen av vårt møte 6. november.
Det fungerte fint.  Snakket om sakene.

 

SAR-møte 20. november 2018

Delt ut to hefter på møtet (vise frem hefter) Brukerråd for medarbeidere og beboere og Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie- og omsorg.

Penger fra salg av tomer på området Emma Hjorth.
Gikk i gjennom listen og snakket om å dele inn forslagene i hvor mye de koster å gjennomføre.
Stemme over forslag på neste SAR-møte som er 12. februar.
Husmøter og brukerråd må ha jobbet med saken fra nyttår og frem til SARmøtet.

Snakket også om frivillighet og kosthold.

 

Ekstra:

Informerte kort om planlagt jobbmesse i 27. mai i Asker sentrum.
Mer informasjon kommer senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Status boligprosjekter

Ingen store endringer siden sist.

–          Ny stjernebolig, Busoppveien/Rykkinn, 8 enheter. Planlagt ferdigstillelse i 2021.

–          Vallerveien. Mixed Housing (ref politisk sak BIOM 12.12.18)

o   Det er en ny modell for utvikling av boligområder for å ivareta kommunens behov for omsorgsboliger og boliger til førstegangskjøpere under 35 år, samt i kombinasjon med ordinære boliger til åpent salg. Det planlegges for 10 – 12 boliger til mennesker med utviklingshemming. Planlagt ferdigstillelse 2023.

–          Brynsveien 153 går som planlagt. Planlagt ferdigstillelse 2. kvartal 2020.

–          Sauebukken 19, innflytting fra 01.01.19.

–          Tokesvei 2. Kontrakt skrevet med byggherre.

–          Meglergården. Planlagt ferdigstillelse 2020.

 

7. Eventuelt

–          Det er besluttet at 5,1 årsverk innenfor Pleie- og omsorg ikke skal kuttes i 2019. Spørsmål fra NFU; Er det nok ansatte i boligene? Det skal gis forsvarlige tjenester, men det er viktig å være kreative i forhold til hvordan oppgavene kan løses på en smidig og effektiv måte.

I en bolig er det kuttet ett årsverk på grunn av at tjenestene gis på en mer effektiv og forsvarlig måte, etter at man har bodd seg til i en større enhet.

 

–          Rekruttering.

Det er utfordring med å få tak i fagpersoner til våre tjenester, spesielt vernepleiere. Dette settes opp som tema på et av møtene i 2019.

 

–          Seksjonsleder jobber med sine tjenesteledere med formålet og visjon;

«Sammen skaper vi god liv». Fokus på selvbestemmelse, mestring og deltakelse.

 

–          Kriselager/ beredskapsliste. Alle som bor i kommunale omsorgsboliger bør ha et kriselager av mat, vann, medisiner etc dersom det skulle inntreffe en katastrofe. Hvem har ansvaret for at dette blir fulgt opp i de enkelte boligene. Må avklares og det kommes tilbake til saken.

 

 

Møte plan for 2019, alle møter fra kl. 16.00 – 18.00, møterom C.

28.01.19. Tema i dette møtet vil bl.a. være; Forskningsprosjekt på ernæring

Emma MeDLiv og plan videre.

–          18.03.19

–          20.05.19.

–          26.08.19

–          28.10.19

–          09.12.19

 

Oppfølgingssaker.

–          Seksjonsleder sjekker ut varigheten på forsøket med helgeavlastning, og alder på de som benytter denne helgeavlastningen.

–          Pleie- og omsorg mot 2024. Hva innebærer det?

–          Rekruttering.

–          Informasjon og beslutninger med «Sammen skaper vi gode liv».

–          Juridisk avklaring på hvem som har ansvar for et kriselager til beboerne.

–          Turnusordninger.

–          Invitere valgstyret til møte 20.05.19.