Nr. 444 – Referat fra 24. mai 2016

 

 

 

 

Referat fra 24. mai 2016

Tilstede:             Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Erik Songstad

Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Cecilie Dahl

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Torbjørn Espelien Frp.

Vedlegg:            1/444 Referat fra SAR-møte 10. mai

 

Vi startet møtet med en presentasjonsrunde.

Alle fortalte hva de heter og holder på med.

 

Torbjørn Espelien fra Fremskrittspartiet.

Han sitter som leder av BIOM.
Han sitter også i formannskapet og kommunestyret.

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Erik og Gro har vært på film-kveld
fra Aktiv Spania-ferieturen i april.
 

Avis-utklipp og andre nyheter

Inge spesielle nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Sommeravslutning 7. juni på Emma Kafe.
Sende ut invitasjon i dag.

 

 

 

Vi starter opp igjen 16. august.

 

Temakvelder mobbing neste uke,
både mandag og onsdag.
Det blir to kvelder fra kl. 16.00 til kl. 19.00

 

 

 

Brev til gruppen

Ingen post.

 

 

@   E-post

Referat fra møte i BA-rådet 7. mai.
 

Internett, hjemmeside og Facebook

ULF har hatt en konferanse med tema medborgerskap.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

Saker til SAR:

Vi har forandre datoene for høstens møter.

 

På neste SAR-møte så må oppskriften på husmøter gjøres ferdig.
Forslag om å ha teamkvelden
hvor vi feirer SARs 10 års jubileum i kantinen
fredag 30. september.

Cecilie sjekker med kantinen.

 

VI har sett på referatet fra BA-rådet 7. april.

 

 

 

     

SAKER       

 

09/15     NY BROSJYRE

Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Vedtak:     Legges frem på sommeravslutningen.
 

02/16     ÅRSRAPPORT 2015

                   Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

05/16     POLITIKER-STAFETT 2016

Vi har hatt besøk av Torbjørn Espelien fra Fremskrittspartiet.

Han var sammen med oss fra kl.09.00 til kl. 11.30.

Det var hyggelig å bli kjent med han.

 

Vedtak:     Torbjørn utfordrer Høyre eller et annet parti
til å komme på møtet 30. august.

 

 

06/16     TEMA-KVELDER MOBBING

Vi skal ha temkveld to dager neste uke,
nemlig mandag 30. mai og onsdag 1. juni.

 

Vedtak:     Vi har laget forslag til program for begge dagene.

 

 

Godkjenning av referat nummer 444

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker.

 

Nr. 443 – Referat fra 26. april 2016

 

 

 

 

Referat fra 26. april 2016

Tilstede:             Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Erik Songstad

Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Bente Mo-Eriksen

Vedlegg:

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Første politiker kommer 24. mai fra Høyre.

Erik, Gro og Cecilie har vært og holdt foredrag på Bufdir
for noen utvalgte kommuner.
Avis-utklipp og andre nyheter

Det står om mobbe-konferansen
i siste nummer av Bæringen.

 

 

Beskjeder og informasjon

Husk matpakke på neste møte i Løkkeåsveien 2.
Ingen andre beskjeder eller informasjon.

 

Brev til gruppen

Ingen post.

 

 

@   E-post

Referat fra siste møte i BA-rådet 7. april.
Internett, hjemmeside og Facebook

ULF har fått ny hjemmeside,

men ingen nye nyheter siden sist vi sjekket.

 

De to studentene som var sammen med oss i fjor
har skrevet en artikkel på SOR sine sider.

 

NAKU har fått ny hjemmeside.

 

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

Saker til SAR:
Sakslisten ligger også på Bærum kommunes hjemmeside.

 

Nytt mandat for Brukerrådsarbeid i miljøarbeider-tjenesten

Er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Mandatet som gjelder for hele pleie- og omsorg er fjernet.

Det skulle fortsatt stå der.

Lars Ole gir beskjed til nett-ansvarlig.

 

Bente Moe Eriksen
har jobbet på dagsentrene på Emma Hjorth i 28 år.
Jobber nå som bolig-koordinator.
Det betyr at jeg er med på å planlegge nye boliger i kommunen.

 

VI har sett på referatet fra BA-rådet 7. april.

 

 

 

 

 

     

 

 

SAKER       

 

 

09/15     NY BROSJYRE

Lars Ole ordner rettelsene til neste gang.
Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Vedtak:     Legges frem på SAR-møtet 10. mai.
 

 

02/16     ÅRSRAPPORT 2015

                   Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

 

03/16     BRUKER-UNDERSØKELSE PLO

Bente kommer på SAR-møtet

og forteller om undersøkelsen.

 

Vi snakket om hva som er viktig å ta opp.

Og hvordan det bør fortelles om.

 

Vedtak:     Intet spesielt

 

 

 

04/16     KOMMUNE-NETTVERKET

Vi var fornøyde med innsatsen.

Det kom en del spørsmål.

 

Vedtak:     Neste gang forbereder vi et opplegg
som svarer på spørsmål
vi tenker at kommunene lurer på.

 

 

 

 

05/16     POLITIKER-STAFETT 2016

 

Vedtak:     Intet spesielt

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 443

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

 

EVENTUELT
Ingen saker.