Nr. 448 – Referat fra 13. september 2016

 

 

 

 

Referat fra 13. september 2016

Tilstede:             Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen,
Erik Songstad, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:     Cecilie Dahl

Møte-leder:        John-Harald Wangen

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Politikerstafetten – Wenche Steen fra Venstre

Vedlegg:            Ingen vedlegg
Vi startet møte med å presentere oss.

Så fortalte Wenche litt om seg selv (Se sak 05/16).

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Gro og Cora har vært på brukerrådsmøte på Emma Hjorth.

Gro har vært på nystartet møte i Wøyenrådet som vara.

Lars Ole har vært på i sentralt brukerråd.
Der ble det snakket om medieoppslag, mandat,

byggeprosjekter, frivillighet og informasjon.
En av eventuelt-sakene handlet om
salg av tomter på Emma Hjorth
og hvordan disse pengene skal brukes
for å følge Emma Hjorths testamente.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Husk å ta med matpakke på neste møte.

 

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

@   E-post

Referat fra Anne Austveg om å møtes for å snakke om frivillighet.
Vi har svart på e-posten.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Grunden inviterer til Grundens dag 14 oktober.

Temaet i år er arbeid og sysselsetting.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Referat fra siste møte i SAR
og saklisten til møte 27. september

ligger på kommunens hjemmeside.

 

 

Saker til SAR:

Vi har flyttet datoen for feiringen til 11. november.

Lokalet er bestilt.

 

Vi har jobbet med arbeidslisten for neste møte.

     


 

SAKER       

 

 

09/15     Ny brosjyre

Vi har gått igjennom forslaget til ny brosjyre.
Det må fortsatt gjøres et par rettelser.

 

Vedtak:     Det vil koste ca. kr. 3200.- å trykke opp 2000 brosjyrer.
Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Lars Ole tar dette opp på møte 26. september med kommunen.

 

 

 

02/16     Årsrapport 2015

                   Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

05/16     Politiker-stafett 2016

Wenche Steen sitter i kommunestyret for Venstre.

Hun sitter i BIOM (Bistand- og omsorg)
og SAM (Samarbeid mellom arbeidsgiver
og arbeidstager i kommmunen).

Har vært politiker i 3 år og første år i kommunestyret.
Jobber som leder for NAV Asker.

Vil gjerne vite hva vi jobber med
og er opptatt av.

 

Vedtak:     PÅ grunn av SAR og konferanse i Danmark,
så er neste mulighet 25. oktober.
Vi har sendt e-post til Mette Rambøl om dette.

 

 

 

 

06/16     Tema-kvelder om mobbing

 

Vedtak:     Forslag til plakat vises på SAR-møtet.

 

 

 

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

Anne Austveg og Harald Waugh kommer 8. november kl. 12-13.
De foreslår at vi snakker om ordet frivillighet
og hva vi tenker om det ordet
og hvordan vi kanskje kan få til noe fint i boligene.

 

Vedtak:     Fortsetter saken 8. november.

 

 

 

08/16     Medborgerskap

Vi har bestilt flybilletter.

Da mangler det bare å ordne overnatting.

 

Vedtak:     Vi utfordrer Grunden, Eidsberg og Gjøvik

til å sende deltakere på konferansen.
Lars Ole sender de en e-post om dette.

 

 

Godkjenning av referat nummer 448

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Ikke laget saksliste, fordi det er SAR-møte.

Da har vi en egen liste.

 

 

 

 

EVENTUELT
Intet spesielt.

 

 

Nye ord til ordbanken
sysselsetting

Nr. 447 – Referat fra 30. august 2016

 

 

 

 

Referat fra 30. august 2016

Tilstede:             Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Erik Songstad

Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Politikerstafetten – Siw Wikan fra Høyre

Vedlegg:            1/447  Saksliste til SAR-møtet 27. september 2016
2/447  Program for Medborger-konferanse i Danmark
 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter siden sist.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

På siste møte så vi på Kathrine-saken i Budstikka.

Nå er det en ny sak et annet sted som handler om en
som ble glemt av nattevakten i 8 timer.

 

Erik hadde med utklipp fra Bæringen nr. 4 – 2016
hvor det står om et arrangement på Emma Hjorth
hvor frivillige fra firmaet AbbVie bidro på aktivitetsdag

i samarbeid med REGA og miljøarbeidertjenesten.

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Cecilie er i Spania på neste møte.

 

Vi har sett litt på vår nye hjemmeside.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

@   E-post

Referat fra BA-rådet og fra Anne Austveg om frivillighet.
 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt fra hjemmesidene.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Vi har gjort ferdig sakslisten til møtet 27. september.
Sendes ut sammen med dagens referat
og til andre samarbeidspartnere.

 

 

Saker til SAR:

På SAR-møtet i september skal
oppskriften på husmøter gjøres ferdig.
Vi  har bestemt oss for å ha teamkveld
hvor vi også feirer SARs 10 års jubileum.

Det vil foregå i kantinen på kommunegården fredag 30. september.

Lokalet er bestilt.

 

 

     


 

SAKER       

 

 

09/15     Ny brosjyre

Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Vedtak:     Utsatt til høsten.

 

 

 

 

02/16     Årsrapport 2015

                   Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

05/16     Politiker-stafett 2016

Siw er 47 år og kommer opprinnelig fra Vesterålen.

Har bodd i Bærum snart 20 år.

Har to jenter.

 

Har vært politiker i kommunen siden 2003 for Høyre.

Var leder for Bistand- og omsorg i forrige periode.

Sitter også i eierutvalget som styrer 11 selskaper
som Bærum kommune eier eller har eierinteresser,
blant annet brannvesenet, Arba og vannverket.

Sitter også i Formannskapet.

 

Vi laget en lettlest valgbrosjyre i 2011.
Snakket om mobbing på arbeidssted og boliger.
Snakket også om det å tilrettelegge informasjon
når det er nye ting, som for eksempel gjengs husleie.

 

Vedtak:     På neste møte kommer Wenche Steen fra Venstre

 

 

 

 

06/16     Tema-kvelder om mobbing

 

Vedtak:     Godkjenne og trykke opp plakat

 

07/16     Frivillighet i Bærum

Vi har invitert gruppen som jobber med dette

til å komme til oss 8. november.

 

Vedtak:     Vi har ikke hørt noe mer
fra de som kontaktet oss for 14 dager siden.

 

 

 

08/16     Medborgerskap

Sett på programmet til ULFs konferanse om medborgerskap.
Vi har lyst til å reise, men må betale litt av utgiftene selv.

Kanskje vi kan lage en god avtale med danskene om pris.

De som ønsker å reise er Cecilie, Erik, Gro og Tove.

Lars Ole blir med som tilrettelegger.

Se vedlegg 1/447.

 

Vedtak:     Vi bruker de siste pengene som står på reise-kontoen til turen
og legger ut litt selv for mat på turen.

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 447

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

 

EVENTUELT
Intet spesielt.

 

 

Nye ord til ordbanken
internasjonal