SAR 03/2018 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Her ligger det lett leste heftet om Brukermedvirkning (versjon 1.4) i Bærum kommune.

 

25. september 2018

Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg» ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

På neste RGB-møte
skal vi snakke om bilder som kan brukes i heftet.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte

 

20. november 2018

Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg» ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

Heftet ble delt ut i en mappe sammen med heftet:
«Brukerråd for medarbeidere og beboere».

Vedtak: Heftet skal deles ut til alle.
Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.

 

12. februar 2019

Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg»
ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

Heftet ble delt ut på møtet 20. november i en mappe
sammen med heftet:
«Brukerråd for medarbeidere og beboere».

Vedtak:     Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.
RGB ordner med bilder til neste SAR-møte.

 

Brukerråd møtes 25. mai


Brukerråd fra Eidsberg, Gjøvik og Skedsmo møtte oss i Løkkeåsveien 2
for å snakke om Skandinavisk samarbeide og mulighet for å lage en forening.
Vi planlegger å besøke RiksGrunden i Gøteborg i august.
ULF fra Danmark og Spyrmig fra Færøyene er også med på laget,
men ikke på denne samlingen.