Nr. 466 – Referat fra 24. oktober 2017

Referat fra 24. oktober 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Cora Galucio, John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik Songstad

Ikke tilstede:     Frøydis Jacobsen

Møte-leder:        Tove Kjevik

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Intervju med studenter som kommer til våren 10. oktober.
De fortalte om seg selv og stilte spørsmål til oss.
Vi ønsker alle tre studentene velkommen.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen har med avisutklipp i dag.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi rettet opp en feil i kalenderen for høsten 2017.

 

Brev til gruppen

Ingen brev

 

 

 

 

 

 

@   E-post og beskjeder

E-post fra Kai om et arrangement som allerede har vært.

Sendt spørsmål til Andreas i RiksGrunden
med spørsmål om treff til neste år.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

NFU skriver om bostøtte på sine hjemmesider.

Før fikk utviklingshemmede bostøtte,
nå er det ikke mange som får det,
selv om husleien har blitt dyrere.

Dette er et tema vi kan ta opp
når vi skal ha temakveld nest år.

 

SOR skriver om at tre kommuner,

Gildeskål, Meløy og Vefsn kommune
har innført uniform for de som jobber med oss.

Våre umiddelbare kommentarer er:
”Det er merkelig”
”Hvorfor skal de ansatte gå med uniform”

”De må kle seg som vanlig”

”Det går ikke an”

De skal også arrangere konferanse om oss denne uken,

men ingen mennesker med utviklingshemming står på programmet.

Det synes vi er for dårlig.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen nye referater.
Saker til SAR:

Vi har fordelt oppgavene på dagen.

 

SAKER  

 

09/17     Temakveld: Hvordan kan man bo
Vi har forberedt saken til SAR-møtet.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

 

 

10/17     Brukerråd for eldre
John-Harald er usikker på om han vil delta i et brukerråd for eldre.
Vedtak:     Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

 

 

11/17     Studenter i praksis våren 2018
Det var tre studenter vi likte godt
og vi gleder til de starter i januar 2018.

Vedtak:     Intet spesielt.

 

12/17     Forelesning for studenter
Vi har gått igjennom hva vi skal si til studentene
og hvem som skal si hva.

Vedtak:     Lars Ole gjør ferdig lysbildene.

 

Godkjenning av referat nummer 466

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT

– Intet spesielt

Foredrag for vernepleierstudenter

Vi har fordelt ansvaret for tre forelesninger vi skal ha for vernepleierstudenter på høgskolen i Oslo og Akershus.  Studentene går første året.

Vi skal fortelle om hvem vi er, gruppens historie, hvilke saker vi jobber med, og hvem vi samarbeider med.

Vi skal også sammen med studentene diskutere viktig spørsmål som de har forberedt i gruppearbeid tidligere på dagen.

Referat fra 16. oktober 2017

Referat fra tilretteleggerforum
mandag 16. oktober 2017 kl. 13-15 på Ramma

 

Tilstede:          Marianne Klykken Skaret – Dagsenter

Bård Kjetil Dahl – REGA (Regionalt aktivitetssenter Emma Hjorth)

 

Ikke tilstede:   Helen Nilsen – Bjerkelunden (ingen beskjed)

Fredrik Warhuus Andersen / Åsbråtan – Rykkinn (ingen beskjed)
Mette Slettheim RUVE-rådet – Rud/Vøyenenga

Aleksander Liendo eller Aurelija Nilsson – Emma Hjorth (beskjed)
Caroline Platou-Jensen Jernbaneveien – Sandvika/Stabekk (beskjed)

Christian Borg Fossmo BA-rådet – Bærum arbeidssenter (beskjed)

Gro Lundeby Per Skreddersvei – Rykkinn/Lommedalen (beskjed)

Anne-Karin Melbye Kastet – Dagsenter

Heidi Skeie / Hegnatun aktivitetssenter

 

Informert:       Geir Indseth – Bjarne Skausvei

Hege Rysstad – Gjettum/Bærums Verk

Heidi Hesselberg – PLO

Lene Valaker – Bærum arbeidssenter

 

Neste møte:    Slutten av januar 2017.

 

Finne ny ukedag?

Etter ønske fra Gro som har problemer med å komme på mandager, så sjekker vi ut muligheten for en annen dag og tid.  Klipp ut listen, fyll inn det som gjelder deg , lim inn i en mail og send meg den, så skal jeg forsøke å finne en bedre løsning.

 

Navn Man Tir Ons Tor
Marianne Best Mulig Nei Nei
Bård Kjetil Best Mulig  e 13.30 Nei Mulig
Mette
Gro
Fredrik
Helen
Kristin
Anne-Karin
Heidi
Aleksander
Caroline
Hilde

 

 

 

 

Presentasjonsrunde – Runden
Skaret – Marianne.  Har tenkt på hvordan man kan tilrettelegge for flere valg.
Starte med en kartlegging av muligheter for valg.  Ønsker hjelp til dette.
REGA – Bård Kjetil, Ikke kommet så mye lenger.  Forslag fra Lars Ole om å benytte SAR.
Viktig å legge til rette for at brukere som viser initiativ til å bidra med noe, blir ivaretatt og får oppgaver.

 

Temaer fra runden

Har snakket om frivillighet, som er et kommunalt satsningsområde med tanke på fritidsaktiviteter.  Dette står også i handlingsprogrammet.  Hvordan skal dette se ut fremover?

 

 

Informasjon fra Lars Ole

Snakket litt om kalenderen.  Fridtjof får en liste fra Bård Kjetil og legger inn i kalenderen.
Spørsmål fra Bård Kjetil omåpent sansehus kunne være med, det er en god ide.

 

Det kommer tre 3-års studenter til RGB/Ridderne fra januar 2018.  Er det noen som har forslag til hva de skal fordype seg i når det gjelder brukerrådsarbeid/selvbestemmelse/ brukermedvirkning?

 

Alle må få seg en vara, slik at det ikke blir unødvendig opphold i kontinuiteten med det lokale brukerrådsarbeidet og samarbeidet med de andre rådene.  Vara kan stille på tilretteleggerforum, brukerråd og SAR-møter.

Felles saker – SAR

Vi har gått igjennom sakslisten til SAR og Lars Ole har fortalt litt om de ulike sakene.

Saken om oppskrift for brukerråd blir utsatt til neste møte fordi det er så få  tilretteleggere tilstede i dag.

 

 

Brukerrådsportalen

Alle oppfordrer til å stille spørsmål på portalen.  Når det blir stilt spørsmål, oppfordres alle til å være med å svare eller diskutere.  Marianne hadde et spørsmål hun kunne tenke seg å stille, men var litt usikker, det er vi alle i begynnelsen når det er noe nytt..

 

 

Faglig påfyll

Intet spesielt.

 

Diverse

  • På neste møte går vi igjennom og oppdaterer siden om brukerråd i PLO – utsatt
  • Hvordan lage saksliste til og skrive referat fra Brukerrådsmøter – felles mal.

Nr. 465 – Referat fra 10. oktober 2017

Referat fra 10. oktober 2017 Tilstede: Cecilie Dahl, Tove Kjevik og Cora Galucio, John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik Songstad Ikke tilstede: Møte-leder: Erik Songstad Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: fra Tyskland Vedlegg: Saksliste til SAR-møte 7. november 2017

Informasjon fra andre møter og konferanser Det var møte i sentralt brukerråd mandag 18. september. På møtet ble det snakket om bruk av fellesareal, kosthold, bygge-saker, pårørende-skole og senior-kurs.

Avis-utklipp og andre nyheter Ingen har med avisutklipp i dag.

Beskjeder og informasjon Arba utbetaler nå kr. 33.50 pr.time i lønn. Vi flytter siste møtedag fra 5. til 12. desember. Tove kommer til lunsj på møtet 7. november.

Brev til gruppen Ingen brev

Nr.465

Referat fra møte i RGB nr. 465
Side – 2

@ E-post Ingen e-post.

Internett, hjemmeside og Facebook Fikk ikke tid til å se på hjemmesider på grunn av besøk fra Tyskland

”Alt om oss, med oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

BA-rådet Ingen nye referater.

Saker til SAR: Vi har laget ferdig saksliste til SAR-møtet 7. november.

Referat fra møte i RGB nr. 465
Side – 3
SAKER

09/17 Temakveld: Hvordan kan man bo Det er ledig på BIP på mandager og torsdager, men det er lurt å være tidlig ute med å bestille. Lars Ole skal møte Bente 25. oktober for å fordele oppgaver. Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet. Hvor stort bør et fellesareal være? Bør det være fellesareal? Hva skal være reglene for fellesareal? Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

10/17 Brukerråd for eldre Erik og Tove kan tenke seg ¨være med på det. Tove forslår fredag mot en god møtedag. Vedtak: John-Harald tenker på det til neste møte.

11/17 Studenter i praksis våren 2018 På mandag 16. oktober kl. 15 til kl. 16 kommer de studentene som har ønske om å ha praksis i Rådgivningsgruppen på besøk på Ramma. Vi har laget fire spørsmål vi vil stille de. Vedtak: Cecilie, Gro, Cora og Erik kan tenke seg å være med på intervjuene.

12/17 Forelesning for studenter Vi har laget tre spørsmål som studentene skal jobbe med før vi møter de. Vedtak: Lars Ole sender over spørsmålene til Randi

Referat fra møte i RGB nr. 465
Side – 4

Godkjenning av referat nummer 465 Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte Delt ut på møtet.

EVENTUELT

Besøk fra Tyskland Vi hadde besøk av Monika, Sabine og Friedrich fra Tyskland og Frode og Lene fra Aldring og Helse.

Vi synes besøk gikk fint, men vi kan nok gjøre spørsmålene enklere og tydeligere til neste gang. Så det blir enklere å skille de fra hverandre.

Sørge for at det også er tid til å stille åpne spørsmål. Be gjester om å sjekke hjemmesiden før de kommer.

Nye ord til ordbanken – ingen nye ord