Nr. 10 – Referat fra 23. januar 1994

Referat fra 23. januar 1994

Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole (hos Steingrim)

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Ingen i gruppen kjenner noen som er aktuelle nå.
De som skal være medlemmer må bo i bærum.

VEDTAK:
Alle sjekker videre om de kjenner noen
Som kan være med i gruppen.

 

11/93 HYTTETUR
Vi venter til det blir varmere i været.
Forslag om å reise helgen 30. April – 1.mai

VEDTAK:
Alle sjekker sine kalender (almanakk) til neste møte.

 

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER

VEDTAK:
Saken ble utsatt fordi vi ikke har det nødvendige utstyret.

 

 

17/93 PUNKTNYTT
Steingrim synes «punktnytt» var meget bra.
Tove vil gjerne prøve dette en stund.

VEDTAK:
Lars ole sender et «skrytebrev» til redaksjonen.
Og ber samtidig om at tove får tilsendt «punktnytt».

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Steingrim foreslår at vi snakker med rådhusposten
Og ber de komme på et møte i rådgivnings-gruppen.

VEDTAK:
Steingrim og lars ole sørger for å lage denne avtalen.

 

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA

VEDTAK:
Lars ole tar kontakt med postsjefen
Og hører om det er greit at vi kommer på besøk.
På neste møte bestemmer vi når og hvordan
Vi skal gjøre dette.

 

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE 27. JANUAR
Steingrim og rene kan tenke seg å være på møtet.

VEDTAK:
Rene møter lars ole på kommunegården kl 17.45.
Lars ole ringer steingrim på og avtaler nærmere.

 

12/93 EMMA HJORT
Det ble delt ut disposisjonsplan for eiendommen
Emma hjorts hjem.

VEDTAK:
Lars ole lager en lettlest oversikt
Over de viktigste punktene i planen.

 

EVENTUELT: LOKALE – HVOR SKAL VI MØTE?
Lars ole ringer nærmere og gir nøyaktig beskjed

Nr. 02/1994 – Hovedutvalgsmøte 27. januar

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE 27. JANUAR

 

23. JANUAR 1994 – møte nr. 10

Steingrim og Rene kan tenke seg å være på møtet.

 

6. MARS 1994 – møte nr. 13

Vedtak:

Rene forteller fra besøket på neste møte.

Vi finner ut hvem som drar på møte 24. Mars.

Tove sjekker med Vivil-treningen.

 

20. MARS 1994 – møte nr. 14

Rene fortalte hva han opplevde på møte 27. Januar.

Vi så på saks-listen til møtet 24. Mars.

 

Vedtak:

Rene og tove drar på møte.

Vi møtes kl. 18.20

Foran hovedinngangen til kommune-gården

Steingrim

 

 

10.APRIL 1994 – møte nr. 15

Møtet var i det gamle rådhuset

På møtet snakket de om klubben i Sandvika,

Om lekeplasser for barn, bibliotek i Bærum og

Vivil idretts-lag

 

VEDTAK: STEINGRIM OG RENE BLIR MED 21. APRIL

LARS OLE RINGER PÅ ONSDAG 20 APRIL OG AVTALER NÆRMERE.

Nr. 9 – Referat fra 12. januar 1994

Referat fra 9. januar 1994

Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole

¤/94 SE PÅ DE SAKENE VI HAR JOBBET MED I 1993
Vi snakker om alle sakene vi har jobbet med
I løpet av høsten 1993. Alle husket sakene godt.

 

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Alle i gruppen tar kontakt med kjente som de tror kan ha lyst til å være med i gruppen.

 

11/93 HYTTETUR
Alle tar med avtale-bøker, så snakker vi om en passende helg på neste møte.

 

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Tove har sendt julekort til rådgivningsgruppen i asker. Vi ser på video-opptak på neste møte.

 

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Tok bilde av rene

17/93 PUNKTNYTT
Rene og steingrim har fått «punktnytt» i posten.
De synes det er fint blad.
Vi snakker mer om «punktnytt» på neste møte

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Utsettes til neste møte

DIVERSE
Vi ble enige om at sakslistene med en runding
Og referatene med et kryss.
Vi laget også et forslag til logo for gruppen.

Lars ole sender liste over medlemmer,
Møtedatoer og gruppens oppgaver på gule ark.

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi snakke litt om et mulig samarbeids-prosjekt med rådgivningsgruppen i asker.
Hvordan er postkontoret i sandvika
Tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede?

Forslag om å møtes på postkontoret
Onsdag 19. Januar klokken 16.00
Lars ole ringer til gruppens medlemmer
Og bekrefter møtedag og møtetid

(denne saken står ikke på sakslisten)

Nr. 01/1994 – Postkontoret i Sandvika

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA

 

3. JANUAR 1994 – møte nr. 9

Vi snakke litt om et mulig samarbeids-prosjekt med rådgivningsgruppen i asker.

Hvordan er postkontoret i Sandvika

Tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede?

Forslag om å møtes på postkontoret

Onsdag 19. Januar klokken 16.00

Lars ole ringer til gruppens medlemmer

Og bekrefter møtedag og møtetid

(denne saken står ikke på sakslisten)

 

 

23. JANUAR 1994 – møte nr. 10

VEDTAK:

Lars ole tar kontakt med postsjefen

Og hører om det er greit at vi kommer på besøk.

På neste møte bestemmer vi når og hvordan

Vi skal gjøre dette.

 

6/22. FEBRUAR 1994 – møte nr. 11/12

Vi snakket om til rette-legging av postkontorene

I Asker sentrum og i Sandvika.

Vi gikk igjennom referatet fra vårt besøk på Sandvika postkontor.

Rådgivnings-gruppen i asker synes vi hadde kommet frem til viktige ting.

Ragnhild fortalte om en assistanse-knapp

Som skal brukes av de som trenger hjelp

Når de er på postkontoret

 

20. MARS 1994 – møte nr. 14

Vi snakket om det å sende brev til medlemmene i klubben.

Asker-gruppen skal ha en orienterings-dag

I asker lørdag 23. April.

 

Vedtak:

Vi venter med å skrive brev

Til vi har vært på orienterings-dagen.

Lars Ole snakker med Claus Andersen.

Med hensyn til postkontoret

Venter vi til saken har vært opp i hoved-utvalget

For tekniske tjenester.