Nr. 21 – Referat fra 25. september 1994

Referat fra 25. september 1994

Tilstede: Rene, Per og Willy
Fravær: Tove og Steingrim
Møteleder: Rene
Referent: Lars Ole
Sted: KLUBBEN

 

KOMMENTAR TIL REFERATET.
Rene leste opp referatet.
Referatet skal være nummer 2o og ikke 19.
Referatet fra møtet 4. September ble god-kjent.

 

12/93 EMMA HJORTH
Per leste referatet fra møtet 8. September.
Per synes det skal hete emma hjort.
Per mener det ikke skal hete tokerud.
Fordi det er et negativt ord
Rene og willy synes ikke det spiller noen rolle
Om det heter tokerud eller emma hjorth.

Vedtak:
Vi spør tove og steingrim på neste møte.
Før neste møte skal alle spørre tre personer
Om hva de synes om navnet.
Vi foreslår at anne og grethe kommer på møte 20.11
Lars ole ringer å gir beskjed.

 

11/93 HYTTETUR
Forslag fra rene at turen utsettes til etter nytt-år

Vedtak: turen utsettes til over nytt-år.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi inviterer emma hjorts venner på et av våre møter.
Vi laget et brev som skal sendes til bærum-gruppen av norsk forbund for psykisk utviklingshemmede.

Vedtak:
Lars ole sender brevet
Willy tar kontakt med emma hjorts venner
Og inviterer de på møte 6. November.

 

12/94 ÅPNING AV KLUBBEN
Rene leste talen.
Alle synes den var fin.

Vedtak:
Vi tar kontakt med klubben
Og spør om vi kan komme på en fredag
Og fortelle om oss selv.

 

13/94 FOLKE-AVSTEMMING OM EU
Er dette noe vi skal gjøre noe med?

Vedtak: vi tar det opp på neste møte.

 

14/94 KULTUR-KONFERANSEN 1994
Per og willy har lyst til å dra på kultur-konferanse.
Rene vet ennå ikke om han vil dra

Vedtak: vi tar det opp på neste møte.

 

09/94 EPILEPSI
Tove var ikke på møte
Så vi fikk ikke bestemt noe i denne saken

Vedtak: vi tar det opp med tove på neste møte.

 

EVENTUELT
Vi hadde møte i det nye møterommet.
Det fungerte bra.
Per får ny perm på neste møte.

Nr. 20 – Referat fra 4. september 1994

Referat fra 4. september 1994

Tilstede: Rene og Per
Fravær: Willy, Tove og Steingrim
Referent: Lars Ole
Møteleder: Lars Ole
Sted: KLUBBEN

KOMMENTAR TIL REFERATET.

VÅRENS SAKER
Ferdig behandlet
Betyr at vi er ferdig med å jobbe med en sak

Når en ikke er ferdig behandlet
Betyr det at vi fortsatt jobber med saken.

08/94 MØTELEDER

Vedtak:
Hvis en møte-leder ikke kommer på møte,
Er det lars ole som er møte-leder.

 

12/93 EMMA HJORT
Vi snakket litt om møtet 8. September.

Vedtak:
Vi møtes hos steingrim først å snakker om saken.
Lars ole møter per i sandvika klokken 17.30
Og rene på texaco-stasjonen på hauger klokken 17.40.
03/94 TIL RETTE-LEGGING AV
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON

VEDTAK: SAKEN BLIR UTSATT INNTIL VIDERE.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi snakket om hvem
Som er våre mulige samarbeids-partnere
Vi inviterer emma hjorts venner på et av våre møter.
Sende brev til bærums-gruppen av nfpu
Og spør om hvordan det går.
Skrevet brev til bærum kommunale råd for funksjonshemmede.

Vedtak:
Lars ole sender brevet
Til bærum kommunale råd for funksjonshemmede.
Vi lager et brev til nfpu på neste møte.

 

EVENTUELT
Per ønsker å snakke mer om psykisk utviklingshemming og hva det betyr å ha downs syndrom.

Nr. 19 – Referat fra 28. august 1994

Referat fra 28. august 1994

Tilstede: Willy, Tove, Per, Steingrim og Rene
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole
Møteleder: Lars Ole
Sted: KLUBBEN

RUNDEN
Medlemmene fortalte om sommeren
Og litt om hva som er høstens planer.

 

RENE:
Har vært en tur i københavn
Til høsten skal han være to dager i hel-dags-skolen
Kurs på mandager med fri-undervisningen om
Helse- og sosial-fag.

TOVE:
Har vært på båt-turer med familien.
Og turer med kommunen til
Tusenfryd og telemarks-kanalen.
Skal på turer med idrettslaget og fortsette med voksen-opplæringen på onsdager denne høsten

WILLY:
Har vært hjemme i sommer.
Bilen har stått på verksted fordi bensinpumpen var gått i stykker.
Skal på tur med jobben
Og kanskje til tynset senere på høsten.

 

PER:
Har vært hjemme i sommer.
Skal bruke høsten til å hjelpe de som trenger det.

STEINGRIM:
Har vært i nord-norge
Og reiste med hurtig-ruta helt ned til bergen.
Dro så tilbake til oslo med tog

VÅRENS SAKER
Vi gikk igjennom alle vårens saker.

POSTKONTORET OG SANDVIKA STASJON
Er ikke ferdig behandlet.

HOVEDUTVALGS-MØTER
Lars ole forteller hvilke saker som skal opp.
Vi bestemmer for hver gang om noen skal gå på møtene.

 

KOMMENTAR TIL REFERAT
Tove har fått «puktnytt» i posten»
Lurer på om det skal settes inn i permen.
«punktnytt» behøver ikke å ta vare på.

Vi dro ikke på klubben tirsdag 28. Juni
Fordi det var fotball-kamp på tv.
Vi ser på video fra kultur-festivalen senere.

REFERATET BLE GODKJENT.

 

08/94 MØTELEDER
Vi skifter på å være møteleder.
Den som skal være møeleder kommer kl 17.00 og går igjennom saks-listen sammen med lars ole.
Liste over hvem skal være møteleder på hvilke møter er vedlagt referatet (se vedlegg 1)

Vedtak: steingrim kommer kl.17.00 søndag 4. September.

09/94 EPILEPSI
Tove vil fortelle om epilepsi på et av høstens møter.

Vedtak:
Vi bestemmer hvilken dag tove skal fortelle om epilepsi på møtet 25. September.

 

10/94 KUNNE SVARE FOR SEG
Alle medlemmene i gruppen må kunne klare
Å forklare for de andre i gruppen
Hva de mener med det de sier

Vedtak:
Når vi er usikre på hva et medlem i gruppen mener, stopper vi opp å får en nærmere forklaring.

 

03/94 TIL RETTE-LEGGING AV
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON

Vedtak: saken ble utsatt til neste møte.
Lars ole snakker med ragnhild om saken.

 

12/93 EMMA HJORT
Vi har fått brev fra emma-prosjektet.
Vi leste gjennom brevet
Vi forbereder møte 4. September.

Vedtak:
Lars ole gir emma-prosjektet
Beskjed om at vi kommer på møte.

 

11/94 VENNE-TREFF I ASKER
Det ble rot med invitasjonen fra gruppen i asker.
Henning ringte rene og lovte å ringe igjen,
Men han gjorde det ikke.
Tove og willy reiste til asker,
Men hadde ikke fått vite hvor de skulle møte opp.
Per var der, men han dro sammen med pim

De burde ha sendt en skriftlig invitasjon
Med adresse, tidspunkt og annen viktig informasjon.

Vedtak:
Vi sender adresse-liste til asker-gruppen
Og håper at invitasjonen kommer i posten neste gang.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE

VEDTAK:
Vi leser brevet fra kommunalt råd og sender et svar.

Vi sender et referat til samarbeidspartnerene
Og ber de svare på det brevet vi sendte tidligere.

Saken tas opp på neste møte

 

EVENTUELT
Tove: er det mulighet for å lage te?
Per: navnelapp på kurs og møter
Vi trenger flip-over og penner.

Nr. 18 – Referat fra 5. juni 1994

Referat fra 5. juni 1994

Tilstede: Willy, Tove, Per, Steingrim og Rene
Fravær:
Referent: Lars Ole – Kommunegården
Møteleder: Steingrim leste referatet og styrte møte

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT
Tove har ennå ikke fått «punktnytt» i posten.
Lars ole skriver nytt brev.
Rene ønsker ikke «punktnytt» i posten.
Referatet ble godkjent.

 

12/93 EMMA HJORT
Vi lager forslag til britt kolstø (vedlegg 1)

Vedtak:
Lars ole gjør ferdig planen
Og sender den sammen med brevet til britt kolstø.

 

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV
Willy er opptatt av «klubben»
Per er opptatt av de som trenger hjelp kan få hjelp.
Kanskje han skal se nærmere på hva en tolk kan gjøre.

 

 

 

07/94 STAND PÅ INTERFESTIVAL
PÅ EMMA HJORTS HJEM LØRDAG 11. JUNI.
Gruppen står på standen fra kl 14.00 til kl 16.40
Steingrim og rene kan tenke seg å komme.
Tove gir beskjed på torsdag.
Willy dukker opp i løpet av dagen
Per hjelper til hvis han kan,

Vedtak:
Lars ole ringer torsdag kveld å avtaler nærmere.

 

03/94 TIL RETTE-LEGGING AV
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON
Vi tok en tur og så på den nye stasjonen.
Gruppen har følgende kommentarer:

For små skilter på perrongen for
Rulle-stol og barne-vogn.

Skilt ned til parkerings-huset fra buss-stasjonen.
Bedre markering av hvilke retning toget går.
Veien til bussen fra tog-stasjonen. Bruke buss-symbol.
Mangler skilt for informasjon på tog-stasjonen.
For høye dataskjermer,
Både for buss og tog-stasjonen,
Vanskelig for syns-hemmede å lese.
Bedre markering av glass-dørene.
Trappe-trinnene opp til tog-perrongene
Må merkes bedre.
Skilt fra taxi rimi,
Som viser veien til buss og tog-stasjon.
Skilt fra tog og buss til taxi.
Trappen opp fra rimi er for bratt.
Flere telefon-automater for mynter.
Flere oppbevarings-bokser.

Lars ole fortalte om seminaret på torsdag 16. Juni.
Ingen i gruppen har mulighet til å møte.

Vedtak: lars ole sender punktene til claus andersen.
EVENTUELT
Avslutning tirsdag 28. Juni klokken 16.00
Vi møtes utenfor informasjonen på den nye
Tog-stasjonen.
Vi går på storsenteret å spiser så går vi på «klubben»
Og ser på video fra kultur-konferansen.