Nr. 13 – Referat fra 6. mars 1994

Referat fra 6. mars 1994

Tilstede: Tove og Rene
Fravær: Steingrim (Syk)
Referent: Lars Ole – (hos Tove)

 

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT
Tove var ikke syk på besøket hos asker 22. Februar.
Vi leste hva grethe og henning har skrevet om iduns vei i budstikka 21. Februar.

 

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Vi kan tenke oss å være 2 til 3 medlemmer til.

VEDTAK:
Alle spør noen de kjenner.
Ber de ta kontakt med lars ole.

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Hva skal det stå om rådgivnings-gruppen i
Rådhus-posten?

VEDTAK:
Vi tar et prøve-intervju på neste møte
Alle tenker hva de vil fortelle om gruppen.

 

 

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi leste igjennom referat fra besøket på post-kontoret

Vi laget et vedlegg
Som skal følge saken omtilgjengelighet i byggninger
Når den skal opp i hovedutvalget for
Tekniske tjenester og senere i kommunestyret.

Vi har fått brev fra claus andersen med spørsmål om hva som må til rette-legges
For at butikker skal bli enklere å bruke for
Psykisk utviklingshemmede.

Vi sender brev til medlemmene i klubben,
Med spørsmål om hvilke ting
De mener kan gjøres for å bedre tilgjengelig-heten
I butikker, på bensinstasjoner osv.

Vedtak:
Vi lager et forslag til brev på neste møte.
Lars ole tar kontakt med claus andersen
Og finner ut når vi må svare på brevet.

 

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE FOR
KULTUR, KIRKE OG FRITID 27. JANUAR.

Vedtak:
Rene forteller fra besøket på neste møte.
Vi finner ut hvem som drar på møte 24. Mars.
Tove sjekker med vivil-treningen.

 

03/94 TIL RETTE-LEGGING AV
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON

Vedtak: saken utsettes til neste møte.

 

 

 

12/93 EMMA HJORT
Se på lett-lest utgaven av disposisjons-utgaven
For utbyggingen av emma hjorts hjem

Vedtak: vi lager forslag til brev på neste møte.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi bør sende et brev til
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede (nfpu) og til bærum kommunale råd for funksjonshemmede
Og inviterer de på et samarbeid.

Vedtak: vi lager forslag til brev på neste møte.

 

EVENTUELT: MIN NYE HVERDAG
Vi leste det som sto om oss i «min nye hverdag».

Nr. 12 – Referat fra 22. februar 1994

Referat fra 6 og 22. februar 1994 hos Rådgivningsgruppen i Asker

 

Søndag 6. februar

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Henning, Grethe, Tove, Ragnhild og Steingrim
Fravær: Rene syk
Referent: Lars Ole

Tirsdag 22. februar

Tidspunkt: Usikker
Tilstede: Henning, Tove, Rene og Ragnhild
Fravær Tove og Steingrim (syk)
Referent: Lars Ole

6. OG 22. FEBRUAR HAR VI VÆRT PÅ BESØK HOS RÅDGIVMIMGSGRUPPEN I ASKER FORDI LØKKEÅSVEIEN IKKE ER INNFLYTTINGS-KLAR ER VI FOR TIDEN UTEN ET STED Å VÆRE.

6. FEBRUAR SNAKKET VI OM IDUNSVEI OG
NABOPROTESTENE DET STO OM I BUDSTIKKA.
RÅDGIVNINGSGRUPPEN I ASKERSKAL SKRIVE ET INNLEGG I BUDSTIKKA.
VI RINGTE BUDSTIKKA OG FIKK VITE HVA SOM ER SKREVET OM SAKEN TIDLIGERE.

 

12/93 EMMA HJORT
Vi snakket litt om emma hjorts hjem
Og planene for utbyggingen.

22. Februar snakket vi om det henning skal si på
Para-lympisk.
Han skal fortelle om rådgivningsgruppen i asker i 10 minutter.

 

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi snakket om til rette-legging av postkontorene
I asker sentrum og i sandvika.

Vi gikk igjennom referatet fra vårt besøk på sandvika postkontor.

Rådgivnings-gruppen i asker synes vi hadde kommet frem til viktige ting.

Ragnhild fortalte om en assistanse-knapp
Som skal brukes av de som trenger hjelp
Når de er på postkontoret

Nr. 11 – Referat fra 6. februar 1994

Referat fra 6 og 22. februar 1994 hos Rådgivningsgruppen i Asker

 

Søndag 6. februar

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Henning, Grethe, Tove, Ragnhild og Steingrim
Fravær: Rene syk
Referent: Lars Ole

Tirsdag 22. februar

Tidspunkt: Usikker
Tilstede: Henning, Tove, Rene og Ragnhild
Fravær Tove og Steingrim (syk)
Referent: Lars Ole

6. OG 22. FEBRUAR HAR VI VÆRT PÅ BESØK HOS RÅDGIVMIMGSGRUPPEN I ASKER FORDI LØKKEÅSVEIEN IKKE ER INNFLYTTINGS-KLAR ER VI FOR TIDEN UTEN ET STED Å VÆRE.

6. FEBRUAR SNAKKET VI OM IDUNSVEI OG
NABOPROTESTENE DET STO OM I BUDSTIKKA.
RÅDGIVNINGSGRUPPEN I ASKERSKAL SKRIVE ET INNLEGG I BUDSTIKKA.
VI RINGTE BUDSTIKKA OG FIKK VITE HVA SOM ER SKREVET OM SAKEN TIDLIGERE.

 

12/93 EMMA HJORT
Vi snakket litt om emma hjorts hjem
Og planene for utbyggingen.

22. Februar snakket vi om det henning skal si på
Para-lympisk.
Han skal fortelle om rådgivningsgruppen i asker i 10 minutter.

 

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi snakket om til rette-legging av postkontorene
I asker sentrum og i sandvika.

Vi gikk igjennom referatet fra vårt besøk på sandvika postkontor.

Rådgivnings-gruppen i asker synes vi hadde kommet frem til viktige ting.

Ragnhild fortalte om en assistanse-knapp
Som skal brukes av de som trenger hjelp
Når de er på postkontoret

Nr. 10 – Referat fra 23. januar 1994

Referat fra 23. januar 1994

Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole (hos Steingrim)

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Ingen i gruppen kjenner noen som er aktuelle nå.
De som skal være medlemmer må bo i bærum.

VEDTAK:
Alle sjekker videre om de kjenner noen
Som kan være med i gruppen.

 

11/93 HYTTETUR
Vi venter til det blir varmere i været.
Forslag om å reise helgen 30. April – 1.mai

VEDTAK:
Alle sjekker sine kalender (almanakk) til neste møte.

 

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER

VEDTAK:
Saken ble utsatt fordi vi ikke har det nødvendige utstyret.

 

 

17/93 PUNKTNYTT
Steingrim synes «punktnytt» var meget bra.
Tove vil gjerne prøve dette en stund.

VEDTAK:
Lars ole sender et «skrytebrev» til redaksjonen.
Og ber samtidig om at tove får tilsendt «punktnytt».

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Steingrim foreslår at vi snakker med rådhusposten
Og ber de komme på et møte i rådgivnings-gruppen.

VEDTAK:
Steingrim og lars ole sørger for å lage denne avtalen.

 

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA

VEDTAK:
Lars ole tar kontakt med postsjefen
Og hører om det er greit at vi kommer på besøk.
På neste møte bestemmer vi når og hvordan
Vi skal gjøre dette.

 

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE 27. JANUAR
Steingrim og rene kan tenke seg å være på møtet.

VEDTAK:
Rene møter lars ole på kommunegården kl 17.45.
Lars ole ringer steingrim på og avtaler nærmere.

 

12/93 EMMA HJORT
Det ble delt ut disposisjonsplan for eiendommen
Emma hjorts hjem.

VEDTAK:
Lars ole lager en lettlest oversikt
Over de viktigste punktene i planen.

 

EVENTUELT: LOKALE – HVOR SKAL VI MØTE?
Lars ole ringer nærmere og gir nøyaktig beskjed