Nr. 15 – Referat fra 10. april 1994

Referat fra 10. april 1994

Tilstede: Steingrim, Tove og Rene
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole – (hos Steingrim)

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT

Lars ole har snakket med willy berntsen.
Han blir kanskje med på neste møte.

Lars ole har ikke ordnet med «punkt nytt» til tove.
Han lover å ordne dette til neste møte

Husk å skrive kl foran alle klokkeslett.
Vi har ikke fått noe svar fra asbjørn moen ennå.
(sak 03/94)

 

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE FOR
KULTUR, KIRKE OG FRITID 24. MARS OG 21. APRIL
Møtet var i det gamle rådhuset
På møtet snakket de om klubben i sandvika,
Om lekeplasser for barn, bibliotek i bærum og
Vivil idretts-lag

VEDTAK: STEINGRIM OG RENE BLIR MED 21. APRIL
LARS OLE RINGER PÅ ONSDAG 20 APRIL OG AVTALER NÆRMERE.

 

 

11/93 HYTTETUR
Tove sier hun er opptatt den avtalte helgen.
Vi klarer ikke finne frem til noen annen helg.
Hvis tove ikke kan den avtalte helgen,
Blir det ikke tur før tidligst til høsten.

Vedtak:
Tove ringer til alle i gruppen
Og gir beskjed om det blir tur eller ikke.

 

12/93 EMMA HJORT

VEDTAK:
ALLE LESER GJENNOM LETT-LEST UTGAVEN
AV PLANENE FOR EMMA HJORTS HJEM TIL NESTE MØTE.

SETTER KRYSS VED DE STEDENE
DER DET ER NOE SOM ER VANSKELIG Å FORSTÅ.
VI SER PÅ KOMMENTARENE PÅ NESTE MØTE.

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Lars ole spurte tove forskjellige spørsmål
Om rådgivnings-gruppen.

Vedtak:
Lars ole avtaler med rådhusposten om at de kommer for å intervjue gruppen på neste møte.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE

Vedtak:
Lars ole skriver et forslag til brev.
Forslaget blir sendt sammen med sakslisten
På neste møte.

 

 

05/94 KALENDEREN – FRITID FOR ALLE
Vi så på fritidskalenderen for januar til mars 1994

Vedtak: lars ole gir beskjed til kirsten h. Haugen om våre forslag til forbedringer.

 

06/94 ORIENTERINGS-DAG I ASKER 23. APRIL
Vi har ennå ikke fått noen informasjon fra asker gruppen

Vedtak:
Lars ole ringer til alle hvis han får høre noe mer.

Nr. 14 – Referat fra 20. mars 1994

Referat fra 20. mars 1994

Tilstede: Steingrim og Rene
Fravær: Tove (Stevne)
Referent Lars Ole – (hos Rene)

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT
Tilgjengelighet – vi bruker finne frem

Lars ole har ikke ordnet med «punktnytt» til tove.
Han ordner det til neste møte.

Ny adresse-liste er sendt ut.

 

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Rene har snakket med noen på jobben sin,
Men ingen som hadde tid eller lyst.
Steingrim vet ikke om noen

Vedtak: rene foreslår willy berntsen
lars ole sjekker med ham.

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Lars ole stilte spørsmål
Som medlemmene i gruppen svarte på.
Det var mange bra svar
Lars ole hjelper til hvis man står fast

Vedtak: lars ole sjekker med rådhuspostenog avtaler dag for intervju.

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi snakket om det å sende brev til medlemmen i klubben.
Asker-gruppen skal ha en orienterings-dag
I asker lørdag 23. April.

Vedtak:
Vi venter med å skrive brev
Til vi har vært på orienterings-dagen.
Lars ole snakker med claus andersen.
Med hensyn til postkontoret
Venter vi til saken har vært opp i hoved-utvalget
For tekniske tjenester.

 

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE FOR
KULTUR, KIRKE OG FRITID 27. JANUAR OG 24. MARS
Rene fortalte hva han opplevde på møte 27. Januar.
Vi så på saks-listen til møtet 24. Mars.

Vedtak:
Rene og tove drar på møte.
Vi møtes kl. 18.20
Foran hovedinngangen til kommune-gården
Steingrim

 

03/94 TIL RETTE-LEGGING AV
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON

VEDTAK: sender brev (se vedlegg til referatet)

 

12/93 EMMA HJORT
Se på lett-lest utgaven av disposisjons-utgaven
For utbyggingen av emma hjorts hjem

Vedtak: saken ble utsatt.

 

 

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi bør sende et brev til
Norsk forbund for psykisk utviklings-hemmede og til
Bærum kommunale råd for funksjons-hemmede,
Og invitere de på et samarbeid.

Vedtak: saken ble utsatt.

Nr. 13 – Referat fra 6. mars 1994

Referat fra 6. mars 1994

Tilstede: Tove og Rene
Fravær: Steingrim (Syk)
Referent: Lars Ole – (hos Tove)

 

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT
Tove var ikke syk på besøket hos asker 22. Februar.
Vi leste hva grethe og henning har skrevet om iduns vei i budstikka 21. Februar.

 

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Vi kan tenke oss å være 2 til 3 medlemmer til.

VEDTAK:
Alle spør noen de kjenner.
Ber de ta kontakt med lars ole.

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Hva skal det stå om rådgivnings-gruppen i
Rådhus-posten?

VEDTAK:
Vi tar et prøve-intervju på neste møte
Alle tenker hva de vil fortelle om gruppen.

 

 

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi leste igjennom referat fra besøket på post-kontoret

Vi laget et vedlegg
Som skal følge saken omtilgjengelighet i byggninger
Når den skal opp i hovedutvalget for
Tekniske tjenester og senere i kommunestyret.

Vi har fått brev fra claus andersen med spørsmål om hva som må til rette-legges
For at butikker skal bli enklere å bruke for
Psykisk utviklingshemmede.

Vi sender brev til medlemmene i klubben,
Med spørsmål om hvilke ting
De mener kan gjøres for å bedre tilgjengelig-heten
I butikker, på bensinstasjoner osv.

Vedtak:
Vi lager et forslag til brev på neste møte.
Lars ole tar kontakt med claus andersen
Og finner ut når vi må svare på brevet.

 

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE FOR
KULTUR, KIRKE OG FRITID 27. JANUAR.

Vedtak:
Rene forteller fra besøket på neste møte.
Vi finner ut hvem som drar på møte 24. Mars.
Tove sjekker med vivil-treningen.

 

03/94 TIL RETTE-LEGGING AV
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON

Vedtak: saken utsettes til neste møte.

 

 

 

12/93 EMMA HJORT
Se på lett-lest utgaven av disposisjons-utgaven
For utbyggingen av emma hjorts hjem

Vedtak: vi lager forslag til brev på neste møte.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi bør sende et brev til
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede (nfpu) og til bærum kommunale råd for funksjonshemmede
Og inviterer de på et samarbeid.

Vedtak: vi lager forslag til brev på neste møte.

 

EVENTUELT: MIN NYE HVERDAG
Vi leste det som sto om oss i «min nye hverdag».

Nr. 12 – Referat fra 22. februar 1994

Referat fra 6 og 22. februar 1994 hos Rådgivningsgruppen i Asker

 

Søndag 6. februar

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Henning, Grethe, Tove, Ragnhild og Steingrim
Fravær: Rene syk
Referent: Lars Ole

Tirsdag 22. februar

Tidspunkt: Usikker
Tilstede: Henning, Tove, Rene og Ragnhild
Fravær Tove og Steingrim (syk)
Referent: Lars Ole

6. OG 22. FEBRUAR HAR VI VÆRT PÅ BESØK HOS RÅDGIVMIMGSGRUPPEN I ASKER FORDI LØKKEÅSVEIEN IKKE ER INNFLYTTINGS-KLAR ER VI FOR TIDEN UTEN ET STED Å VÆRE.

6. FEBRUAR SNAKKET VI OM IDUNSVEI OG
NABOPROTESTENE DET STO OM I BUDSTIKKA.
RÅDGIVNINGSGRUPPEN I ASKERSKAL SKRIVE ET INNLEGG I BUDSTIKKA.
VI RINGTE BUDSTIKKA OG FIKK VITE HVA SOM ER SKREVET OM SAKEN TIDLIGERE.

 

12/93 EMMA HJORT
Vi snakket litt om emma hjorts hjem
Og planene for utbyggingen.

22. Februar snakket vi om det henning skal si på
Para-lympisk.
Han skal fortelle om rådgivningsgruppen i asker i 10 minutter.

 

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi snakket om til rette-legging av postkontorene
I asker sentrum og i sandvika.

Vi gikk igjennom referatet fra vårt besøk på sandvika postkontor.

Rådgivnings-gruppen i asker synes vi hadde kommet frem til viktige ting.

Ragnhild fortalte om en assistanse-knapp
Som skal brukes av de som trenger hjelp
Når de er på postkontoret