Nr. 1 – Referat fra 12. september 1993

REFERAT FRA MØTE I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 12.09.93
(MØTET NR.1)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Fravær: Jannicke (Romerikslekene) og Roar
Tilstede: Tove (19.00), Steingrim, Lars Ole, Anne, Rene og Per
Referent: Lars Ole

Kort presentasjon av medlemmene:
Utsettes til neste møte.

Skrift og skrifttype på papirer og brev:
Størrelse 14, med store og små bokstaver (Rene, Tove og Steingrim)

Hvordan få gitt beskjed hvis du ikke kan komme:
Lars Ole har telefon-svarer.
Rene og Steingrim ringte til telefonsvareren og la igjen beskjed.

 

Hvilke forventinger har du til gruppen?
Utsettes til neste møte.

Tidspunkt:
Passer fint med klokken 18.00 til 21.00 for Rene, Tove, og Steingrim.
Tas opp på neste møte.

Referat:
Lars Ole sender ut referat 1/en uke etter møte.

Saksliste:
Lars Ole sender ut saksliste 1/en uke før møtet.

Hvordan legge opp kvelden:
1,5 timer undervisning
0,5 timer pause
2,0 timer med jobbing

System i permen:
Vi har laget et system for noen av papirene.

Tilgjengelighet for alle i Sandvika:
Alle skal lese avisutklipp fra Bæringen nr. 13 og streke under ord som er vanskelig å forstå.

Eventuelt:
Intet spesielt.

Vi møtes igjen søndag 19. september kl. 18.00 på klubben i Sandvika.

Lars Ole