Referat fra 27. august 2018

Referat fra tilretteleggerforum mandag 27. august 2018 kl. 13-15 på Emma gjestehus

 

Tilstede:          Hegnatun aktivitetssenter Heidi Skeie

Kastet Dagsenter – Hilde Waade eller Anne-Karin Melbye

Fagnatun – Marianne Klykken eller Soriba Bangoula

REGA – Anne Grete Steinveg eller Kristin Myrland Ellevold

Bærum arbeidssenter – Christian Fosmo eller Kim Iversen

Rud/Vøyenenga – Marie Skistad / Mette Slettheim og Eli Ommedal

Emma Hjorth – Aurelija Nilsson eller ?

Bjerkelunden – Helen Nilsen eller ?

 

Ikke tilstede:  Rykkinn – Fredrik Warhuus Andersen eller Arild Johansen – Åsbråtan (B)

Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby eller Ruth Skaar Johansen (B)

Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares (B)

Skaret Dagsenter – ?

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker, Tina Moer og Kristin Barhaugen

 

Neste møte:   Mandag 22. oktober kl. 13.00 til 15.00

Kort presentasjon av de om er tiltede.  Det er to som er her for første gang.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

Christian hadde hørt om turen til Gøteborg og lurte litt mer på hva som skjedde der.

Lars  Ole fortalte kort fra turen.

 

På Fagnatun har man nå to ressurspersoner i forhold til selvbestemmelse og pårørendearbeid.  De skal ha ansvaret for å sette det spesielt på dagsorden.

Sjekke ut kursmuligheter, litteratur, forskning osv.

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 25. september

Målet med dette faste punktet er å gjøre tilretteleggerne best mulig forberedt på ansvaret som følger av tilretteleggeroppgaven knyttet til SAR-møtene.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte, skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

Gjennomgang av og tips til forberedelse av saker skal opp på SAR-møtet:

 

Sak 01/14 Mobbe-konferanse 2016
Bilder og rammer er neste klare.
Det er rammeavdelingen på Bærum arbeidssenter som lager rammene.

 

 

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd
Dette er en sak som tilretteleggerne må jobbe med før den kan legges frem for SAR.
Vi snakket litt om hvilke punkter de forskjellige brukerrådene har i dag.

De velger ordstyrer.
Det er runde rundt bordet fra husmøtene.
Tar også opp økonomi.

Må være forberedt og ta med minst en sak (BA-rådet)

Medlemmene i rådet har en tid uten tilrettelegger tilstede,
hvor de tar opp det de ønsker (Emma arbeidssenter)

Valgt leder og nestleder (beskrevne oppgaver?) (BA-rådet).

 

Det må jobbes mere med denne saken før den kan legges frem for SAR.
De som allerede har etablert brukerråd på tjenestestedet tenker igjennom saken til neste møte og kommer med flere innspill.
Dette gjelder Christian fra BA-rådet, Mette fra RUVE-rådet og Aurelija fra Emma rådet.

 

 

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

PLO har i samarbeid med RGB laget en beskrivelse av hvordan kommunen
jobber med brukermedvirkning.
Fint hvis heftet kan brukes ute i tjenesten og tilbakemeldinger gis i tilretteleggerforumet eller sendes direkte til RGB (post@radgivningsgruppen.no)

Heftet ligger under saken med samme navn på hjemmesiden.

 

 

Sak 04/18 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth
Denne saken skal opp på to SAR-møter.  Det første er nå i september.
Det neste blir enten i november eller februar 2019.

Først for forslag fra alle brukerrådene (husmøter og andre)
og så for å stemme over forslagene.

 

Vi gjennomgikk den lettleste versjonen som ligger under saken med samme navn på hjemmesiden.

 

Ønske om at forslagene fortløpende blir lagt ut på hjemmesiden til RGB.
Forslag sendes Lars Ole fortløpende på mail (lars.bolneset@baerum.kommune.no).
God beskrivelse og informasjon om hvem som foreslår.

 

 

 

 

 

 

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

Rette opp listen:  Aurelija, Helen, Ruth, Anne Grete, Anne-Karin, Hilde, Cindy, Eli og Kristin trenger tilgang til portalen.  Lars Ole ordner dette.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret, Emma Hjorth og Bjerkelunden mangler varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

Kalenderen på RGBs hjemmeside
Ikke alle er kjent med kalenderen og bruker den.  Alle sørger for å informere sine kollegaer og etter hvert brukerne om muligheten til å finne informasjon om hva som skjer i Bærum kommune for mennesker med utviklingshemming.

Hvis det er en aktivitet som ikke er oppført, så gi beskjed til Lars Ole som vil sørge for at den blir lagt inn.  Den enkelte kan også selv sende inn nødvendig informasjon.

 

 

Faglig påfyll

Ønsker fra deltagerne i forumet om at Lars Ole eller andre forbereder et innlegg på forumet. Ingen spesielle ønsker kom frem!

 

 

Diverse og eventuelt

Hva skal stå på siden om tilretteleggerforumet?

 

 • Økt brukermedvirkning i det kommunale arbeidet.
 • Forbereder saker med tanke på tilrettelegging for mest mulig brukerstyring
  og selvbestemmelse.
 • Dele erfaringer, komme med forslag til løsninger og diskutere utfordringer.

Alle tenker på dette og vi blir enige om en tekst på neste samling.

 

Ta runden med ball for å oppfordre alle til å være mere aktive i møtet.

 

SAR 04/2018 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth

Her ligger lett lest utgave av saksdokumenter.

Her ligger saksdokumenter.

 

Forslag fra Wøyen rådet  

 • Utbedring av området rundt planlagt utescene på Emma (beste forslaget)
 • Aktivitetsløype
 • Treningsrom

 

Forslag fra BA-rådet

 • Brukerstyrt butikk på Emma

 

Brukerrådet i Gjettum og Bærums verk boliger:

 • Matvarebutikk på EHH
 • Svømmehall på Bærums verk
 • Bowlinghall på Bærums verk
 • Friidrettshall på Bærums verk
 • Grillplasser
 • Minibuss til turer til alle boligene

 

Dagaktivitetstilbudet

 • Lavvo i tre til utegruppe
 • Søppelskur/Carport/overbygd uteplass Hegnatun/Fagnatun/Blåstua (benyttes til å trene på ADL-ferdigheter/arbeid)
 • Ny takheis på Berget
 • Opparbeide grønnsakshage i «runningen» bak Fagnatun
 • Rehabilitere skulptur og huske foran Fagnatun)
 • Utendørs huske i Myrvangvei
 • Grillhytte på Fagnatun
 • Tilrettelagt turvei til Tokerudutsikten
 • Opprustning av inngangsparti foran Fagnatun og Tokerudkollen 35-41
 • Sansehage m/ Orangeri  (er så stort at rullestoler kan komme inn)Kastet
 • Bygge på Friskhuset(Garderobe)
 • Opparbeide treningsfasiliteter til brukere på området, inne og ute

 

Fagnatun

 • Terapeutisk vannfontene (tenkt i forbindelse med en sansehage?)
 • Store husker man kan ligge i /rullestolhusker
 • Tandemsykler med tre jul
 • Midler til badevakt på Friskhuset

 

Fritid og avlastning

Solknatten – skifte vinduer og fornye annet utstyr.
Bygge ut aktivitetsløypen, så den blir mer spennnende.

 

Per Skreddersvei fra møte 19. september

 • Nytt basseng/svømmehall
 • mer tilbud på kveldstid
 • Kino – ute og inne
 • Aktivitetshus
 • Teater
 • Gård
 • Enda bedre sansehus

 

Jernbaneveien

 • Et fond hvor man kan søke om penger til å pusse opp leiligheterene, siden mange brukere ikke har bostøtte og høy husleie,
 • Gratis trenings rom
 • Utvide bassenget til en liten badepark med sklie
 • Utvide sansehuset med for eksempel sklier
 • Tilskudd til brukerbiler
 • Badeland

 

Brukerrådet Emma Hjorth

 • Flere faste aktiviteter på området Emma Hjorth
 • Årlig dansegalla
 • Minigolfbane
 • Brukerdrevet kafe i helgene
 • Støtter forslaget om oppgradering av uteområdet på Emma Hjorth.
  Ønsker oss en liten park,
  med benker å sitte på
 • Nye utemøbler på Emma Kafe

 

Brukere fra Hobo, Bjarne Skausvei 38 i Bjarne Skausvei Boliger

 • Mini golfbane.
 • Bowlingbane.
 • Atelier (male).
 • Konsertarena / festivalarena.
 • Turer i skogen.
 • Båt.
 • Fotballbane

 

RUVE-rådet

 • Aktivitetsløype
 • Treningssenter, tilrettelagt for de som også sitter i rullestol
 • Frisbigolf
 • Sykkelsti

 

Ressursgruppen i REGA mandag 10. september
Samlet for gruppen går de for prosjekter på området Emma Hjorth:

 • Pusse opp badene på Emma Gjestehus som gjør at de blir enklere å bruke for gjestene og enklere å rengjøre
 • Gjøre utescenen ved Emma kafe tilgjengelig for alle
 • Aktivitetsløype og «treningsmuligheter» på Emma Hjorth området som er laget tilgjengelig for alle

 

Brukerrådsmøte Åsbråtan 5. september

 • Ferieturer utenlands (f.eks Solgården i Spania)
 • Ferieturer utenlands .
 • Grillparty med sammen med de andre boliger (sommerfest)
 • Leie lokaler 2-3 ganger i året for musikkaften/underholdning lignende det som var på Klokkerboden før.

 

På RGB-møte 28. august ble følgende forslag foreslått:
– Buss som tjenestestedene kan bytte på å bruke
– Båt med plass for rullestoler
– Mini-golfbane
– «Grunden-Bazar» i Sandvika, bruktbutikk og møteplass for alle
– Reisebyrå

 

25. september 2018

Vi gikk igjennom alle forslagene og snakket om de.

Det skal lages en liste hvor alle forslagene
med priser for hva de vil koste å gjennomføre.

Listen deles inn i tre deler i forhold til hva ting koster.
En liste med forslag som koster kr. 0.- til kr. 99.000.
En liste med forslag som koster kr. 100 000 til kr. 999 000
En liste med forslag som koster 1 million til 10 millioner.

Vedtak: Listene legges frem på neste møte.
Vi stemmer over forsalgene på møte i februar.

 

20. november 2018

Vi gikk igjennom alle forslagene og snakket om de.

Det er laget en liste hvor alle forslagene
med priser for hva de vil koste å gjennomføre.

Vi lager en tre-delt liste,
slik at det blir lettere å se hva oppleggene koster.
Husmøtene må stemme over forslagene i januar,
og brukerrådene må ta med resultatene til SAR.

Vedtak: Det vil bli informert om hvordan stemming skal foregå.
Vi stemmer over forslagene på møte 12. februar 2019.

SAR 03/2018 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Her ligger det lett leste heftet om Brukermedvirkning i Bærum kommune.

25. september 2018

Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg» ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

På neste RGB-møte
skal vi snakke om bilder som kan brukes i heftet.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte

 

20. november 2018

Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg» ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

Heftet ble delt ut i en mappe sammen med heftet:
«Brukerråd for medarbeidere og beboere».

Vedtak: Heftet skal deles ut til alle.
Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.