Nr. 429 – Referat fra 8. september 2015

Referat fra 22. september 2015 Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, John-Harald Wangen, Cora Maria Galucio, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik Ikke tilstede: Møte-leder: Tove Kjevik Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Løkkeåsveien 2 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 12.00 Besøk: Ingen Vedlegg: Ingen Informasjon fra andre møter og konferanser Erik, Cecilie og Lars Ole har vært på Gjøvik. Der traff vi mange utviklingshemmede som skal begynne med brukerråd. Se egen sak. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avisutklipp. Beskjeder og informasjon Petter fra NFU kan ikke komme 6. oktober. Brev til gruppen Ingen brev. Nr.430 Referat fra møte i RGB nr. 430 Side – 2 @ E-post E-post fra BBL, hvor de informerer om at medlemsskaps-informasjon er sendt i posten. De har også informert om at BBL ikke reiser til Gøteborg i oktober. Internett, hjemmeside og Facebook Vi fant ikke noe spesielt. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Egen forberedelse til dagens SAR-møte. Se eget referat fra SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: BBL har overtatt ansvaret for oppfølging av dette. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING Vi har ennå ikke hørt noe fra Sandra Lyng. Cecilie tar på nytt kontakt og prøver å få et svar fra. Vi sender en epost til NFU sentralt og lokalt og inviterer de med på konferansen. Vedtak: Vi må få med flere til å lage konferanse. Tar det opp på SAR-møtet 22. september. LO lager hefte med punktene så langt. Referat fra møte i RGB nr. 430 Side – 3 02/15 GJØVIK KOMMUNE Vi traff mange hyggelige folk. På grunn av problemer med transporten, fikk vi ikke forberedt oss slik vi hadde planlagt. Neste gang vi skal ut og snakke om brukerråd, så vil vi snakke om selvbestemmelse og brukerrådsarbeid. Vi må også snakke om tilretteleggerrollen og mandat for brukerrådsarbeid. Fars og Rikke er brukerveiledere, og kan også brukes til å holde foredrag. Vedtak: Ingen vedtak. Godkjenning av referat nummer 430 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ingen saker

Nr. 428 – Referat fra 25. august 2015

Referat fra 22. september 2015 Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, John-Harald Wangen, Cora Maria Galucio, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik Ikke tilstede: Møte-leder: Tove Kjevik Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Løkkeåsveien 2 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 12.00 Besøk: Ingen Vedlegg: Ingen Informasjon fra andre møter og konferanser Erik, Cecilie og Lars Ole har vært på Gjøvik. Der traff vi mange utviklingshemmede som skal begynne med brukerråd. Se egen sak. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avisutklipp. Beskjeder og informasjon Petter fra NFU kan ikke komme 6. oktober. Brev til gruppen Ingen brev. Nr.430 Referat fra møte i RGB nr. 430 Side – 2 @ E-post E-post fra BBL, hvor de informerer om at medlemsskaps-informasjon er sendt i posten. De har også informert om at BBL ikke reiser til Gøteborg i oktober. Internett, hjemmeside og Facebook Vi fant ikke noe spesielt. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Egen forberedelse til dagens SAR-møte. Se eget referat fra SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: BBL har overtatt ansvaret for oppfølging av dette. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING Vi har ennå ikke hørt noe fra Sandra Lyng. Cecilie tar på nytt kontakt og prøver å få et svar fra. Vi sender en epost til NFU sentralt og lokalt og inviterer de med på konferansen. Vedtak: Vi må få med flere til å lage konferanse. Tar det opp på SAR-møtet 22. september. LO lager hefte med punktene så langt. Referat fra møte i RGB nr. 430 Side – 3 02/15 GJØVIK KOMMUNE Vi traff mange hyggelige folk. På grunn av problemer med transporten, fikk vi ikke forberedt oss slik vi hadde planlagt. Neste gang vi skal ut og snakke om brukerråd, så vil vi snakke om selvbestemmelse og brukerrådsarbeid. Vi må også snakke om tilretteleggerrollen og mandat for brukerrådsarbeid. Fars og Rikke er brukerveiledere, og kan også brukes til å holde foredrag. Vedtak: Ingen vedtak. Godkjenning av referat nummer 430 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ingen saker

Nr. 427 – Referat fra 11. august 2015

Referat fra 11. august 2015 Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, John-Harald Wangen, Cora Maria Galucio, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik Ikke tilstede: Møte-leder: Cecilie Dahl Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Ingen Vedlegg: Informasjon fra andre møter og konferanser Lars Ole har hatt møte om RGB og brukerråds-arbeid med Morten og Ann Kristin. De kunne fortelle at det er i orden med penger til konferansen. Se egen sak. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen utklipp eller nyheter. Beskjeder og informasjon Snart er det kommune- og fylkes-valg. John-Harald har snakket med en av studentene som var sammen med oss fra januar til april. Line sier hun gjerne vil komme på besøk. Alle vil gjerne ha besøk. Nr.427 Referat fra møte i RGB nr. 427 Side – 2 Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Vi har sendt e-post til en bydel i Bergen kommune hvor de har opprettet brukerråd for utviklingshemmede. Vi ønsker å komme i kontakt med de. Internett, hjemmeside og Facebook Vi har vært innom alle de faste sidene vi ser på. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Studentenes oppgave vil bli presentert på SAR-møte 22. september. Brosjyre om seksuelle overgrep deles ut. Cora forteller om brosjyre. Minne om saker til referansegruppen. Konferanse om mobbing Vi mangler fortsatt svar fra noen brukerråd. Brukerråd på Arba og Aurora Lars Ole har kommet i kontakt med Jon Fjelstad på Arba. Avtale et møte med arbeids-takere fra Arba. Cecilie og Gro blir med på neste møte og gjerne sammen emd deltakere fra Arba. Referat fra møte i RGB nr. 427 Side – 3 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Kommer tilbake med mer informasjon senere. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Det er nå to aktuelle datoer for konferansen. Datoene er torsdag i uke 7 eller uke 10 i 2016. BKA og Arba har fått beskjed om konferansen og vil gi de medarbeiderne som ønsker å gå, fri med lønn. Vi inviterer til en tema-kveld både før og etter konferansen. På tema-kvelden før konferansen snakker vi om det å være på en konferansen og vi forbereder oss til temaet som er mobbing. På tema-kvelden etter konferansen, skal vi snakke om de forslagene som kom frem på konferansen. Hva kan vi gjøre for at det skal bli mindre mobbing? Det vil også bli en utstilling med velferds-teknologiske løsninger. Cecilie foreslår Sandra Lyng som en mulig artist som kan si noe om mobbing på konferansen. Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 02/15 GJØVIK KOMMUNE Gjengen på Gjøvik er klare for å lære mer om brukerråds-arbeid. Første møte på Gjøvik er mandag 21. september. Får vi mat på Gjøvik? Vedtak: Lars Ole sjekker hva de vil at vi skal snakke om. Når vi vet mer om det, så bestemmer vi hvem som skal dra denne gangen. Referat fra møte i RGB nr. 427 Side – 4 06/15 TEKST TIL UTVIKLING Vi har blitt utfordret av Laila Hoff Johansen i NAKU om å skrive hva vi tenker er viktig at en kommune kan gjøre for å forhindre seksuelle overgrep mot voksne mennesker med utviklingshemming. Teksten skal stå i bladet Utvikling for oktober 2015. Vi har begynt å snakke om temaet. – Viktig at jeg er beskyttet. – Informere meg om hva jeg skal gjøre hvis jeg blir utsatt for et seksuelt overgrep. – Informere om hva et seksuelt overgrep er. – Informere de som er rundt meg om hva som er reglene. – Starte informasjon tidlig. Vedtak: Alle leser brosjyren og vi fortsetter saken på neste møte. Godkjenning av referat nummer 427 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Sendt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ingen saker

Møtereferat 18. juni 2015

1. Referat fra 28.04.14 ble godkjent.

 

2. Fordeler og utfordringer med privat-eide og kommunalt-eide boliger på samme tjenestested

 

 

Kommunalt-eide Privat-eide
Fordeler Utfordringer Fordeler Utfordringer
Startlån Ikke investeringstilskudd

 

Bolig-tilskudd kontra investeringstilskudd

 

Forslag om et møte for å informere om dagens ordninger, men vente til kommunens arbeid med borettslagsløsning er avklart.

 

3. Velferdsteknologi

Utsatt

 

4. Møteplan for resten av året

Mandag 31. august kl. 16.00 til 18.00

Mandag 5. oktober kl. 16.00 til 18.00

Temakveld Mandag 12. oktober kl. 19-21?

Tirsdag 17. november kl. 16.00 til 18.00

5. Eventuelt

  • Handling/Smartmat/Kolonial.no
    Hvis brukeren har vedtak om praktisk bistand  til  handling,
  • Vi setter av hele neste møte til å «arbeide» med fordeler og utfordringer