Nr. 446 – Referat fra 16. august 2016

 

 

 

 

 

Referat fra 16. august 2016

Tilstede:             Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Erik Songstad

Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Cora Galucio

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Politikerstafetten – Kari Seljelid fra Arbeiderpartiet

Vedlegg:            Ingen

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Vi startet møtet med å snakke om
hva vi har gjort i sommerferien.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Vi har sett på Kathrine-saken i Budstikka fra juli.

Den handler om en beboer i Vangkroken 3
som har blitt slått av en pleier.

Vi vil følge opp saken,
men vet ikke helt hvordan.

Vi ber Lars Ole komme med et forslag.

 

I Budstikka 13. august står det om båttur med Rotary.
Dette var Tove med på.

 

 

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Cecilie er i Spania på møte 448 (13. september).

 

Brev til gruppen

Faktura fra NFU og program for høstens SOR-konferanse.

 

 

@   E-post

Referat fra BA-rådet og fra Anne Austveg om frivillighet.
 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt fra hjemmesidene.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Sakslisten til møtet 27. september må gjøres ferdig på neste møte.

 

Saker til SAR:

På neste SAR-møte
så må oppskriften på husmøter gjøres ferdig.
Forslag om å ha teamkvelden
hvor vi feirer SARs 10 års jubileum i kantinen
fredag 30. september.

Vi har sendt forespørsel til kantinen om kvelden er ledig.

 

 

     


 

SAKER       

 

 

09/15     NY BROSJYRE

Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Vedtak:     Utsatt til høsten.

 

 

 

 

02/16     ÅRSRAPPORT 2015

                   Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

 

05/16     POLITIKER-STAFETT 2016

Kari Seljelid sitter i Formannskapet.

Hun har bodd i Bærum i hele sitt liv.

Er pensjonist og har jobbet i Bærum kommune i 45 år.

 

Vi snakket om mange forskjellige saker.
En av sakene handlet om boliger.
Det er dyrt å kjøpe leilighet i Bærum
og derfor må det tilrettelegges for billigere boliger for ungdommer
som ikke har så mye penger.

 

Siw Wikan fra Høyre kommer på vårt møte 30. august.

Hun kommer kl. 09.00 og blir ca. en time.

 

Vi presenterer oss, ber gjesten presentere seg,

og forteller kort om hva vi er opptatt med for tiden.

Bli litt kjent, fortelle om lettlest, ”alt om oss, med oss”,

SAR, brukerundersøkelser og temakvelder/konferanser.

 

Vedtak:     Vi følger samme opplegg som i dag.

 

 

 

 

 

 

06/16     TEMA-KVELDER MOBBING

 

Vedtak:     Trykke opp plakat

 

 

 

 

07/16     FRIVILLIGHET I BÆRUM

Vi har fått en forespørsel fra en gruppe i kommunen
som jobber med frivillighet for miljøarbeidertjenesten
og aktivitetstilbudet.

De ønsker å treffe oss og fortelle hva de jobber med.
Vi har snakket litt om hva frivillighet er
og har lyst til å høre hva denne gruppen har tenkt på.

 

Vedtak:     Vi har invitert de til å komme til oss 8. november.

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 446

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

 

EVENTUELT
Intet spesielt.

 

 

 

Ord til ordbanken
Frivillighet

 

Nr. 445 – Referat fra 7. juni 2016

 

 

 

 

Referat fra 7. juni 2016

Tilstede:             Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Erik Songstad

Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Tove Kjevik

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 12.00

Besøk:

Vedlegg:

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Vi har gjennomført to tema-kvelder

Med temaet mobbing.

Det var en fortsettelse av mobbe-konferansen i mars.
 

Avis-utklipp og andre nyheter

Inge spesielle nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi starter opp igjen 16. august.

 

Brev til gruppen

Ingen post.

 

 

 

 

 

@   E-post

Referat fra møte i BA-rådet 7. mai.
 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt fra hjemmesidene.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

Saker til SAR:

På neste SAR-møte så må oppskriften på husmøter gjøres ferdig.
Forslag om å ha teamkvelden
hvor vi feirer SARs 10 års jubileum i kantinen
fredag 30. september.

Cecilie sjekker med kantinen.

 

 

Sommer-avslutning SAR

Vi har kjøpt inn til avslutningen.
Vi har fordelt arbeidsoppgaver.
Starter forberedelsene kl. 12.00.

 

 

 

     


 

 

SAKER       

 

09/15     NY BROSJYRE

Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Vedtak:     Utsatt til høsten.

 

 

 

 

02/16     ÅRSRAPPORT 2015

                   Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

 

 

05/16     POLITIKER-STAFETT 2016

Siw Wikan fra Høyre kommer på vårt møte 30. august.

Hun blir ca. en time.

 

Vedtak:     Vi forbereder besøket på møte 16. august.

 

 

 

 

06/16     TEMA-KVELDER MOBBING

Vi har gått igjennom resultatet av avstemmingen
og blitt enige om hva som skal sies og av hvem.
Vi har også laget plakater som viser resultatene.

 

Vedtak:     Vi legger frem resultatet på sommer-avslutningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 445

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut sammen med dette referatet.

 

 

 

 

EVENTUELT
Stolthets-paraden

Vi har sett på hjemmesiden til paraden.
De som har tenkt seg en tur er Cecilie, Cora,
Tove, John-Harald og Lars Ole.
BBL møtes kl. 10.15 på Oslo S
for de har lyst til å dra sammen med de.