Nr. 456 – Referat fra 14. mars 2017

Referat fra 14. mars 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Cora Galucio, Tove Kjevik
John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Karoline (student)
Vedlegg: Ingen
Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole har vært på møte i sentralt brukerråd.
Referatet er ikke ferdig ennå.
Forslag om et fast punkt på møtet
hvor det fortelles fra brukerråds-arbeidet.
Avis-utklipp og andre nyheter
Berit Ommedal er død.
Hun har vært leder i ViVil og lærer på Haug skole.
Beskjeder og informasjon
Ferietilbudet fra Fritid og avlastning har kommet.
Vi må ha med matpakker til lunsj.
Sommer-avslutningen flyttes fra 6. til 13. juni.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.456
Referat fra møte i RGB nr. 456
Side – 2
@ E-post
Har fått e-post fra Nina Abrahamsen i Budstikka
med spørsmål om kommunen bruker oss nok!
Vi har sendt svar.
Har fått e-post fra Skedsmo kommune
om besøket til Gro og Cecilie i morgen.
Se egen sak.
E-post fra Kjell-Ole Heggeland
om at han har utfordret Nikki Schei
som er gruppeleder for MDG i Bærum
Som den neste politikeren til politikerstafetten.
Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke tid til å gå igjennom hjemmesider denne gangen.
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Sett på referat fra møte 2. februar på SAR-møtet.
Saker til SAR:
Vi har gjort ferdig referatet fra SAR-møtet i februar.
Lars Ole sørger for at det legges ut på kommunens hjemmesider.
Referat fra møte i RGB nr. 456
Side – 3
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17
Kjell-Ole skulle ha utfordrer partiet Rødt,
men på grunn av sykdom har han utfordret
Nikki Schei fra MDG i stedet.
Cecilie ringte og snakket med Nikki.
Han kommer på neste møte kl. 9.00.
Vedtak: Da mangler vi bare SV og Rødt.
01/17 Høring NOU 17: 2016 ”På lik linje” Vi har gått igjennom høringssvaret fra Bærum kommune.
Flere av våre svar fra høringen har kommet med, også kommentarer.
Vi så også på noen av høringssvarene som finnes på hjemmesiden til BLD.
Vedtak: Høringen legges ved sakslisten til neste SAR-møte.
04/17 Høring om behov for boliger i Bærum
Vi har gått igjennom de delene av høringen som handler om oss.
Vi har ikke så mye å si til selve høringen,
men vil gjerne være med å snakke om velferdsteknologi.
Vedtak: Vi har sendt svar til Atle Thorud.
05/17 Skedsmo foredrag
Cecilie leste opp det hun skrevet.
I tillegg viser vi hjemmesiden og fra kommunenes side.
Vedtak: Har sendt svar til Anlaug.
Referat fra møte i RGB nr. 456
Side – 4
Godkjenning av referat nummer 456
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Flytting
Hva skal kommunen gjøre når det er snakk om flytting?
Lars Ole sjekker med Heidi Hesselberg
og vi lager en ny sak til neste møte.
Storingsvalget – utsatt
Valg av medlemmer – utsatt
Nye ord til ordbanken
– innvolvert

Nr. 455 – Referat fra 28. februar 2017

Referat fra 28. februar 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Cora Galucio,
Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik
Ikke tilstede: John-Harald Wangen
Møte-leder: Cora Galucio
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Frøydis og Karoline (student)
Kjell-Ole Heggland fra Pensjonistpartiet
Lene Kristiansen fra Utviklingshemming og aldring
Vedlegg: Ingen
Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.
Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder eller informasjon.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.455
Referat fra møte i RGB nr. 455
Side – 2
@ E-post
Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke tid til å gå igjennom hjemmesider denne gangen.
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Sett på referat fra møte 2. februar på SAR-møtet.
Saker til SAR:
Ikke snakket om SAR.
Referat fra møte i RGB nr. 455
Side – 3
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17
Følgende politikere og partier har vært på besøk. Torbjørn Espelien fra Fremskrittspartiet, Kari Seljelid fra Arbeiderpartiet, Siw Wikan fra Høyre, Wenche Steen fra Venstre
og Arnulf Harald Myklebust fra Kristeligfolkeparti.
I dag er Kjell-Ole Heggland fra Pensjonistpartiet på besøk.
Bor på Rykkinn, er gift og har to barn.
Har vært i politikken de to siste årene.
Jobben til Kjell-Ole er å borre brønner.
Vedtak: Kjell-Ole utfordrer partiet Rødt. Da mangler vi bare SV.
01/17 Høring NOU 17: 2016 ”På lik linje” Utsatt til neste møte. Vi venter på det samlede høringssvaret fra kommune.
Vedtak: Sendt melding til Osmund Kaldheim og takket for sist.
03/17 Senior-kurs med Aldring og helse Har hatt besøk av Lene Kristiansen fra Aldring og helse. Hun jobber med temaet utviklingshemming og aldring.
Lene er utdannet vernepleier.
Hun forteller at de har tenkt å lage et seniorkurs også for mennesker med utviklingshemming.
Vi har svart på de spørsmålene hun hadde sendt til oss på forhånd. Vi fikk jobbet litt med de før kom.
Vedtak: Sendt oppsummering av svarene våre på e-post til Lene.
Referat fra møte i RGB nr. 455
Side – 4
04/17 Høring om behov for boliger i Bærum
Vi har fått en e-post fra Atle Thorud i kommunen.
Behovsanalyse for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger
og Velferdsboliger 2017-2036
Vedtak: Be noen komme å legge det frem på neste møte.
LO ordner dette.
Godkjenning av referat nummer 455
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Lene fortalte om at det kommer en gruppe fra Tyskland i oktober
som har lyst til å snakke med personer med utviklingshemming
og hvordan det er å ha en utviklingshemming.
Fint med mer informasjon når man vet noe mer.
Storingsvalget – utsatt
Valg av medlemmer – utsatt
Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord denne gangen, vi fant de ordene vi trengte i ordbanken.

SAR-møte 14. februar 2016

Sak 2:   Bærums-konferanse 9. mars 2016   Forslag til hva som kan være på et bilde  står med rødt under den teksten det skal vise.

Tema 1 Bilde av masse forskjellige mennesker,  for eksempel alle som er her.   Ulike funksjonshemninger.     Tykke og tynne, høye og lave, gule, røde og hvite, svarte osv.      Bilde fra Grunden med mann som vil ha på seg dameklær

Noen som gir hverandre en god klem. Smilefjes.

En som dytter en, men med rødt kryss over.

Tema 2   1 to personer som snakker sammen,     en som forteller det til en annen 2 En som forteller personalet 3 En som har en lue hvor det står mobber på og blir snakket til 4 En som strekker ut en hånd for å hjelpe, støtte,     stå sammen i en ring 5 Brukermøte hvor det ligger en plakat på bordet

Tema 3 1 Jordklode, buss, skole, hus, rådhuset, forskjellige typer hus 2 på kafe, fotballkamper,  3 Forbudsskilt mot mobbing 4 –

De som kan tenke seg å være med å ta bilder er:  Anne L., Martin S., Gro. Gro Anita, Frøydis, Cora og Mathilde.

Mobbedrakt, rød farge som viser tydelig hvem mobberen er.   Eller en hatt med tekst på.

Vedtak: Lars Ole tar kontakt med de som vil være med å ta bilder  når det er klart for det.

 6

Sak 3:   Oppskrift på husmøter  Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.  Vi utsetter derfor saken til neste møte.

Vedtak: Husmøtene tester ut oppskriften  og melder erfaringer til sitt brukerråd.   Brukerrådene tar dette med til neste SAR-møtet 9. mai.

Sak 4: Mandat for brukerråd   Det var meningen at vi skulle ta opp punkt 2 i dag,   men fikk ikke tid.

Vedtak: Fortsetter med punkt 2 på neste møte. Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

Sak 5: Høring «På lik linje»   Vi så på video og bilder fra høringen.   Kommunens samlete høringssvar er ikke klart ennå.

Vedtak: Vi går i gjennom høringssvaret på neste møte.   Svaret legges ved sakslisten.