SAR 04/2018 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth

Her ligger lett lest utgave av saksdokumenter.

Her ligger saksdokumenter.

Her er oversikt over forslag til bruk av midler ved salg av tomter på Emma Hjorth: Forslag til bruk av midler ved tomtesalg

Forslag fra Wøyen rådet  

  • Utbedring av området rundt planlagt utescene på Emma (beste forslaget)
  • Aktivitetsløype
  • Treningsrom

 

Forslag fra BA-rådet

  • Brukerstyrt butikk på Emma

 

Brukerrådet i Gjettum og Bærums verk boliger:

  • Matvarebutikk på EHH
  • Svømmehall på Bærums verk
  • Bowlinghall på Bærums verk
  • Friidrettshall på Bærums verk
  • Grillplasser
  • Minibuss til turer til alle boligene

 

Dagaktivitetstilbudet

  • Lavvo i tre til utegruppe
  • Søppelskur/Carport/overbygd uteplass Hegnatun/Fagnatun/Blåstua (benyttes til å trene på ADL-ferdigheter/arbeid)
  • Ny takheis på Berget
  • Opparbeide grønnsakshage i «runningen» bak Fagnatun
  • Rehabilitere skulptur og huske foran Fagnatun)
  • Utendørs huske i Myrvangvei
  • Grillhytte på Fagnatun
  • Tilrettelagt turvei til Tokerudutsikten
  • Opprustning av inngangsparti foran Fagnatun og Tokerudkollen 35-41
  • Sansehage m/ Orangeri  (er så stort at rullestoler kan komme inn)Kastet
  • Bygge på Friskhuset(Garderobe)
  • Opparbeide treningsfasiliteter til brukere på området, inne og ute

 

Fagnatun

  • Terapeutisk vannfontene (tenkt i forbindelse med en sansehage?)
  • Store husker man kan ligge i /rullestolhusker
  • Tandemsykler med tre jul
  • Midler til badevakt på Friskhuset

 

Fritid og avlastning

Solknatten – skifte vinduer og fornye annet utstyr.
Bygge ut aktivitetsløypen, så den blir mer spennnende.

 

Per Skreddersvei fra møte 19. september

  • Nytt basseng/svømmehall
  • mer tilbud på kveldstid
  • Kino – ute og inne
  • Aktivitetshus
  • Teater
  • Gård
  • Enda bedre sansehus

 

Jernbaneveien

  • Et fond hvor man kan søke om penger til å pusse opp leiligheterene, siden mange brukere ikke har bostøtte og høy husleie,
  • Gratis trenings rom
  • Utvide bassenget til en liten badepark med sklie
  • Utvide sansehuset med for eksempel sklier
  • Tilskudd til brukerbiler
  • Badeland

 

Brukerrådet Emma Hjorth

  • Flere faste aktiviteter på området Emma Hjorth
  • Årlig dansegalla
  • Minigolfbane
  • Brukerdrevet kafe i helgene
  • Støtter forslaget om oppgradering av uteområdet på Emma Hjorth.
    Ønsker oss en liten park,
    med benker å sitte på
  • Nye utemøbler på Emma Kafe

 

Brukere fra Hobo, Bjarne Skausvei 38 i Bjarne Skausvei Boliger

  • Mini golfbane.
  • Bowlingbane.
  • Atelier (male).
  • Konsertarena / festivalarena.
  • Turer i skogen.
  • Båt.
  • Fotballbane

 

RUVE-rådet

  • Aktivitetsløype
  • Treningssenter, tilrettelagt for de som også sitter i rullestol
  • Frisbigolf
  • Sykkelsti

 

Ressursgruppen i REGA mandag 10. september
Samlet for gruppen går de for prosjekter på området Emma Hjorth:

  • Pusse opp badene på Emma Gjestehus som gjør at de blir enklere å bruke for gjestene og enklere å rengjøre
  • Gjøre utescenen ved Emma kafe tilgjengelig for alle
  • Aktivitetsløype og «treningsmuligheter» på Emma Hjorth området som er laget tilgjengelig for alle

 

Brukerrådsmøte Åsbråtan 5. september

  • Ferieturer utenlands (f.eks Solgården i Spania)
  • Ferieturer utenlands .
  • Grillparty med sammen med de andre boliger (sommerfest)
  • Leie lokaler 2-3 ganger i året for musikkaften/underholdning lignende det som var på Klokkerboden før.

 

På RGB-møte 28. august ble følgende forslag foreslått:
– Buss som tjenestestedene kan bytte på å bruke
– Båt med plass for rullestoler
– Mini-golfbane
– «Grunden-Bazar» i Sandvika, bruktbutikk og møteplass for alle
– Reisebyrå

 

25. september 2018

Vi gikk igjennom alle forslagene og snakket om de.

Det skal lages en liste hvor alle forslagene
med priser for hva de vil koste å gjennomføre.

Listen deles inn i tre deler i forhold til hva ting koster.
En liste med forslag som koster kr. 0.- til kr. 99.000.
En liste med forslag som koster kr. 100 000 til kr. 999 000
En liste med forslag som koster 1 million til 10 millioner.

Vedtak: Listene legges frem på neste møte.
Vi stemmer over forsalgene på møte i februar.

 

20. november 2018

Vi gikk igjennom alle forslagene og snakket om de.

Det er laget en liste hvor alle forslagene
med priser for hva de vil koste å gjennomføre.

Vi lager en tre-delt liste,
slik at det blir lettere å se hva oppleggene koster.
Husmøtene må stemme over forslagene i januar,
og brukerrådene må ta med resultatene til SAR.

Vedtak: Det vil bli informert om hvordan stemming skal foregå.
Vi stemmer over forslagene på møte 12. februar 2019.

SAR 03/2018 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Her ligger det lett leste heftet om Brukermedvirkning i Bærum kommune.

25. september 2018

Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg» ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

På neste RGB-møte
skal vi snakke om bilder som kan brukes i heftet.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte

 

20. november 2018

Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg» ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

Heftet ble delt ut i en mappe sammen med heftet:
«Brukerråd for medarbeidere og beboere».

Vedtak: Heftet skal deles ut til alle.
Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.