Nr. 08/2002 – Spørre-undersøkelse fra hjemmebaserte tjenester

08/02     SPØRRE-UNDERSØKELSE FRA HJEMMEBASERTE TJENESTER

 

10.september 2002 – møte nr. 170

 

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

24.september 2002 – møte nr. 171

Hjemmebaserte tjenester

skal ha en spørre-undersøkelse

blant sine utviklingshemmede brukere.

 

Det skal være en intervju-undersøkelse.

 

Det er studenter fra vernepleier-høgskolen

som skal gjennomføre intervjuene.

 

Vi begynte å gå igjennom spørsmålene,

for å se om de er lett-lest.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

8.oktober 2002 – møte nr. 172

Vi delte oss i to grupper

og gikk gjennom spørsmålene.

Nr. 02/2002 – Tema-kvelder våren 2002

02/02     TEMA-KVELDER VÅREN 2002

 

 1. mars 2002 – møte nr. 161

Temaet er vår studie-tur til Danmark.

Dagen er lørdag 16. Mars kl 14 – 18.

 

                            Vi må få tid til å forberede dagen,

Så vi ble enige om å møtes

tirsdag 12. mars kl 15.30 – 17.30

Vi spiser bagetter, mens vi prater.

 

 

 1. mars 2002 – møte nr. 162
RGB forteller fra studie-turen til Danmark

Jon Erling synes det var en grei dag.

Lite folk som kom.

Kanskje søndagen er en bedre dag enn lørdag?

Vi starter tidligere på dagen,

Slik at vi ikke holder på under over-lapping i boligen.

                           

Elling

Flytter det til søndag 21. april kl. 11.00 til 14.00.

Vi inviterer spesielt

utviklingshemmede med sine hoved-kontakter.

Alle er velkommen.

Fortsetter planleggingen på neste møte.

 

Vedtak:     Vi prøver med neste tema-dag på en søndag.

 

 1. april 2002 – møte nr. 163

Det hadde vært gøy hvis Elling selv hadde kommet

på Tema-dagen.

Vi sender en E-post til Elling

og håper på et positivt svar.

Anja har sett filmen

og tenkt litt på hvordan dagen kan gjøres.

 

De første 8 kapitlene varer i 25 minutter.

I begynnelsen blir Elling hentet av politiet.

Hvordan opplever vi det?

 

Så kommer han på institusjon.

Der må han sitte i en gruppe og fortelle hva de tenker.

Synes vi det er greit at andre bestemmer dette?

 

Vedtak:     Alle prøver å få sett filmen

og velge ut 3 scener

som vi kan snakke om på Tema-dagen.

 

Scene må passe både for oss og for miljø-arbeidere.

 

 

 1. april 2002 – møte nr. 164

John-Harald har sett filmen og skrevet en liste.

Listen inneholder scener han kan tenke seg å snakke om.

 

Jon Erling husker filmen og har tenkt på noen scener *

 • Fra institusjonen
 • Toget til Oslo
 • Hva heter du?
 • Handle i butikken
 • Telefon-trening *
 • Flesk og duppe-tur
 • Surkål-dikteren
 • Dikt-kvelden *
 • Kjell Bjarne som bærer folk
 • Kjell Bjarne låner under-bukse og sokker av Elling
 • Fødsel

 

Vi har sett på begynnelsen av filmen.

 

Forslag til program:

Først ser vi på filmen frem til etter flesk og duppe.

 

Så ser vi på scenene 1,2 og 3.

Vi ser på hver scene 2 ganger.

 

Så går vi i mindre grupper

og snakker om scenen.

 

Hver gruppe forteller kort til de andre

hva de har snakket om i gruppen.

 

Jon Erling synes at vi skal bruke terning-kast

om miljø-arbeidernes tjeneste til oss som brukere.

 

 

Vedtak:     Forslag til program er vedtatt.

Vi møtes mellom kl. 10.00 og 10.30

for å gjøre i stand i salen.

 

 1. april 2002 – møte nr. 164

Jon Erling synes det gikk veldig greit.

Vi tok opp hvordan miljø-arbeiderne skal oppføre seg.

Vi så på deler av filmen, 3 klipp.

 

Så gikk vi i grupper for å snakke om klippene.

Vi ga miljø-arbeider Frank terning-kast

for hvordan han oppførte seg i disse klippene.

 

Så ble gruppene samlet

og fortalte de andre

hva de hadde kommet frem til.

 

Vedtak:     Vi tar en ny runde med Elling til høsten.

Tove ønsker en annen film.

Hun sier i fra når hun har funnet en norsk film

som handler om miljø-arbeidere.

 

 1. april 2002 – møte nr. 165

Jon Erling synes det gikk veldig greit.

Vi tok opp hvordan miljø-arbeiderne skal oppføre seg.

Vi så på deler av filmen, 3 klipp.

 

Så gikk vi i grupper for å snakke om klippene.

Vi ga miljø-arbeider Frank terning-kast

for hvordan han oppførte seg i disse klippene.

 

Så ble gruppene samlet

og fortalte de andre

hva de hadde kommet frem til.

 

Vedtak:     Vi tar en ny runde med Elling til høsten.

Tove ønsker en annen film.

Hun sier i fra når hun har funnet en norsk film

som handler om miljø-arbeidere.

Nr. 08/2001 – Bolig-strategi for utviklingshemmede

08/01     BOLIG-PLANLEGGING FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

 

 1. september 2001 – møte nr. 150

Politikerne vil gå inn for å bygge 8 – 12 leiligheter samlokaliser         .

Medlemmene synes det var mye med inntil 12 personer.

Det kan bli for tett og trangt.

Det kan bli krangling.

Kan vi invitere politikere for å snakke om dette?

 

         Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 1. september 2001 – møte nr. 151

De ønsker at vi kommer med våre tanker om saken.

De sender oss et brev om dette.

 

         Vedtak:     Vi avventer saken.

 

 1. oktober 2001 – møte nr. 152

 

         Vedtak:     Vi avventer saken.

 

 1. oktober 2001 – møte nr. 153

Lars-Ove fortalte fra siste møte.

Hva slags boliger og for hvem skal det bygges for?

John-Harald lurer på hva de tenker!

Gruppen skal skrive en rapport.

 

         Vedtak:     Vi ønsker å være med i planleggingen

av nye boliger.

Nr. 07/2001 – Danmarks-tur høsten 2001

07/01     DANMARKS-TUR HØSTEN 2001

 

 1. august 2001 – møte nr. 149

                   Hva skal vi gjøre der?

Fortelle hva de holder på med.  Har de rådgivningsgruppe?

Bli litt kjent med Danmark.

Utveksle erfaringer.

Hvordan er bolig-forholdene for utviklingshemmede i Danmark?

Hvordan er kultur-tilbudet i Danmark?

Jeg tror funksjonshemmede i Danmark har det bra,

har de det bedre enn oss?

 

         Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 1. september 2001 – møte nr. 150

Vi vil gjerne treffe Gitte Christensen

Områder vi ønsker å se på:

Bo-tilbud, se på tilgjengelighet, forskjellige typer boliger,

Fritids-tilbud

Arbeids-tilbud

Tilgjengelighet

 

Vedtak:     Tilrette-leggerne sjekker ut om datoene passer for Danmark.

Lage invitasjon til arbeids-plasser på neste møte.

 

 1. september 2001 – møte nr. 151

Gitte i ULF har sagt at det ser ut som om datoene passer.

Hun ber oss sende et brev hvor vi forteller hva vi ønsker å se på.

Vi har laget en invitasjon til arbeids-lederne, se vedlegg 1/151.

 

Vedtak:     Tilrette-leggerne sender et brev med det vi har snakket om til ULF.

 

 

 

 1. oktober 2001 – møte nr. 152

Gitte i Danmark gleder seg til å se oss.

Lars Ove har laget et forslag til brev

Som skal sendes til Bærum arbeids-senter

og til Hauger verksted AS.

 

Alle synes brevet hørtes greit ut.

 

Bente er usikker på om hun kan være med

på grunn av et annet arrangement.

 

Vedtak:     Lars Ove sender brevet.

 

 1. oktober 2001 – møte nr. 153

Vi har fått svar fra Bærum arbeid-senter,

de vil sende en eller kanskje to arbeids-ledere.

Vi håper at det også blir med en fra Hauger verksted AS.

 

Gitte har planlagt besøk for oss,

og hun har bestilt rom på et vandre-hjem.

 

Lars Ole har ordnet med båt-billett.

 

RGB dekker reise- og oppholds-utgifter.

Det eneste man trenger er lomme-penger

og litt mat-penger.

 

Vi reiser med båten på onsdag 7. november

 1. 19.30 fra Oslo

og er tilbake i Sandvika på søndag 11. november

før kl. 12.00.

 

Jon Erling, John-Harald, Tove, Anne, Bente, Lars-Ove,

Lars Ole og Anja reiser fra RGB.

 

Program på turen er at

vi skal besøke tre arbeids-plasser for utviklingshemmede,

2 boliger, to fritids-tilbud og snakke med ULF.

 

Vedtak:     Alle må søke om permisjon med lønn.

 

 1. november 2001 – møte nr. 155

Tove var mest opptatt av arbeids-plassene

og spesielt at de hadde egen foretning utenfor.

Likte også å høre om de forskjellige bo-løsningene.

 

Jon Erling opplevde at alle som jobbet,

var fornøyde og glade.

Opplevde også at det ikke er alle som slipper de utviklingshemmede til.

 

Bente opplevde at i den siste boligen vi besøkte,

var det mye likt som der hun bor.

 

 

Wenche var opptatt av mye, men trakk frem spesielt

Det å bestemme mer over fellesen selv,

være på ferier uten personalet,

ha mange og varierte arbeids-oppgaver på arbeids-plassene

og gjøre ting på KLUBBEN uten at det må være tilretteleggere tilstede.

 

John-Harald synes innsatsen på de vernede verkstedene var imponerende.

Og at de i ULF hadde helt alene laget kurs

for over 100 andre utviklingshemmede

over 3 dager.

 

Vedtak:

 

 1. desember 2001 – møte nr. 156

Vi har ikke fått referatet til Wenche ennå.

Planleggingen av seminaret henger sammen med referatet,

bildene og videoen fra turen.

 

John-Harald har brakt hilsen fra ULF til NFU.

 

Tove har fortalt de hun bor og jobber sammen med om turen.

 

Jon Erling forteller at de på Bærum arbeids-senter

hentet inspirasjon og gode ideer fra Danmarks-turen.

De skal starte med arbeidstaker-råd og velger tals-menn etter jul.

En tals-mann tar opp saker fra fredags-møtene

og deltar 10 minutter på personal-møtene.

 

Lars-Ove syntes det var flott at alle 22 beboere i en base

hadde nøkkel til fellessen.

De klarte dette fint uten problemer.

Han synes også det var flott at de i ULF tok så godt i mot oss

og at de hadde laget et så fint program for oss.

At utviklingshemmede i Danmark hadde det fint

og at de fikk være med å bestemme så mye.

 

Vedtak:     Referatet til Wenche gjennomgås og godkjennes når det kommer.

For å planlegge vårens Tema-Kveld,

må vi se på referatet, video og bilder fra turen.

 

 1. desember 2001 – møte nr. 157

Vi så på bilder fra turen.

Gikk igjennom referatet.

 

Vedtak: Referat Godkjent