Nr. 10/1999 – Bolig-melding

10/99     BOLIG-MELDING

 

 1. juni 1999 – møte nr. 112

 

       Vedtak:     Utsatt til neste møte.

 

 1. juni 1999 – møte nr. 113

I meldingen står det at

det bør bygges

minst 400 leiligheter i Bærum kommune

for at det skal være mange nok boliger

til alle som har problemer med selv å skaffe bolig.

 

Det står også at Bærum kommune

har mulighet til dette

hvis de vil,

gjennom å låne penger av Husbanken.

 

I komite for Arbeid og Fritid

forslår Helge Høva

at det skal bygges flere boliger

for hjemmeboende utviklingshemmede.

 

Vedtak:     Vi skal sende en  E-post til Komite for Arbeid og Fritid.

 

I E-posten skal det stå at RGB synes det var dumt

at gruppen ikke fikk mulighet

til å uttale seg om bolig-meldingen.

 

Gruppen støtter forslaget til Helge Høva,

om at det må bygges flere boliger

til hjemme-boende utviklings-hemmede.

 

Vi er spente på om dette blir tatt hensyn til

i kommunens neste handlingsprogram.

 

Nr. 07/1997 – Ansvarsområder

06/97     ANSVARS-OMRÅDER

 

 1. september 1997 – møte nr. 74

Toves ansvars-område er boliger med tilsyn

for utviklingshemmede.

Tove har vært på noen møter

om kommunens arbeid med slike saker.

 

Anne har ennå ikke valgt noe område,

men kan tenke seg å være sammen med Per

på området arbeid for utviklingshemmede.

Både arbeid på vernede og vanlige arbeids-plasser.

 

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 1. september 1997 – møte nr. 75

Vedtak:     Utsatt.

 

 1. oktober 1997 – møte nr. 76

Vedtak:     Utsatt.

 

 1. oktober 1997 – møte nr. 77

Vedtak:     Utsatt.

 

 1. november 1997 – møte nr. 78

Vedtak:     Utsatt.

 

 1. november 1997 – møte nr. 79

         Harald

Saker som foregår på Emma Hjorth,

og er leder for arbeids-gruppen som lager Bistro.

 

         Anne

Er opptatt av kultur-kafe og ønsker å være

gruppens kontakt-person i dette arbeidet.

 

         Renne

Ønsker å være kontakt-person for «KLUBBEN»,

men er også opptatt av tilgjengelighet.

 

        

                           Tove

Ønsker å være kontakt-person for biblioteket,

men er også opptatt av boliger med tilsyn.

 

Marianne

Er opptatt av tilgjengelighet.

Kan tenke seg å jobbe med høyt-lesning på kino.

Per

Er opptatt av

at det skal opprettes flere vernede arbeids-plasser.

 

Vedtak:     Fortsetter på neste møte.

 

 1. desember 1997 – møte nr. 80

Vedtak:     Fortsetter på neste møte.

 

 1. januar 1998 – møte nr. 82

Tove tenker mer på om hun vil være kontakt-person

i forhold til bibliteket.

Tove har mye å gjøre om dagen.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 1. januar 1998 – møte nr. 83

Tove tar opp med lese-gruppen om det er greit

at hun er kontakt-person.

Toves oppgave blir å fortelle de andre i RGB

om hva lese-gruppen holder på med.

 

Per ønsker flere vernede arbeids-plasser

i Norge og i utlandet.

Per ønsker å treffe en i kommunen

som har ansvar for vernede arbeids-plasser.

 

Renne ønsker å følge opp saken

om Løkkeåsveien (sak 08/97).

Er det aktuelle politiske møter å gå på

for å få mere informasjon?

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 1. februar 1998 – møte nr. 84

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 1. februar 1998 – møte nr. 85

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

24 mars. 1998 – møte nr. 87

         Tove          Er gruppens Bibliotek-kontakt.

Toves kontakt-person på biblioteket

heter Ellen Kirkås.

 

         Anne                  Kultur-opplevelser for utviklingshemmede.

Anne har jobbet på Kultur-kafe.

 

Anne vil snakke med en av lederene på «KLUBBEN» om hva ansvars-området skal innebære.

 

         Marianne  Kontakt-person for høyt-lesning i Bærum kommune.

Være en kontak-person

som kan hjelpe til med praktiske ting.

 

Vi må finne ut hvem i kommunen det er

som kan følge opp høyt-lesningen.

 

Per            Ansvars-område er vernede arbeids-plasser.

Per mener at det bør være flere vernede arbeids-plasser.

 

Han ønsker å reise rundt og sjekke

hvordan utviklingshemmede

har det på arbeids-plasser rundt om i Norge.

Starte med å sjekke arbeids-plassene i Bærum.

 

Ta kontakt med fag-foreninger og tillits-valgte

på arbeidsplassene i Bærum

for å høre hvordan arbeids-takerne har det.

 

26 mai. 1998 – møte nr. 91

Referat fra møte med kommunal-direktøren
kommer sansynligvis til neste møte.

Vedtak: Fortsetter arbeidet med saken.

 

 

Nr. 03/1997 – Miljø-vennlig hus-holdning

03/97     MILJØ-VENNLIG HUS-HOLDNING

 

 1. februar 1997 – møte nr. 65

Renne syntes det lettere før det ble

miljø-vennlig husholdning.

Vi leste om den nye gjenvinnings-stasjonen på Høvik i Bæringen fra 7. januar. Ingen i gruppen kunne huske at

de hadde fått noe informasjon fra kommunen om

hvordan de skulle behandle søppelet sitt.

 

Vedtak:     Lars Ole tar kontakt med renovasjons-vesenet og

ber om informasjons-materiell.

Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

 1. februar 1997 – møte nr. 66

Lars Ole har bedt renholds-verket sende informasjon. De lovte å sende dette, men vi har ikke fått noe ennå.

Forslag fra Rene om at plast-pose

kan brukes for å vise at det er plast (se vedlegg 1/66). For å vise om det er hard eller myk plast, kan det være to hender som ikke klarer å bøye noe for hard plast.

Og hender som klarer å bøye noe for myk plast.

 

Vedtak:     Utsettes til neste møte.

 

 1. mars 1997 – møte nr. 67

Vi har fått flere informasjons-brosjyrer fra Renholds-verket. Vi ser på en og en brosjyre på møtene fremover.

Vi starter med med brosjyren:

Spesial-avfall – må behandles spesielt.

Renne synes bildene er utydelige

og teksten for liten.

«Hjemme hos deg», er lettere å forstå enn «husholdning».

 

         Vedtak:     Anne skal levere spreng-stoff.

Renne skal lever plante-vernmiddel.

Tove skal levere gammel-olje.

 

 

 

 1. april 1997 – møte nr. 68

Vi fikk ikke tid til å ta opp denne saken.

 

         Vedtak:     Saken utsettes.

 

 1. april 1997 – møte nr. 69

Renne ville levere plantevern-middelet tilbake til butikken. Tove ville levere gammel olje på en bensin-stasjon. Hvis man finner dynamitt, bør man ta kontakt med politiet eller forsvaret.

 

         Vedtak:     Vi fortsetter med brosjyrene på neste møte.

 

 1. april 1997 – møte nr. 70

 

         Vedtak:     Utsettes.

 

 1. mai 1997 – møte nr. 71

 

         Vedtak:     Utsettes.

 

 1. mai 1997 – møte nr. 72

Vi så på avfalls-guiden.

Tegningene er for utydelige.

Det står om Skvette`n stasjon,

men ikke hvor man kan finne den.

 

         Vedtak:     Fortsetter saken.

Alle ser på brosjyren om miljø-stasjonen

ved Isi avfalls-anlegg.

 

 1. juni 1997 – møte nr. 73

 

         Vedtak:     Utsatt.

 

 1. september 1997 – møte nr. 74

 

         Vedtak:     Saken avsluttes.