Nr. 06/1995 – Forvaltning av andres midler

06/95     FORVALTNING AV ANDRES MIDLER

                    Vi kaller saken BRUK AV ANDRES PENGER

 

  1. april 1995 nr. 33

Delt ut kopi av brev som er sendt til Helge Tyrholm.

(vedlegg 2-33).

 

Vedtak:     Vi venter på svar fra Helge Tyrholm.

 

  1. april 1995 nr. 34

Ikke hørt noe fra Helge Tyrholm.

 

Vedtak:     Vi venter på svar fra Helge Tyrholm.

 

  1. mai 1995 nr. 36

Vi har fått brev fra Helge Tyrholm

om arbeids-gruppens forslag

til rutiner for hvordan miljø-arbeidere

skal forvalte andres midler.

Gruppens medlemmer har følgende kommentarer

til det å passe på andre penger:

 

– Viktig å snakke om hva pengene skal brukes til.

– Samarbeide om bruken av pengene.

– Få hjelp når det trengs.

– Sette opp budsjett sammen.

– Sikre mot tyveri.

– Viktig å ha lomme-penger.

 

Vedtak:     Lars Ole sender kommentarene til Helge Tyrholm.

 

  1. september 1995 nr. 37

Vedtak:     Lars Ole etterlyser hvordan det har gått med saken.

 

  1. september 1995 – møte nr. 38

Lars Ole har snakket med Helge Tyrholm, Stabekk distrikt

og Per Magne Pedersen, kommunal-direktør helse og sosial.

Saken er ikke politisk ferdig-behandlet.

Vedtak:     Vi venter på svar nærmere jul.