Nr.03/2017 – Seniorkurs med Aldring og helse

28.februar 2017 – møte nr. 455

Har hatt besøk av Lene Kristiansen fra Aldring og helse.

Hun jobber med temaet utviklingshemming og aldring.
Lene er utdannet vernepleier.

Hun forteller at de har tenkt å lage et seniorkurs også for mennesker med utviklingshemming.

Vi har svart på de spørsmålene hun hadde sendt til oss på forhånd.
Vi fikk jobbet litt med de før kom.

Vedtak: Sendt oppsummering av svarene våre på e-post til Lene.

Nr. 04/2015 – Referansegruppen

07.april 2015 – møte nr. 421

Referanse-gruppen skal komme med forslag til
hvordan utviklingshemmede i Norge kan få det bedre.

Referanse-gruppen ble opprettet av regjeringen
i forbindelse med arbeidet med meldingen til Stortinget
om levekår for utviklingshemmede.

 

Vedtak:     Forberedes til SAR-møtet.

 

21.april 2015 – møte nr. 422

Vedtak:     Fortsetter på SAR-møtet.

 

05.mai 2015 – møte nr. 423

Vi har snakket om to av de tre temaene
som referanse-gruppen skal snakke om på sitt møte
førstkommende torsdag.

Det ene er selvbestemmelse og det andre er bolig (hjem).

 

Når det gjelder selvbestemmelse så snakket vi om

at det er viktig at personalet er flinke til
å gi oss muligheten til å bli mer selvstendige.

 

Vi må lære å bestemme like tidlig
som alle andre lærer å bestemme.

 

Og våre valg må tas på alvor,

selv om de ikke alltid er like gode.

 

Vi har gode erfaringer med å arrangere konferanse

med temaet selvbestemmelse.
På våre konferanser var det like mange deltakere
med og uten utviklingshemming.

 

Vi hadde konferanse i 2002, 2004 og 2006.

 

Etter konferansen i 2006 ble SAR startet.

Brukerrådsarbeid har stor betydning for veien mot

selvbestemmelse.

 

Vi har også snakket om å kunne ha tilgang til en tilrettelegger
som kunne være med til lege, offentlige kontorer og andre steder
vi ikke ønsker å ha med bolig-personale eller pårørende.

 

Når det gjelder bolig så snakket vi om
viktigheten av å eie sin egen bolig.

 

Vi snakket også om større mulighet
for å kunne flytte fra et sted til et annet.

 

Vedtak:     Vi venter spent på at Steinar forteller fra møtet.

 

02.juni 2015 – møte nr. 425

Ble informert om på siste SAR-møte.
Neste møte er torsdag 17. september 2015.

Siste møte er torsdag 10. desember,
samt et oppsummeringsmøte i 2016.

 

Vedtak:     Steinar ber folk om å komme med innspill.

Tas opp på sommer-avslutningen.

Nr.08/2012 – Melding til Stortinget om levekår og tiltak

28.august 2012 – møte nr. 364
Vi har forslag til innspill til tiltak vi mener er viktige.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

11.september 2012 – møte nr. 365
Vi har begynt å se på innspillene fra SOR og NFU.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

25.september 2012 – møte nr. 366
Vi har begynt å se på innspillene fra SOR og NFU.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

9.oktober 2012 – møte nr. 367
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

14.mai 2013 – møte nr. 380
Se vedlegg 2/380.

28.mai 2013 – møte nr. 381
SARs høringsinnspill har kommet med
I departementets oversikt over innspill.
Det blir spennende å høre om
hva som skjer med forslagene våre.
Forslag om å invitere Empo-TV
til å komme på sommer-avslutningen
for å lage en reportasje om vårt innspill.

Vedtak: Vi sender dagens referat til EmpoTv
og viser til denne saken.
Ber de ta kontakt med vår tilrettelegger Lars Ole
for mer informasjon
hvis de er interessert i å lage en reportasje.

Nr.02/2011 – Tema-dag mars – Sorg og psykiske lidelser

18.januar 2011 – møte nr. 333
Frøydis Lindseth i Bærum kommune
har sendt oss et forslag til invitasjon og noen spørsmål.
Hun spør om det er OK å holde på til 15.30

Svar:
Temadagen bør slutte kl. 15.00,
på grunn av transport og avtaler om hjelp i boligen.
Er det OK at en journalist skriver for NAKU om temadagen?

Svar:
Vi synes det er greit at det kommer en journalist,
men at det må stå i invitasjonen,
slik at de som ikke vil det kan la være å melde seg på.
Hvordan skal de aktuelle få informasjon?
Svar:
Vi kan sende ut invitasjonen når den er ferdig.
Send det nye forslaget til Lars-Ove
som kan hjelpe til med å sende det ut.

Vi foreslår at temaene heter:
Sorg og psykiske lidelser
og at disse temaene beskrives kort under overskriften.

1.februar 2011 – møte nr. 334
Frøydis Lindseth i Bærum kommune
har sendt oss et forslag til invitasjon til temadagen.
Hun og Gerhard Heilman ønsker å komme
på vårt møte 15. februar før lunch,
for å planlegge temadagen.

Vedtak: De er velkomne

15.februar 2011 – møte nr. 335
Temaet for dagen er sorg og
angst og depresjon.
Martin, Frøydis og Gerhard viste oss invitasjon de har laget.

Flere av medlemmene kan tenke seg å være med på dagen.

Vedtak: Vi følger opp temadagen og jobber videre med å få
gjennomført temadager om Brukerråd – brukerundersøkelser,
Tvang / makt – selvbestemmelse og helse, kosthold og
mosjon.

1.mars 2011 – møte nr. 336
Vedtak: Vi informerer om temadagen om sorg og depresjon / angst
på SAR-møtet i dag.
15.mars 2011 – møte nr. 337
Det er 12 deltakere påmeldt så langt.

Vedtak: Vi informerer om tema-dagen om sorg og depresjon / angst
på SAR-møtet i dag.

29.mars 2011 – møte nr. 338
Det var 14 deltagere på tema-dagen om sorg, angst og
depresjon.
Det var stor aktivitet og mange fortalte om sine opplevelser.
Mange hadde opplevd både sorg og det å være redde.

En journalist fra NAKU (Nasjonalt kompetanse-miljø om utviklingshemming) var der .
Hun laget en reportasje for bladet Utvikling
og hjemmesidene til NAKU.

Vedtak: Ingen vedtak.

12.april 2011 – møte nr. 339
På konferansen var det 660 deltagere.
Erik brukte talemaskinen til å presentere seg.
Vi jobbet med alle spørsmålene vi fikk,
derfor var vi ikke på alle foredragene.
På kvelden var det fest med god mat.
Et viktig tema på konferansen var selvbestemmelse.
Et eksempel var det å bestemme hvor man vil bo.

Vi tok opp spørsmålet om hvem som skal betale for
ledsagere under ferie?

Vedtak: Vi finner en dag eller kveld
hvor vi kan evaluere vår innsats på konferansen.
Vi lager også en presentasjon til sommeravslutningen.