Nr. 12/2017 – Forelesning for studenter

10.oktober 2017 – møte nr. 465

Vi har laget tre spørsmål
som studentene skal jobbe med før vi møter de.

Vedtak: Lars Ole sender over spørsmålene til Randi

 

24.oktober 2017 – møte nr. 466

Vi har gått igjennom hva vi skal si til studentene
og hvem som skal si hva.

Vedtak: Lars Ole gjør ferdig lysbildene.

 

21.november 2017 – møte nr. 467

Vedtak: Utbetaling av honorar for forelesningene blir 5. desember.

Nr.05/2017 – Skedsmo foredrag

14.mars 2017 – møte nr. 456

Cecilie leste opp det hun skrevet.

I tillegg viser vi hjemmesiden og fra kommunenes side.

Vedtak: Har sendt svar til Anlaug.

 

28.mars 2017 – møte nr. 457

Cecilie, Gro og Karoline var på Skedsmo rådhus og fortalte om vårt arbeid. Vi viste frem hvilke saker vi har jobbet med og årshjulet. Snakket om samarbeide med Danmark og Sverige. Det var 30-40 deltakere, både brukere og tilretteleggere.

Vedtak: Ingen vedtak

Nr. 04/2017 – Høring om behov for boliger i Bærum

28.februar 2017 – møte nr. 455

Vi har fått en e-post fra Atle Thorud i kommunen.
Behovsanalyse for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og Velferdsboliger 2017-2036

Vedtak: Be noen komme å legge det frem på neste møte.
LO ordner dette.

 

14.mars 2017 – møte nr. 456

Vi har gått igjennom de delene av høringen som handler om oss.
Vi har ikke så mye å si til selve høringen,
men vil gjerne være med å snakke om velferdsteknologi.

Vedtak: Vi har sendt svar til Atle Thorud.

Nr.03/2017 – Seniorkurs med Aldring og helse

28.februar 2017 – møte nr. 455

Har hatt besøk av Lene Kristiansen fra Aldring og helse.

Hun jobber med temaet utviklingshemming og aldring.
Lene er utdannet vernepleier.

Hun forteller at de har tenkt å lage et seniorkurs også for mennesker med utviklingshemming.

Vi har svart på de spørsmålene hun hadde sendt til oss på forhånd.
Vi fikk jobbet litt med de før kom.

Vedtak: Sendt oppsummering av svarene våre på e-post til Lene.