Nr. 12/2017 – Forelesning for studenter

10.oktober 2017 – møte nr. 465

Vi har laget tre spørsmål
som studentene skal jobbe med før vi møter de.

Vedtak: Lars Ole sender over spørsmålene til Randi

 

24.oktober 2017 – møte nr. 466

Vi har gått igjennom hva vi skal si til studentene
og hvem som skal si hva.

Vedtak: Lars Ole gjør ferdig lysbildene.

 

21.november 2017 – møte nr. 467

Vedtak: Utbetaling av honorar for forelesningene blir 5. desember.

Nr. 11/2017 – Studenter i praksis våren 2018

10.oktober 2017 – møte nr. 465

På mandag 16. oktober kl. 15 til kl. 16
kommer de studentene som har ønske
om å ha praksis i Rådgivningsgruppen
på besøk på Ramma.

Vi har laget fire spørsmål vi vil stille de.

Vedtak: Cecilie, Gro, Cora og Erik
kan tenke seg å være med på intervjuene.

 

24.oktober 2017 – møte nr. 466

Det var tre studenter vi likte godt
og vi gleder til de starter i januar 2018.

Vedtak: Intet spesielt.

 

21.november 2017 – møte nr. 467

Lars Ole skal møte studentene i desember
for å snakke om valg av tema for praksisen.

Vedtak: Intet spesielt.

 

12.desember 2017 – møte nr. 468

Vedtak: Studentene kommer på vårt første møte 16. januar.

 

16.januar 2018 – møte nr. 469

Vi ønsket de velkommen og hadde en kort presentasjonsrunde.

Vedtak: På neste møte vil de fortelle hva de skal jobbe med.

 

30.januar 2018 – møte nr. 470

Vi synes det er hyggelig å ha studenter på besøk.

Hanne og Nina skal skrive om å tilrettelegge for
bruk av teknologi i valgsituasjoner.

Birgitte skal skrive om sjekkliste
som hjelpemiddel for å lage brukerråd.
Vi testet ut mentimeter på møtet i dag.
Alle synes det fungerte greit.
Burde vært norsk språk.

Vedtak: Ingen vedtak

 

27.februar 2018 – møte nr. 471

Vi testet ut Mentimeter også på møtet i dag.
Alle synes det fungerte greit.
Vi fikk også testet ut Ipad.
Viktig at man holder Ipadden å høykant for å se alle spørsmålene.

Vedtak: På neste møte skal Nina og Hanne intervjue noen av oss,
for å teste ut sine spørsmål.

 

13.mars 2018 – møte nr. 472

Studentene har test-intervjuet Cecilie og Cora. 
Det fungerte fint.

Vedtak:     De skal teste ut spørsmålene for første gang i morgen.

 

03.april 2018 – møte nr. 473

Vi har tatt bilde til hjemmesiden i dag.

Vedtak: Legges ut på hjemmesiden.

 

10.april 2018 – møte nr. 474

Studentene hadde kjøpt hvetekringle og twist,
fordi det er siste dagen de er hos oss.

Vedtak: Vi ønsker de lykke til videre – stor klem og smilefjes.

Nr.02/2010 – Verdens-kongress i Berlin

23.mars 2010 – møte nr. 318

På siste møte sa vi ja

til å jobbe med spørsmålene i brukerundersøkelsen.

Våre tilretteleggere fikk i oppdrag å tilrettelegge.

 

Vi delte oss i to grupper og jobbet med spørsmålene.

 

Mulig forslag er å ha svaralternativene ja og nei,

for så å gradere dette i neste omgang med bruk av

vekt/bilder.

 

Vedtak:     Vi jobber videre med spørsmålene på neste møte.

 

6.april 2010 – møte nr. 319

På møte i arbeidsgruppen for brukerundersøkelsen

ble det bestemt at det skal settes ned en gruppe

med ansatte og brukere

som skal jobbe videre med undersøkelsen.

 

Det planlegges også en pilotundersøkelse i Asker.

 

Vedtak:     Vi venter på neste forslag fra arbeidsgruppen.

 

20.april 2010 – møte nr. 320

Vedtak:     Vi venter på neste forslag fra arbeidsgruppen.

 

4.mai 2010 – møte nr. 321

Lars-Ove har vært på møte i planleggings-gruppa.

Berit Skjerve i prosjekt undervisnings-hjemme-tjenesten

og Jack Eklund leder for arbeidssentrene var også med på

møtet.

 

Arbeidstakere som deltar fra arbeidssentrene

får permisjon med lønn for å delta i arbeidsgruppa.

 

Planleggings-gruppen lurer på om RGB

kan tenke seg å være referanse-gruppe.

 

Vedtak:     Vi kan tenke oss å våre referanse-gruppe,

men det blir en av flere saker vi jobber med.

Nr. 07/2001 – Danmarks-tur høsten 2001

07/01     DANMARKS-TUR HØSTEN 2001

 

  1. august 2001 – møte nr. 149

                   Hva skal vi gjøre der?

Fortelle hva de holder på med.  Har de rådgivningsgruppe?

Bli litt kjent med Danmark.

Utveksle erfaringer.

Hvordan er bolig-forholdene for utviklingshemmede i Danmark?

Hvordan er kultur-tilbudet i Danmark?

Jeg tror funksjonshemmede i Danmark har det bra,

har de det bedre enn oss?

 

         Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

  1. september 2001 – møte nr. 150

Vi vil gjerne treffe Gitte Christensen

Områder vi ønsker å se på:

Bo-tilbud, se på tilgjengelighet, forskjellige typer boliger,

Fritids-tilbud

Arbeids-tilbud

Tilgjengelighet

 

Vedtak:     Tilrette-leggerne sjekker ut om datoene passer for Danmark.

Lage invitasjon til arbeids-plasser på neste møte.

 

  1. september 2001 – møte nr. 151

Gitte i ULF har sagt at det ser ut som om datoene passer.

Hun ber oss sende et brev hvor vi forteller hva vi ønsker å se på.

Vi har laget en invitasjon til arbeids-lederne, se vedlegg 1/151.

 

Vedtak:     Tilrette-leggerne sender et brev med det vi har snakket om til ULF.

 

 

 

  1. oktober 2001 – møte nr. 152

Gitte i Danmark gleder seg til å se oss.

Lars Ove har laget et forslag til brev

Som skal sendes til Bærum arbeids-senter

og til Hauger verksted AS.

 

Alle synes brevet hørtes greit ut.

 

Bente er usikker på om hun kan være med

på grunn av et annet arrangement.

 

Vedtak:     Lars Ove sender brevet.

 

  1. oktober 2001 – møte nr. 153

Vi har fått svar fra Bærum arbeid-senter,

de vil sende en eller kanskje to arbeids-ledere.

Vi håper at det også blir med en fra Hauger verksted AS.

 

Gitte har planlagt besøk for oss,

og hun har bestilt rom på et vandre-hjem.

 

Lars Ole har ordnet med båt-billett.

 

RGB dekker reise- og oppholds-utgifter.

Det eneste man trenger er lomme-penger

og litt mat-penger.

 

Vi reiser med båten på onsdag 7. november

  1. 19.30 fra Oslo

og er tilbake i Sandvika på søndag 11. november

før kl. 12.00.

 

Jon Erling, John-Harald, Tove, Anne, Bente, Lars-Ove,

Lars Ole og Anja reiser fra RGB.

 

Program på turen er at

vi skal besøke tre arbeids-plasser for utviklingshemmede,

2 boliger, to fritids-tilbud og snakke med ULF.

 

Vedtak:     Alle må søke om permisjon med lønn.

 

  1. november 2001 – møte nr. 155

Tove var mest opptatt av arbeids-plassene

og spesielt at de hadde egen foretning utenfor.

Likte også å høre om de forskjellige bo-løsningene.

 

Jon Erling opplevde at alle som jobbet,

var fornøyde og glade.

Opplevde også at det ikke er alle som slipper de utviklingshemmede til.

 

Bente opplevde at i den siste boligen vi besøkte,

var det mye likt som der hun bor.

 

 

Wenche var opptatt av mye, men trakk frem spesielt

Det å bestemme mer over fellesen selv,

være på ferier uten personalet,

ha mange og varierte arbeids-oppgaver på arbeids-plassene

og gjøre ting på KLUBBEN uten at det må være tilretteleggere tilstede.

 

John-Harald synes innsatsen på de vernede verkstedene var imponerende.

Og at de i ULF hadde helt alene laget kurs

for over 100 andre utviklingshemmede

over 3 dager.

 

Vedtak:

 

  1. desember 2001 – møte nr. 156

Vi har ikke fått referatet til Wenche ennå.

Planleggingen av seminaret henger sammen med referatet,

bildene og videoen fra turen.

 

John-Harald har brakt hilsen fra ULF til NFU.

 

Tove har fortalt de hun bor og jobber sammen med om turen.

 

Jon Erling forteller at de på Bærum arbeids-senter

hentet inspirasjon og gode ideer fra Danmarks-turen.

De skal starte med arbeidstaker-råd og velger tals-menn etter jul.

En tals-mann tar opp saker fra fredags-møtene

og deltar 10 minutter på personal-møtene.

 

Lars-Ove syntes det var flott at alle 22 beboere i en base

hadde nøkkel til fellessen.

De klarte dette fint uten problemer.

Han synes også det var flott at de i ULF tok så godt i mot oss

og at de hadde laget et så fint program for oss.

At utviklingshemmede i Danmark hadde det fint

og at de fikk være med å bestemme så mye.

 

Vedtak:     Referatet til Wenche gjennomgås og godkjennes når det kommer.

For å planlegge vårens Tema-Kveld,

må vi se på referatet, video og bilder fra turen.

 

  1. desember 2001 – møte nr. 157

Vi så på bilder fra turen.

Gikk igjennom referatet.

 

Vedtak: Referat Godkjent