Nr. 01/2019 – Veileder Helsedirektoratet

26. februar 2019- møte nr. 487

Alle vil være med i Fokusgruppen
og har skrevet under på samtykke-erklæring
Vi ble ferdige med punktet Fysisk aktivitet
og nesten ferdig med mat.

 

12. mars 2019- møte nr. 488

Vi ble ferdig med både mat,
selvbestemmelse
og brukermedvirkning.

Vedtak:     Fortsetter på neste møte

 

26. mars 2019- møte nr. 489

Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.
Vedtak:     Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

 

09. april 2019- møte nr. 490

Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Vedtak: Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

 

23. april 2019- møte nr. 491

Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelig tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:   Vi fortsetter 7. mai før SAR-møtet.
Skal være ferdig innen 14. mai.

 

21. mai 2019- møte nr. 492

Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 4. juni.

 

06. juni 2019- møte nr. 493

Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 20. august.

 

20. august 2019- møte nr. 494

Snakket ferdig om kropp og seksualitet,
og personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 3. september.

 

03. september 2019- møte nr. 495

Begynt å snakke om livs-overganger.

Vedtak:     Vi fortsetter 10. september.

 

10. september 2019- møte nr. 495

Vi er ferdig med livsløps-overganger.
Fortsetter med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler.

Vedtak:     Vi fortsetter 8. oktober.

Nr. 08/2018 – «Mat til begjær og ikke besvær»

23.oktober 2018 – møte nr. 482

Vi startet med å fortelle om oss selv.

Helen fortalte litt om seg selv.
Hun har jobbet med mat og helse hele livet.

Har jobbet et år på Haug skole for lenge siden.

Helene har kommet på besøk for å bli bedre kjent med oss:
Det er viktig å ha mer kunnskap om kosthold,
slik at man kan ta riktige valg og vite hva som kan skje.
Maten skal være god,
få velge hva man vil lage.
En rett kan bestå av mange forskjellige ting.

Er det behov og ønske om å lære mer om kosthold?

Helene vil gjerne lære oss mer om kosthold.

Vedtak: Helen blir med på vårt foredrag på Kunnskapssenteret
på førstkommende fredag.

 

Nr. 07/2018 – Det gjelder livet – lettlest rapport

9.oktober 2018- møte nr. 481

Vedtak: Alle leser igjennom den lettleste rapporten fra Helsetilsynet.
Sett merke i teksten der det er setninger eller ord du ikke forstår.
Fortsetter saken på neste møte.

 

23.oktober 2018- møte nr. 482

Kom til side 11.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

06.november 2018- møte nr. 483

Kom til midt på side 13.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

04. desember 2018- møte nr. 484

Kom til midt på side 13.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

15. januar 2019- møte nr. 485

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

29. januar 2019- møte nr. 486

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

26. februar 2019- møte nr. 487

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

12. mars 2019- møte nr. 488

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

26. mars 2019- møte nr. 489

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

09. april 2019- møte nr. 490

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

23. april 2019- møte nr. 491

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

21. mai 2019- møte nr. 492

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

06. juni 2019- møte nr. 493

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

20. august 2019- møte nr. 494

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

03. september 2019- møte nr. 495

På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

10. september 2019- møte nr. 496

På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

Nr. 06/2018 – Forelesning for vernepleierstudenter

09.oktober 2018- møte nr. 481

Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:      Vi ser litt på opplegget neste gang.

 

23.oktober 2018- møte nr. 482

Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:     Vi møtes hos Cora kl. 9.00 på fredag for å forberede oss.

 

06.november 2018- møte nr. 483

Gro, Erik og Merete skal forelese på Kjeller mandag 12. november.

Vedtak:     Vi møtes hos Merete kl. 9.00 på mandagen for å forberede oss.