Nr. 02/2018 – Tur til Grunden i Sverige

27.februar 2018- møte nr. 471

Vi reiser torsdag 24. mai om morgenen
og kommer tilbake fredag 25. mai på kvelden.

Vedtak: Alle må sjekke om de har lyst og mulighet til å dra.

 

13.mars 2018- møte nr. 472

Erik, Frøydis, Cora, og kanskje Gro blir med.

Avreise om morgenen torsdag 24. mai
og tilbake fredag 25. mai om kvelden.

Vedtak: Alle dobbelt-sjekker at det passer.

 

03.april 2018- møte nr. 473

Erik, Frøydis, Cora blir med.
John-Harald blir med hvis han får permisjon med lønn.

Program kommer snart.
Kanskje Færøyene også blir med!

Vedtak:  Alle dobbelt-sjekker at det passer.

 

10.april 2018- møte nr. 474

Erik, Frøydis, Cora blir med.Erik, Frøydis, Cora blir med.John-Harald blir med hvis han får permisjon med lønn.
Programmet er ferdig og tas opp på neste møte.
Det er ikke avklart ennå om Færøyene blir med.

Vedtak: Lars Ole sender melding til Hedvig i NFU.

 

24.april 2018- møte nr. 475

Erik, Frøydis, Cora og John-Harald blir med.
Merete blir også med og bruker to feriedager.

Erik, John-Harald, Cora og Lars Ole drar fra Sandvika kl. 06.35.
Merete og Frøydis drar fra Lysaker kl. 06.40.
Vi er hjemme kl. 22.00 på fredagen.

Det er ikke avklart ennå om Færøyene blir med.

Vi lager en egen Facebookside for Nordisk samarbeide.

Torsdag 24. mai 2018

Deltakerne kommer med toget kl. 10.40 til Gøteborg.

12.00 LunchTimme

13.00-13.10 välkomnar och ska berätta vilka vi är
och hur vi ska jobba under denna dag

13.10-14.15 hur bildades föreningarna
och hur långt har föreningarna kommit?
hur jobbar ni berätta kort om detta.

14.15-14.30 Kaffe Paus

14.30-15.30 Grupparbete

15.30.16.30 Summera dagen hur var den
och vad var bra och vad var mindre bra

17.00 Inkvartering og aktiviteter utanför lokalen
Förslag vart ni vill vara och vad ni vill ni göra på kvällen.

Fredag 25. mai 2018
9.30 -10.00 Frukost

10.00-12.00 Tillståndet i våra länder för funktionshinder,
rättigheter och lagstiftning.

12.00-13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Fortsättning tillståndet i våra länder för funktionshinder, rättigheter och lagstiftning.

15.00-16.00 Reflektion om dagen
och kort om formerna för framtida samarbete.

1600 Vi tackar för denna dagen
och ser emot för en bra samarbete partnerskap
för dessa länder
och hoppas att ni har haft det bra
och så hörs vi av hur det ska gå vidare

Forberedelse til turen:
Det er 10 spørsmål på hjem, 4 på fritid, 8 på arbeid, 2 på ferie
og 2 på diverse.

Alle må forberede en kort presentasjon av seg selv
og den gruppen de er medlem i.

Vedtak: Vi spør de andre fra Norge om hvilke områder de vil forberede.
Lars Ole ordner dette.

 

22.mai 2018- møte nr. 476

På fredag 25. mai skal vi møte
de andre deltakerne fra Norge
som skal være med til Gøteborg for å treffe Grunden og ULF.

Vi møtes i Løkkeåsveien fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Fra RGB kommer Cora, John-Harald, Merete, Frøydis og Gro.
Lars Ole og Birgitte er tilretteleggere.


Program:

Starte med å presentere oss.
Navn, alder, forhold, bolig, arbeid og fritid
Brukerrådene fra Bærum, Gjøvik, Eidsberg og Skedsmo.

Hvem møter vi i Gøteborg?  ULF og Grunden
Skype med Grunden kl. 11.30, dato for tur?
Se på forslag til program,
komme med andre ønsker

Bli-kjent-leker

Lunsj kl. 12.00 til kl. 12.30

Reisetider og måter

Pakkeliste

Vedtak:     Fordele oppgaver mellom kommunene når vi treffes på fredagen.

Nr. 01/2018 – Oppskrift på brukerråd

27.februar 2018- møte nr.471

Dag og tid
Årshjulet bestemmer i når på året møtene skal være.
Når det gjelder dag og tid for møtene
er det noe tjenesteleder har ansvaret for å innkalle til.
Det kan være lurt å lage en plan for hele året.

 

Hvor ofte møter?
Møter 4 ganger i året.
Kan ha flere møter hvis det er helt spesielle ting.

På hvilken dag i uken?
Brukerrådene har møter på forskjellige dager.
Velg den ukedagen som passer best for alle som skal på møtet.

Når starter og slutter møtene?
Lurt å sette av minst 1 time.
Noen har møtet rett etter jobb, nemlig kl. 16.00.

Hvor mange kommer?
Noen steder har 4 brukere.
Vi vet ikke om de andre ennå.

Spørre de som ikke kommer om hvorfor de ikke kommer.
Hvis man vet hvorfor, kan man gjøre noe med det.
Man kan også flytte møtet,
hvis det er mange som ikke kan komme.
NB ikke glemme SAR-datoen.

Hva skal vi snakke om?
Saker som tjenesteleder ønsker at skal tas opp.
Tar opp saker fra SAR.
Ta opp fellesarrangementer på tvers av alle boligene.
Ting vi er fornøyde med
og ting vi ikke er fornøyde med,
Snakker også om rettigheter og ferie.
Snakke om bruk av felles bil.

Saker og saksliste?
Innkalling med saksliste skal være sendt
ut minst 14 dager før møtet.
Ha et husmøte i forkant av brukerrådet,
slik at man kan få høre hva de andre mener.

Spørre på alle husmøter om noen har saker de øsnker at skal tas opp på brukerråd.
På listen står det alltid de faste punktene som er på hvert møte
og de sakene man ikke ble ferdig med på forrige møte.

På brukerråd tar vi ikke opp saker som handler om private ting.
Eksempler; sex, personlige problemer, personlig hygiene,
private avtaler,

Referat?
Tjenesteleders ansvar.

Ansvaret for møtene?
De fleste stedene har personalet ansvaret for møtene.
Noen ganger må brukerne minne personalet på
at det skal være møte.
Personalet bør ikke ha en stor rolle i møtet.
Det er vårt møte.

Hvem styrer ordet?
Det er forskjellig hvem som styrer ordet.
Noen ganger er det personalet, andre ganger brukerne,
noen ganger sammen.
Det bør velges en møteleder som kan ha et personale til å hjelpe seg.
Møteleder bør forberede møtet på forhånd og gå igjennom sakslisten.

Servering på møtene?
Noen har pizza og brus.
Noen har felles middag før møtet.
Noen har kjeks.
Noen har ikke felles servering.

 

13.mars 2018- møte nr.472

Vedtak: Utsatt til neste møte.
Må bli ferdig på neste møte.

 

03.april 2018- møte nr.473

Vedtak: Utsatt til neste møte.
Må bli ferdig på neste møte.

 

10.april 2018- møte nr.474

Tilretteleggerforumet fikk ikke jobbet med dette punktet på siste møte.

Vi setter det inn i sakslisten til SAR og ber alle brukerrådene
komme med innspill til hva som kan være i oppskriften til møtene.

Eksempler kan være hvordan velge representanter.
Hvordan skal sakslisten og referatet være.
Hvilke saker man kan jobbe med, komme med eksempler.
Hvor man kan få saker fra, komme med eksempler.
Skal man velge leder og nestleder.
Velge møteleder, gå på rundgang.

Og sikkert mange andre forslag.

Vedtak: Settes inn i sakslisten og tas opp på SAR.

Nr. 06/2016 Tema-kvelder om mobbing

13.september 2016 – møte nr. 448

Vedtak: Forslag til plakat vises på SAR-møtet.

 

25.oktober 2016 – møte nr. 449

Vedtak: Forslag til plakat vises på SAR-møtet.

 

08.november 2016 – møte nr. 450
Britta har begynt å skrive en rapport fra konferansen
og fra tema-kveldene.
Rapporten skal være lettlest.
Hun lurer på om vi kan sjekke at rapporten er lettlest.

Vedtak: Vi sjekker gjerne rapporten når den er ferdig.