SAR 01/2017   Høring «På lik linje»

SAR 01/2017       Høring «På lik linje» 

  1. februar 2017

Vi så på video og bilder fra høringen.

Kommunens samlete høringssvar er ikke klart ennå.

 

Vedtak:     Vi går i gjennom høringssvaret på neste møte.

Svaret legges ved sakslisten.

 

  1. mai 2017

Vi kom ikke på nett, så derfor fikk vi ikke sett på det.

 

Vedtak:     Utsatt til sommer-avslutningen.

SAR 05/2016   Mandat for brukerråd

SAR 05/2016       Mandat for brukerråd

6. desember 2016

Vi gikk igjennom første punkt i mandatet for brukerråd.
Dette punktet handler om hva rådet skal gjøre.
I siste setning sto det at
brukerrådet ikke kan bestemme over tjeneste-leder.

Vi la til en setning helt tilslutt.
Nå står det:
Brukerrådet kan ikke bestemme over tjeneste-leder,
men tjenesteleder skal høre på brukernes meninger.

Vedtak:
Fortsetter med punkt 2 på neste møte.
Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

 

14. februar 2017

Det var meningen at vi skulle ta opp punkt 2 i dag,
men fikk ikke tid.

Vedtak:
Fortsetter med punkt 2 på neste møte.
Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

 

9. mai 2017

2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?

Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.
– Disse  skal velges av brukerne på hele tjenestestedet

Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år.
– For at ikke alle fire skal byttes ut samtidig.

Det er bare brukere som kan være representanter.
– Det betyr at det ikke kan være verger eller pårørende.

Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg.
– Det er et eget opplegg for hvordan dette skal gjøres.

De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg.
– Viktig for de andre å vite.

Bruker-rådet velger hvem som skal være leder.
– Behov for å beskrive leders oppgave.

Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.

– Brukerrådet kan komme med forslag.

Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling/saksliste og referat.
– Skriv gjerne referatet i møte og bruk projektor.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
– Dette er viktig at følges opp.

Referatet skal sendes til alle medlemmene
innen 14 dager etter møtet.
– Dette er viktig at følges opp.

Vedtak:
Vi fortsetter med punkt 3. neste gang.

 

12.september 2017

 

  1. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

 

Ingen av rådene har forberedt denne oppgaven i dag.

 

Vi brukte litt tid på å snakke om hva e tjenestested er?

Et tjenestested er et område hvor det er flere boliger samlet.

Det kan være flere boliger og baser som hører sammen.

Mandatet finner man også på kommunens hjemmesider,
søker etter brukerråd og finner det der.


Vedtak:

Saken er utsatt til neste møte.

 

7. november 2017

3. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

Bruker-rådet skal gi råd
i saker som handler om tjenestestedet.

De skal bli spurt og hørt
i saker som handler om bruker-undersøkelser
og kommunens handlings-program.

Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap.

Vedtak:
Saken fortsetter på neste møte med punkt 4.

 

13. februar 2018

Brukerrådet på Åsbråtan og i SAST har snakket om dette punktet.

4. Hvor ofte møtes vi? (Møte-hyppighet) 

Det skal holdes 4/fire møter i året.
Års-hjulet for bruker-rådene viser når møtene skal være.

Rådets leder kan innkalle til ekstra møter ved behov.

Tjenesteleder er rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling / saksliste og referat.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
Referatet skal sendes alle i rådet innen 14 dager etter møtet.

Nå går vi gjennom punkt for punkt
og snakker om hva det betyr.

Vedtak:
Vi er ferdige med å gjennomgå mandatet.

SAR 04/2016  Sak fra Budstikka

SAR 04/2016       Sak fra Budstikka

  1. september 2016

Seksjonsleder Heidi Hesselberg i Pleie- og omsorg

har kommet for å svare på spørsmål
om det som har stått i avisene i sommer.

 

John-Harald tenkte på saken om nattevakten.

Nattevakten glemte å hjelpe personen i en situasjon,
men personen var ikke glemt på badet hele natten.

Det er ikke alltid det som står i avisen er riktig.

 

Leif Kåre mener at det er viktig
at det som skrives i Budstikka bør være riktig.

 

En ble slått, en som brukte fysisk makt.
Det synes Ingebjørg ikke går an.
Skal ikke bli brukt makt eller vold mot utviklingshemmede.

 

Cecilie tenker at de som slår burde miste jobben.

 

Innspill – hva gjør man når det skjer overgrep.

 

Si ifra til primærkontakt,
som kan ta det videre med tjenesteleder.

Si det til noen man kjenner.

Kan også ringe politiet.

 

Det skal gjøres noe med en gang
og ikke vente før man gjør noe med det.