SAR 02/2015   Oppskrift på husmøter

SAR 02/2015       Oppskrift på husmøter

 

 1. mai 2015

De brukerrådene / husmøtene som er her i dag,
har svart på spørsmålene under.

Det er brukerrådet på Emma Hjorth og i RUVE,
samt husmøte i Ruglandveien.

 

Vi mangler svar fra brukerrådet på Gjettum/Bærums Verk

og husmøtene på  Åsbråtan, Jernbaneveien, Per Skreddersvei
og Belsetveien

 

Vi har skrevet ned svarene og RGB skal samle disse etter hvert.

 

Anne har ikke fått med svar fra de andre husmøtene,

så derfor svarer hun bare for Hauger park

 

 1. Hvor ofte har dere møter?
  En gang i måneden på to steder.

Et sted har hver 14 dag.

Fire ganger i året (mange bor forskjellige steder)

 1. Hvilken ukedag er møtene?

Mandager, fredager eller onsdager (5).

 

 1. Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene?
  18-19 (5), 16-17

 

 1. Hvis alle kommer, hvor mange er man da?

11 (nr. 5), 4 (nr.8), 4 (7), 9 (nr. 1 Levrestien), 16 (nr. 6 HP)

 1. Hvor mange pleier å komme hver gang?

5-8 (nr. 5), 3 (nr.8), 3-4 (7), 5 (nr. 1 Levrestien), 8 (nr. 6 HP)

 1. Kommer det noen ganger andre på besøk?
  Personale og studenter.

 

 1. Hva snakker dere om?
  Alt mulig som gjelder brukerne/beboerne, turer, regler, grilling,
  helger, fellesmiddag, meny, finne på noe sammen,

 

 1. Har dere saksliste?
  ja 1 og nei 2, har system, men listen blir ikke kopiert opp.
  Har med lapp på møtet, men ikke på forhånd.

 

 1. Skriver dere referat?

Ja 3 og nei 1, personalet skriver, det skrives referat,
men vi får ikke se det.

 

 1. Hvem har ansvaret for møtene?
  Personalet 4, beboerne minner personalet på det.

 

 1. Hvem styrer ordet?
  Peronalet og beboer 2, personalet, beboere 2

 

 1. Er det ansatte tilstede og hvilken rolle har de?
  ja 5, tilretteleggere, skriver referat 2, noterer,
  legger frem noen saker

 

 1. Er det noe servering på møtene?

Pizza, litt forskjelllig, ingenting 2, litt forskjellig,

 

 

 1. september 2015

Vi holder på å lage en oppskrift for hvordan
et husmøte kan gjennomføres.
Vi har spurt alle brukerrådene om hvordan de gjør det hos seg.

Her er svarene fra Åsbråtan og Jernbaneveien.

 

 1. Hvor ofte har dere møter?
  En gang i måneden Åsbråtan på onsdager.

Fire ganger i året

 1. Hvilken ukedag er møtene?

Varierer i Jernbaneveien

 

 1. Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene?
  18.30 til 19.30

17-19 i jerbaneveien

 

 1. Hvis alle kommer, hvor mange er man da?

Ca. 10 av 20 Jernbaneveien

5 i Åsbråtan

 1. Hvor mange pleier å komme hver gang?

10 jernbaneveien

4 til 5 i Åsbråtan

 1. Kommer det noen ganger andre på besøk?
  jernbaneveien nei, åsbråtan ingen

 

 1. Hva snakker dere om?
  Sosiale sammenkomster og sarmøter

 

Ferie, rettigheter, ting vi er fornøyde med
og ting vi ikke er fornøyde med.

 

 1. Har dere saksliste?
  ja i jernbaneveien

Nei på Åsbratan

 

 1. Skriver dere referat?

Ja i jernbaneveien

Ja, personalet gjør det

 

 1. Hvem har ansvaret for møtene?
  Tjenesteleder og avdelingsleder i jernbaneveien

Personalet har ansvaret for møtet

 

 1. Hvem styrer ordet?
  Tjenesteleder og avdelingsleder styrer ordet i jernbaneveien

Personalet har ansvaret for dette på Åsbratan

 

 1. Er det ansatte tilstede og hvilken rolle har de?
  nei, ikke ut tj.l. og avd.l.

Veilder og ordstyrer i Åsbråtan

 1. Er det noe servering på møtene?

Ja i jernbaneveien kaffe og kjeks

Servering av kaffe og te i Åsbråtan

 

 

Vedtak:     Vi har manglet svar fra brukerrådet på Gjettum/Bærums Verk

og husmøtene på  Åsbråtan, Jernbaneveien og Belsetveien.

 

 

 1. november 2015

Hvor ofte møter

Noen har møter hver 14 dag og noen har bare 4 ganger i året.
Husmøter bør være minst en gang i måneden,
gjerne hver 14 dag.

 

Ukedag

Den ukedagen som passer best for de som bor der.

 

Tidspunktet

Tidspunktet er rett etter jobb noen steder
og fra 18.30 til 19.30 andre steder.

Møtene varer 1 time,
hvis man ikke blir ferdig tidligere.

 

Hvor mange kommer
Alle stedene kommer over halvparten av de som bor der.

Det vanligste er at 3 av 4 kommer.

Hva kan man gjøre for at flest mulig skal komme?

 

Besøk på møtene

Det er sjelden at det er andre på besøk på møtene.

Noen ganger kan det være studenter.

 

Hva tas opp på møtene

Saker som tas opp er turer, regler,

felles aktiviteteter som grilling, helger, middager,

meny, finne på noe sammen, ting vi er forøyde med

og ting vi ikke er fornøyde med,

rettigheter og ferie.

Hvilke saker passer ikke til et husmøte

Ikke ta opp privater ting

som for eksempel hvem man har på besøk eller overnatte.

Hva med spørsmål fra SAR?

 

Saksliste

Det er få steder som har saksliste,

men noen har med lapper på møtet.

Bør man ha det?

 

Referat

De fleste stedene har referat, men ikke alle.

Det er personalet som skriver referat.

Ikke alle får se referatene.

Egen perm for dette?

 

Ansvaret for møtet

De fleste stedene har personalet ansvaret for møtene.

Noen ganger må brukerne minne personalet på
at det skal være møte.

Hvem bør ha ansvaret for møtene?

 

Styre ordet

Det er forskjellig hvem som styrer ordet.

Noen ganger er det personalet, andre ganger brukerne,

noen ganger sammen.

Forslag om å ha en møteleder.

Hva er best?

 

Ansatte til stede
De skriver referat og noen ganger legger frem saker.

Personalet bør ikke ha en stor rolle.

Det er vårt møte.

 

Servering

Det serveres alt fra ingen ting, til kaffe og te.

Noen steder spiser de pizza.

Forslag om kjeks.

Skal det være servering eller ikke?

 

Vedtak:     Spørsmålene med rød farge tas opp på neste møte.

 

 1. februar 2016

Disse spørsmålene mangler vi svar på.

Hvor mange kommer
Hva kan man gjøre for at flest mulig skal komme?

Alle må få beskjed i god tid. Servering

Spørre de som ikke kommer om hvorfor de ikke kommer.

For eksempel sykdom eller andre planer.

 

Hvis man vet hvorfor, kan man gjøre noe med det.

Man kan også flytte møtet hvis det er mange som ikke kan komme.

 

Hvilke saker passer ikke til et husmøte

Kjærester og private ting passer ikke

Hva med spørsmål fra SAR?

Ja, det passer å ta opp.

 

Saksliste

Bør man ha det?

Ja, og man skal skrive ned det man har blitt enige om.

Personalet skriver det man har blitt enige om.

Vi samarbeider.

Både personalet og deltakere kan skrive saker på lista

 

Referat

Egen perm for dette?

Referatet kan ligge i egen perm.

Alle får referat selv om de ikke har vært på møtet,

men kan godt ha en perm i tillegg.

Viktig at alle får muligheten til å lese referatet.

Kan også sendes på e-post,

men det er ikke alle som har e-post eller pc.

 

Ansvaret for møtet

Hvem bør ha ansvaret for møtene?

Vi kan samarbeide.
Personalet har ansvaret,
men hvis de glemmer det, må vi minne dem på det.

 

Styre ordet

Hva er best?

Noen velger hvem som skal være møteleder og ordstyrer.

Det fungerer bra.

På noen steder er det personalet som styrer ordet.

Brukerne kan godt styre ordet,

men vil ha hjelp fra personalet hvis vi trenger det.

 

Servering

Skal det være servering eller ikke?

Noen har pizza og brus.

Noen har felles middag før møtet.

Noen har kjeks.

Noen har ikke felles servering.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte

 

 1. mai 2016

Vi venter fortsatt på svar fra Gjettum/Bærums Verk og Belsetveien.

 

Vedtak:     Avslutter saken på neste møte

 

 

 1. september 2016

Forslag til oppskrift er nå klar.

 

Vedtak:     Husmøtene tester ut oppskriften
og melder erfaringer til sitt brukerråd.
Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 6. desember.

 

 1. desember 2016

Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

Vi utsetter derfor saken til neste møte.

 

Vedtak:     Husmøtene tester ut oppskriften
og melder erfaringer til sitt brukerråd.
Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 14. februar.

 

 1. februar 2017

Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

Vi utsetter derfor saken til neste møte.

 

Vedtak:     Husmøtene tester ut oppskriften
og melder erfaringer til sitt brukerråd.
Brukerrådene tar dette med til neste SAR-møtet 9. mai.

 

 1. mai 2017

Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

 

Vedtak:
Vi tar saken ut av sakslisten fordi han jobbet med den på lenge.
Henter den frem igjen hvis det er behov for det.

SAR 01/2015   Forslag på saker til referanse-gruppen

SAR 01/2015       Forslag på saker til referanse-gruppen

 1. februar 2015

Steinar sitter i en referanse-gruppe

som skal komme med forslag

til hvordan utviklingshemmede kan få det bedre i Norge.

 

Det er også satt ned et utvalg

som skal ha forslagene fra referanse-gruppen.

Utvalget skal lage en rapport

som regjeringen skal ha innen 1. juni 2016.

 

Hvis noen har noen forslag til saker eller temaer

de ønsker at Steinar skal ta opp,

så bare kom med de.

 

 1. mai 2015

Referanse-gruppe jobber med spørsmål
om bedre levekår og mer rettsikkerhet for utviklingshemmede.

 

RGB har kommet med noen innspill
som er tatt med til referanse-gruppen.

 

Det har kommet en blogg
hvor man kan komme med sine tanker og meninger
om spørsmål som handler om utviklingshemmede.

http://blogg.regjeringen.no/rettighetsutvalget/

 

 1. september 2015

Referanse-gruppe jobber med spørsmål
om bedre levekår og mer rettsikkerhet for utviklingshemmede.

 

Vedtak:     Ingen saker fra deltakerne.

SAR 01/2014   Mobbe-konferanse / Bærums-konferanse 2014

SAR 01/2014        Bærums-konferanse 2014

25. februar 2014

John-Harald fortalte om tidligere konferanser
i 2002, 2004 og 2006.

På konferansen har vi tidligere snakket om
hjem, arbeid og fritid.

 

Det er ikke bestemt hva som skal være tema
hvis det blir en konferanse i 2014.

Ferie og turer kan være et forslag til tema.

Et annet tema kan være utdanning.

Først må vi bestemme om vi skal ha konferanse.

Vi stemte over spørsmålet om
at SAR støtter forslaget om å arrangere en konferanse til høsten.

For forslaget       11 stemmer
Mot forslaget         0 stemmer
Usikker                  1 stemme

Vedtak:
RGB fortsetter å jobbe med saken
og komme forslag til SAR på temaer og opplegg.

 

6. mai 2014

Vi stemte over temaene og 11 av 13 ville ha mobbing som tema.

Vedtak:
RGB fortsetter å jobbe med ¨å prøve å få til
en konferanse til høsten.

 

23. september 2014

John-Harald ledet dette punktet.

 1. Har ikke hatt møte.
 2. Mange vil være med.
  Mobbing skjer på arbeidsplassene.
 3. Ikke tilstede.
 4. Henrik og Marie vil være med.
 5. Mener at det er et viktig tema, ihvertfall 3 personer vil være med.
 6. Det må vi finne ut av.
 7. Lite diskutert, men John-Harald blir med.
 8. Ønsker å delta på konferansen.
  Mobbing er et viktig tema å ta opp.
  To av fire vil være med.
 9. Er opptatt av dette.
  Kommer tilbake til det på neste møte.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte

 

18. november 2014

John-Harald ledet dette punktet.

 

 1. Har ikke hatt møte.

1.b.   Har ikke tatt det opp på møtet

 1. Mange vil være med.
  Mobbing skjer på arbeidsplassene.

2.b.   Ikke møte siden sist.
Anne tenker at det er mye i media
og at det er lenge å vente til høsten neste år.

 1. Ikke tilstede.

3.b.   Har ikke snakket om den på husmøtet.

Skal gjøre det på neste møte.

 1. Henrik og Marie vil være med.

4.b.   Har ikke snakket om den på husmøtet.

Skal gjøre det på neste møte.

 1. Mener at det er et viktig tema,
  ihvertfall 3 personer vil være med.

5.b.   Nå er det 9 som vil være med.

 1. Det må vi finne ut av.

6.b.   Representanten ville gjerne være med.

Skal også ta det opp på de enkelte husmøtene i boligene.

 1. Lite diskutert, men John-Harald blir med.

7.b.   Snakket litt mer om det,

Men ikke så mye.

 1. Ønsker å delta på konferansen.
  Mobbing er et viktig tema å ta opp.
  To av fire vil være med.

8.b.   Alle mennesker er ulike og det er viktig.

Sjekke opp til neste gang
hva de andre boligene på tjenestestedet
mener om saken

 1. Er opptatt av dette.
  Kommer tilbake til det på neste møte.

Vi må finne frem til datoer
og hvor vi kan søke om penger.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.
Invitere gjester, som for eksempel Gjøvik og Eidsberg.

 

25. februar 2015

Husmøte i Lippestadveien har snakket om konferansen.
Det er flere som vil dra.

Åsbråtan
Truls vil holde innlegg om mobbing på en arbeids-plass.
Kanskje vi kan få laget en film hvor man forteller en historie.

BKA-rådet
Kan kanskje legge frem noe fra sin bruker-undersøkelse

Vi må finne frem til datoer
og hvor vi kan søke om penger.

Skal vi invitere en kjendis som har blitt mobbet
til å komme på konferansen og fortelle sin opplevelse.

Jørn Hoel og Morten Harket er to forslag.

Vedtak:
Vi mangler svar fra flere brukerråd.
Tas opp igjen på neste møte 19. mai.
Be de også ta også opp spørsmålet om kjendis.

 

19. mai 2015

Brukerrådet Emma Hjorth boliger

Har tatt opp spørsmålet om innlegg,
både på husmøte og brukerråd.

Gro kan tenke seg å holde et innlegg
om egne erfaringer fra ungdoms-skolen og fra korpset.

Brukerråd RUVE
Ingen som foreløpig ønsker å ha
innlegg om mobbing på konferansen.

Vi lurer på om dette spørsmålet også er tatt opp på alle husmøtene.

Eller om det bare er tatt opp på brukerrådet?

Husmøte Ruglandveien
Sissel kan godt tenke seg å holde innlegg og egne erfaringer.

BKA-rådet
Behov for at det tas opp på fredags-møtene.

RGB
Cecilie kan tenke seg å holde et innlegg
om egne erfaringer med mobbing.

Vedtak:
Vi mangler svar fra flere brukerråd.
Tas opp igjen på neste møte 16. juni.
Be de også ta også opp spørsmålet om kjendis.

 

22. september 2015

Hvem ønsker å si noe på konferansen?

Gjettum / Bærums verk
Cecilie skal spørre om referatet fra møtet
for å få vite hva som ble snakket om.

Jernbaneveien
Anne kan godt tenke seg å si noe om mobbing på arbeidsplassen.

Per Skreddersvei
Ingen hadde lyst til å si noe fra oss.

Brukerråd RUVE
Ingen hadde lyst til å si noe fra oss.

Åsbråtan
Kan godt tenke seg å lage video om mobbing.

Annet:
Kommunen støtter konferansen med penger
som kan brukes til å mat og drikke.

Konferansen vil foregå på kunnskapssenteret i Sandvika.

Så fort datoen er klar vil det bli sendt ut informasjon.

Det var ønske om at en kjendis kunne komme og si noe på konferansen.
Vi har ikke klart å ordne dette ennå.
Er det noen som kan hjelpe oss?

Vedtak:
Vi mangler svar fra BKA-rådet og Belsetveien
om noen derfra ønsker å si noe på konferansen.

 

17. november 2015

Vi har sett på arbeids-hefte.

Etter RGB-møte 5. januar
vil vi legge arbeids-heftet ut på nettet,
slik at alle kan finne den nyeste utgaven.

Annet:
Kommunen støtter konferansen med penger
som kan brukes til å mat og drikke.

Konferansen vil foregå på kunnskaps-senteret i Sandvika.

Invitasjon blir laget 19. januar.

Påmeldings-frist blir mandag 15. februar 2016.

Vi mangler fortsatt en kjendis
som kan komme og si noe på konferansen.

Vedtak:
Vi mangler svar fra BKA-rådet og Belsetveien
om noen derfra ønsker å si noe på konferansen.

 

16. februar 2016

Kommunen støtter konferansen med penger
som kan brukes til mat og drikke.

Konferansen vil foregå på kunnskaps-senteret i Sandvika.

Onsdag 9. mars. Tema er mobbing.

Påmeldings-frist blir onsdag 17. februar 2016, i morgen.

Ca. 100 påmeldte så langt.
Vi tror det kommer mellom 150 og 200 mennesker.
Det kommer en del gjester.

Fra andre kommuner, og kanskje fra Sverige og Danmark.

Det kommer også gjester fra ulike organisasjoner, som Naku.

Noen elever og lærere fra videregående skole kommer.

Vi møtes i den store salen

Ordføreren kommer og ønsker velkommen.
Mobbe-ombudet fra Buskerud skal snakke om mobbing.

Etter åpningen er det stands
og vi deler oss inn i grupper etter tema.

Varm lunsj. Vi kan velge mellom Chili con carne,
vegetar-lasagne eller suppe.

Etter lunsj blir det forelesninger
og vi jobber sammen i grupper.
Tema er nett-mobbing (1), mobbing på arenaer (2)
og mobbing av utviklingshemmede som gruppe (3).

Vi samles i den store salen kl. 14.45
og er ferdig 15.30.

Det kommer kanskje en kjendis
som kan komme og si noe på konferansen.

Kanskje det blir en overraskelse,
det vet vi ikke ennå.

Det blir nok pauser,
og det blir ikke mer slitsomt enn å være på jobb

 

10. mai 2016

Hva var bra?

Det var fint med gruppearbeid.

Merkelapper med farger gjorde det lett å vite
hvilken gruppe man var på.
Mobbeombudet fra Buskerud var flink.

Mathilde fra BA-rådet holdt foredrag
og kunne tenke seg å gjøre det igjen.

Hun synetes det var fint å snakke om nett-mobbing.

Torstein var fornøyd med filmen om mobbing og seg selv.

Lærerikt og fint å høre hans historie.

Fint å møte gamle kjente fra de videregående skolene.

Anne syntes det var fint å snakke om
det å baksnakke hverandre på gruppearbeidet.

Gleder seg til temakveld hvor vi skal lage plakat.

Gro hold foredrag og synes det fint.
Synes det var en fin konferanse.

Cecilie synes det var lærerikt og interessant.

Kan godt gjentas.

Cora syntes det var kjempehyggelig å møte andre.

Tove synes også konferansen var hyggelig.
Ble kjent med flere.

Hva kunne vært bedre?

Cecilie hadde ønsket en kjendis.
Prøve enda mer neste gang.

Annlaug ville gjerne ha vært med,
så det kunne vært bedre.

Hva synes vi om konferansen?

15 smilefjes, ingen grønne eller røde.

Temakveld mandag 30. mai eller onsdag 1. juni

 

27. september 2016

Plakat om viktige mobbe-regler fra tema-kveldene.

Vedtak:
Husmøtene ser på forslag til plakat-tekst
og gir beskjed til sitt brukerråd
hvis de har noe å si til teksten på plakatene.
Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 6. desember.

 

6. desember 2016

Vi så på forslag til bilder fra Underhaugsbakken.
De hadde kommet mange gode ideer.

Vedtak:
RGB kommer med et forslag
til neste SAR-møte i februar 2017.

 

14. februar 2017

Forslag til hva som kan være på et bilde
står med rødt under den teksten det skal vise.

Tema 1
Bilde av masse forskjellige mennesker,
for eksempel alle som er her.

Ulike funksjonshemninger.

Tykke og tynne, høye og lave, gule, røde og hvite, svarte osv.

Bilde fra Grunden med mann som vil ha på seg dameklær.

Noen som gir hverandre en god klem.

Smilefjes.

En som dytter en, men med rødt kryss over.

Tema 2
1 to personer som snakker sammen,
en som forteller det til en annen

2 En som forteller personalet

3 En som har en lue hvor det står mobber på og blir snakket til

4 En som strekker ut en hånd for å hjelpe, støtte,
stå sammen i en ring

5 Brukermøte hvor det ligger en plakat på bordet

Tema 3
1 Jordklode, buss, skole, hus, rådhuset, forskjellige typer hus
2 på kafe, fotballkamper,
3 Forbudsskilt mot mobbing

De som kan tenke seg å være med å ta bilder er:
Anne L., Martin S., Gro. Gro Anita, Frøydis, Cora og Mathilde.

Mobbedrakt, rød farge som viser tydelig hvem mobberen er.
Eller en hatt med tekst på.

Vedtak:
Lars Ole tar kontakt med de som vil være med å ta bilder
når det er klart for det.

 

9. mai 2017

Mobbe-konferanse 2016
Lars Ole fortalte om en elektronisk plakat
som viser de viktigste reglene vi kom frem til på konferansen
og på temakveldene etter på.

Når du trykker på bildene på plakaten,
så spilles det av en videofilm.

Den elektroniske plakaten
skal også brukes til å gi annen informasjon

Vedtak:
Lars Ole tar kontakt med de som vil være med å ta bilder
når det er klart for det.

 

12. september 2017

Se på film-klipp fra filmingen i sommer.

Cecilie synes de som var med på filmen var flinke.

Alle som var med på filmingen synes det var moro å være med
og å se seg selv etterpå

Det ble også tatt mange bilder.

Vedtak:     Plakat kommer og vi jobber med å lage en ”levende plakat”

 

7. november 2017

Erik og Frøydis delte ut tre plakater til hvert Brukerråd.

Alle skal ta de med til sine husmøter
og spørre andre hva de synes.

Alle husmøtene/brukermøtene
må få mulighet til å se på plakatene
og komme med sine innspill.

Plakatene er vedlagt dette referatet.

Vedtak:
Svarene fra husmøtene samles
og tas opp som egen sak på brukerrådsmøte
i forkant av neste SAR-møte.

På neste SAR-møte
blir den endelig resultatet av plakatene bestemt.

 

13. februar 2018

Tok en runde med tilbakemeldinger fra brukerrådene.

Jernbaneveien
Mobbeplakatene er fine og burde henges opp i basen

Åsbråtan
Veldig fornøyd med alle tre plakatene.
Kan også tenke seg å ha det på PC.

BA-rådet
Ønsker også bilder av personalet.

Vedtak:
Når plakatene er godkjent, blir de sendt til trykking.

Be tjenestelederne dele ut plakater til sine steder.
Utfordre personalet og arbeids-ledere
til å lage sine egne plakater.

Forslag om å sette de i glass og ramme.

 

8. mai 2018

Gro og John-Harald leste opp teksten fra de tre mobbe-plakatene.
Så gikk vi ut og tok et gruppebilde.

Vedtak:
Plakatene til boliger og arbeidsstedene
blir delt ut til tjeneste-lederne 22. mai.
De vil sørge for at de blir hengt opp på boligene / fellesarealene.

SAR 03/2013   Omsorgsmeldingen 2013 – 2023

SAR 03/2013       Omsorgsmeldingen 2013 – 2023

 

 1. september 2013

John-Harald leste opp hva RGB har skrevet

som hørings-svar til kommunen.

 

Fordi hørings-fristen var 15. september,

ble det ikke tid til tema-kveld,
eller mulighet for SAR til å uttale seg om saken.

 

I hørings-svaret har vi sagt ifra
om at det er viktig med tid nok
hvis vi som er utviklingshemmede
skal få muligheten til å uttale oss.

 

Vedtak:     Ingen vedtak