SAR 02/2013  Brukerråd på Løxa utvikling AS og Aurora verksted

 

SAR 02/2013  Brukerråd på Løxa utvikling AS
og Aurora verksted

 1. april 2013

Det kom frem et ønske om at det bør startes et brukerrådet på Løxa.

Representant fra et slikt brukerråd kan være med i SAR.

 

På Aurora har man arbeidstaker-møte en gang i måneden.

Det er en arbeids-leder med på møtet.

Det er valgt to møte-ledere som bytter på å lede møtet.

På møtet forteller man om saker man er misfornøyd med

og ting som er bra.

Møtet varer i ca. ½ time.

 

Forslag om at BKA-rådet

kan hjelpe Løxa og Aurora til å få bruker-råd
på samme måte som BKA-rådet er organsiert.

 

RGB kan også hjelpe til med sine erfaringer ved behov.

 

Vedtak:     BKA utfordrer arbeids-takere på Løxa og Aurora
til å ta kontakt med BKA-rådet

og komme i gang med å lage brukerråd på sine arbeids-plasser.

 

 

 1. september 2013

Gry har tatt opp spørsmålet om brukerråd på møte på Aurora.
Hun opplevde at de andre ikke helt forsto hva det handlet om.

Vedtak:     Gry sender en epost til BKA
og spør om hjelp til å informere om brukerrådsarbeid på arbeid

 

 1. februar 2015

                   Brukerråd på Arba

SAR ber RGB sjekker opp begge sakene til neste møte.

 

 1. mai 2015

Bruker-råd på Aurora og Arba
RGB har tatt kontakt med direktøren for Arba.

Han har lovet å undersøke saken og komme tilbake til oss.

 

Vedtak:     Gro og Cecilie blir med på møte for å høre hva Arba tenker å gjøre.

 

 1. september 2015

Gry tok opp spørsmålet om deltagelse på SAR fra Arba og Aurora
for en god stund siden.

RGB har fått i oppgave å følge opp dette.

 

Vi er i kontakt med Arba
og skal besøke de i neste måned.

 

Vedtak:     Gro og Cecilie blir med på møte for å høre hva Arba tenker å gjøre.

 

 1. november 2015

RGB har fått i oppgave å følge opp dette.

Derfor kontaktet vi Arba og avtalte å komme på besøk.
Vår kontakt-person er Jon Fjeldstad.

 

Vi besøke Arba på fredag 6. november.
Cecilie og Gro fortalte om SAR og om konferansen.

Vi inviterte noen til å komme på neste SAR-møte.

 

                   Ingen fra Arba kom på dagens møte.

 

Vedtak:     Tove invitere Liv S som er tillitsvalgt på pakkeavdelingen
til å komme på besøk neste møte mellom kl. 9 -11.

 

 1. februar 2016

Det har ikke skjedd mye med Arba.

 

Marianne har kommet hit fra Aurora,
og skal fortelle kollegaene sine på Aurora om det vi jobber med i SAR.


Marianne lurer på hvordan de kan ha brukerråd på sin arbeidsplass.
Kanskje hun kan bli invitert til å se på hvordan de jobber i BA-rådet?

 

SAR 01/2013  Brukerråds-arbeid på kommunens hjemmeside

SAR 01/2013  Brukerråds-arbeid på kommunens hjemmeside

 

 1. februar 2013

Jacob og Lars Ole viste oss de nye sidene på internett.

Hvis du går på kommunens internett-sider
og skriver brukerråd i søke-feltet oppe til høyre
og velger første valg
– så kommer du til Brukerråd-sidene for Pleie- og omsorg.

Der finner du oversikt over
bruker-rådene på tjeneste-stedene,

sentralt brukerråd,
lenke til RGBs hjemmeside,
en side med tips og ideer til brukerråds-arbeid (verktøykasse)
og en egen side for SAR.

På SAR siden finner du tidligere referater
og møte-plan for 2013.

Dette er nett-adressen til sidene: https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie–og-omsorg/Brukerrad2/

 

 1. april 2013

Vedtak:     Utsatt til neste møte.

 

 

 1. september 2013

Jacob og Nick viste hva som er nytt på kommunens hjemmeside.

Gå til kommunenes hjemmeside  www.baerum.kommune.no

Gå i søkefeltet til høyre og skriv: brukerrådsarbeid

 

Det kommer da opp to valg.

Velg det siste, hvor det står Bruker-råd i overskriften.

 

Vedtak:     Alle oppfordres til å bruke sidene.

 

 

 1. november 2013

Nick viste hva som er nytt på kommunens hjemmeside.

Gå til kommunenes hjemmeside  www.baerum.kommune.no

Gå i søkefeltet til høyre og skriv: brukerrådsarbeid

 

Det kommer da opp to valg.

Velg det siste,
hvor det står Bruker-råd boliger for utviklingshemmede.

 

Har noen brukt sidene?
Ingen hadde gjort det.

 

Saksliste til neste SAR-møte legges ut her 4 uker før møtet.

 

Her legges også referat fra SAR-møtene.

 

Vedtak:     Alle oppfordres til å bruke sidene.

Hvis du har noe du ønsker at skal legges ut på hjemmesiden,

så send det til Lars Ole

 

 1. februar 2014

Cecile viste oss hva som er nytt på kommunens hjemmeside.

Gå til kommunenes hjemmeside  www.baerum.kommune.no

 

Gå i søkefeltet til høyre og skriv:
brukerråd utviklingshemmede

 

Det kommer da opp flere valg
og velg der det står Bruker-råd boliger for utviklingshemmede

 

Da kommer du til startsiden for alt brukerrådsarbeid
som handler om utviklingshemmede.

 

Det vil bli lagt ut en oversikt over SAR-møtene for 2014.
Denne oversikten er vedlegg til dette referatet.

 

Vedtak:     Hvis du har noe du ønsker at skal legges ut på hjemmesiden,

så send det til Lars Ole

 

 1. mai 2014


Vedtak:    
Vi kommer ikke på nettet denne gangen – utsatt til neste møte.

 

 1. september 2014

Cecilie viste oss årshjulet for SAR
og hva som ellers finnes på kommunens hjemmeside
om bruker-rådsarbeid.

 

Vedtak:     ingen vedtak

 

 1. november 2014

Gro viste oss årshjulet for SAR
og hva som ellers finnes på kommunens hjemmeside
om bruker-rådsarbeid.

 

Legge inn Bærums-konferansen om mobbing

og kanskje noe om valget.

 

Vedtak:     Det kommer snart et nytt års-hjul for 2015.

 

 1. februar 2015

Tove viste oss årshjulet for SAR
og hva som ellers finnes på kommunens hjemmeside
om brukerråds-arbeid.

 

Vedtak:     Ingen vedtak

SAR 02/2012  Gjengs-husleie

SAR 02/2012  Gjengs-husleie

 

 1. november 2012

Det betyr at husleien i de kommunale boligene

skal være mer lik den husleien

man må betale for å leie andre boliger i samme område.

 

Det betyr for de fleste en høyere husleie.

 

De økte utgiftene kan man søke om å få hjelp til å betale

gjennom offentlig bostøtte.

 

Bostøtte kan gis av kommunen eller av staten.

 

 

 1. februar 2014

Hva er gjengs husleie og hvorfor har det kommet?
Dette er spørsmål som mange har lurt på.
Lisa fra eiendomsavdelingen
har kommet for å lære oss mer om gjengs husleie.

Hun møter vanligvis ikke de som bor i kommunale boliger,

men synes det er spennende å møte oss.

 

Tidligere sørget kommunen for å ha boliger med lav husleie,

slik at det ikke kostet så mye å bo der.
Det var fordi de som bodde i kommunale leiligheter
ofte ikke hadde så mange penger.

Det man gjør nå,
er at husleien er satt mer lik den som finnes for andre boliger

i det samme området.

 

Så gis det støtte til hver enkelt som trenger det
gjennom en bostøtte-ordning.

 

Mange klager på at husleien øker
og at bostøtten ikke strekker til.

 

Det finnes en livs-stil-norm som kommunen bruker for å finne ut hvordan du klarer deg med hensyn til penger.

Dette tallet er ca. 5000.-

 

Vi lurer på hva normen skal dekke?

 

Vedtak:     SAR ber RGB fortsette å jobbe med saken
og finne mer ut av livs-stil-norm.

 

 1. mai 2014

RGB har hatt besøk av to fra bolig-kontoret i kommune.

De jobber begge to med gjengs-husleie,
som også kan kalles normal hus-leie.

 

Livs-stils-norm som også kalles livs-opphold-sats.

Det betyr hva man skal ha igjen etter at husleie, strøm
og innbo-forsikring er betalt.
Det er mulig å få et tillegg for strøm på kr. 500.-

Dette tallet blir da kr. 5.600.-
eller kr. 6.100.- med strøm-dekning.

 

Mat, klær, tv-lisens, avis, hvitvarer, telefon, medisiner, brunvarer, møbler, transport, ferie, gaver….m.m.

Alt dette skal dekkes av livs-opphold-sats.

Vi tok en avstemming

for å finne ut hva SAR mener om husleie-økningen.
8 av 9 synes husleien er for høy.

 

 1. september 2014

Cecilie og Steinar har vært i kontakt med NAV.

Vi har gitt de kontakt-informasjon,
men de har ikke svart ennå.
Det er mange uker siden.

 

Vi tar en rund og hører hva brukerådene i bolig mener:

 1. Har ikke hatt møte – Mange mener det er for dyrt.
 2. Vi synes det er for dyrt (Husmøte).
 3. Ikke tilstede.
 4. Viktig å spare strøm.
 5. Synes det er veldig dyrt.
  og opplever at de får dårligere råd til andre ting.
 6. Ikke tatt det opp enda, men kan gjøre det.
 7. Noen mener husleien er for dyr.
 8. Synes ikke den er for høy nå,
  men hvis den blir høyere,
  så blir den for dyr

 

Cecilie mener vi bør ta kontakt med NAV igjen
for å høre hva de har å si.
Be de komme på et RGB-møte og fortelle om livs-opphold-sats.
Rune er enig i at vi må fortsette med saken.

 

Vedtak:     Vi fortsetter med å finne ut av saken.

 

 1. november 2014

Cecilie og Steinar har vært i kontakt med NAV.

Vi har sendt klage-brev til NAV,

fordi vi ikke hadde hørt noen fra de på tross av mange forsøk.
Vi ønsker at de skal komme på et møte i RGB eller på et SAR-møte

og fortelle om hva livs-opphold-sats er.

 

Livs-opphold-sats handler om hvor mange penger

man har igjen når husleie og forsikring er betalt.

 

De har ikke svart ennå på klagen vår.

 

Vi tar en rund og hører hva brukerrådene i bolig mener,

om det er noe nytt fra siste møte, merket med bokstaven b for i dag:

 

 1. Har ikke hatt møte – Mange mener det er for dyrt.

1.b  Har ikke hatt møte

 1. Vi synes det er for dyrt (Husmøte).
  2.b Ikke møte side sist
 2. Ikke tilstede.
  3.b Har ikke snakket om saken, de eier sine egne leiligheter
 3. Viktig å spare strøm.

4.b. Har ikke snakket om saken, de eier sine egne leiligheter

 1. Synes det er veldig dyrt.
  og opplever at de får dårligere råd til andre ting.

5.b  De som er samboere, får ikke støtte av husbanken,
fordi de ofte har for høy inntekt.

Økt husleie kan føre til at årlig ferie-tur kan ikke gjennomføres.
Det samme gjelder for enkelte søndags-middager ute.

 1. Ikke tatt det opp enda, men kan gjøre det.

6.b. Mange eier, men de som leier opplever at det har blitt dyrt.

 1. Noen mener husleien er for dyr.

7.b. Har ikke pratet om det.

 1. Synes ikke den er for høy nå,
  men hvis den blir høyere,
  så blir den for dyr

 

Vedtak:     Vi venter på svar fra NAV.
Hvis vi ikke får svar innen 14 dager,
så ber vi RGB gå til pressen med saken.

 

 1. februar 2015

Vi har fått besøk av Ellen Dillevig fra NAV.

 

NAV er satt sammen av flere deler.
Den består av det som tidligere het sosial-kontor.

Dette er den kommunale delen.

Det er også en statlig del,

som handler om arbeid og trygd.

 

Politikerne i Bærum har bestemt
at hus-leien for kommunale leiligheter

skal koste det samme som for andre like leiligheter i Bærum.

Bolig-kontoret har fått ansvaret for å gjennomføre vedtaket.

 

Hun fortalte at livs-opphold-satsen
handler om hvor mange penger man har igjen
når husleie, strøm og forsikring er betalt.

 

Sitter man igjen med mindre enn kr. 5700.- i måneden
etter at husleien, strøm og forsikring er betalt

kan man søke om støtte.

Denne støtten kan gis som sosial-hjelp.

 

For samboere kan man søke støtte
hvis man samlet sitter igjen med mindre enn kr. 9500.-

 

Man søker om det beløpet man har for lite.

Hvis man har store utgifter knyttet til medisiner
som ikke er vane-dannende,
så kan man også søke om annen støtte.
Men aller først skal man søke om støtte til å dekke husleien.

 

Den kommunale bo-støtten kan bare gis
til de som bor i en kommunal utleie-bolig.

 

Eier eller eier man sin egen bolig,
kan man søke Husbanken om statlig bostøtte.

 

Man kan gå til bolig-kontoret
og be om hjelp til å få sett på sin situasjon.

 

Vedtak:     Vi kan kontakte Ellen hvis vi har flere spørsmål senere.

Vi legger ved oversikten over livs-opphold-satsene.  

SAR 01/2012  FUS-konferanse – Brukerråd i boliger

SAR 01/2012  FUS-konferanse – Brukerråd i boliger

 1. september 2012

Flyttet til oktober 2013 fordi vi trenger mer tid til å planlegge.
FUS står for fakta utviklingshemming og samfunn.

”Annerledes og stolt” – John-Harald.
Det handler om at man kan være stolt
selv om man er funksjonshemmet.
Tørre å være seg sjøl.
Les ”Retten til å være med” som dere fikk utlevert.

 1. november 2012

Konferansen skal være 26. oktober 2013.

FUS står for Fakta, Utviklingshemming og Samfunn.

 

Konferansen skal være på Hasselbakken

som ligger nesten midt i Asker sentrum.

 

På konferansen er det bare utviklingshemmede deltakere.

 

Vi skal snakke om hva som er bra med brukerråd.

Hvilke saker vi kan ta opp i brukerråd.

 

 

 1. februar 2013

Konferansen skal være lørdag 26. oktober 2013 i Asker sentrum.

FUS står for  = Fakta  Utviklingshemmede Samfunn

Fakta betyr kunnskap eller sannhet.

FUS betyr kunnskap om
hvordan utviklingshemmede har det i samfunnet.

 

Det kan handle om hvor mange som har jobb,

hvor mange som ønsker vanlig jobb,

hvor mange som bor hjemme hos foreldrene,

hvor mange som har et bo-tilbud osv.

 

Vedtak:     Oppgave til neste gang

Alle brukerrådene kommer med et forslag til en fakta-sak

som handler om utviklingshemmede i samfunnet.

 

Vi tar opp fakta-sakene på neste møte.

 

 1. april 2013

Konferansen skal være i Asker lørdag 26. oktober.

 

På siste møte snakket vi om at alle bruker-rådene

skal komme med et forslag til en fakta-sak

som handler om utviklingshemmede i samfunnet.

 

Gjettumveien / Levrestien mener det er mange utfordringer
for en som sitter i rulle-stol.

På vinteren kan det ofte være vanskelig å nå frem
til knappen for å trykke på grønn mann,

fordi det er for dårlig måket.

Det er også noen bommer som er så trange

at de elektrisk rulle-stol ikke kommer i mellom.

 

Det burde være snakkende buss-tavler
for blinde og de som ikke kan lese.

 

De andre bruker-rådene
har ikke fått tatt opp denne saken.

 

Vedtak:     Alle bruker-rådene skal ta opp forslag til fakta-saker

som handler om utviklingshemmede i samfunnet.

Er det noe som kan gjøres annerledes og bedre

der du jobber eller bor.

 

 

 1. september 2013

Det ble delt ut brosjyre om konferansen.

 

Vi snakket om konferansens program,

hvor den skal være og hvem som skal dra.

 

Vedtak:     Alle brukerrådene i boligene finner 2 brukere

og 1 tilrettelegger som kan dra.

 

 

 1. november 2013

John-Harald fortalte mer om konferansen.

Lise og Roar kan tenke seg å være med.

 

Vedtak:     Ingen vedtak