Nr. 11/2002 – Tema-nummer i SOR-rapport

11/02     TEMA-NUMMER I RAPPORT

 

17.desember 2002 – møte nr. 177

Hvordan jobber RGB med bruker-medvirkning

og selv-bestemmelse?

 

Vedtak:    

 

 

14.januar 2003 – møte nr. 178

Tema-nummeret skal handle om bruker-medvirkning.

 

Vedtak:     Vi leste igjennom artikkelen.

Positiv og bra artikkel.

Vi gleder oss til å se den på trykk.

 

Nr. 19/1993 – Rådhusposten

12.DESEMBER 1993 – møte nr. 8

Rådhusposten er en avis for de som jobber i Bærum kommune.

Steingrim foreslår at vi får rådhusposten til å skrive om oss.

Vi tar kontakt med rådhusposten i 1994.

 

9.JANUAR 1994 – møte nr. 9

Utsettes til neste møte

 

23.JANUAR 1994 – møte nr. 10

Steingrim foreslår at vi snakker med rådhusposten

Og ber de komme på et møte i rådgivnings-gruppen.

 

VEDTAK:

Steingrim og lars ole sørger for å lage denne avtalen.

 

6.MARS 1994 – møte nr. 13

Hva skal det stå om rådgivnings-gruppen i

Rådhus-posten?

 

VEDTAK:

Vi tar et prøve-intervju på neste møte

Alle tenker hva de vil fortelle om gruppen.

 

6.MARS 1994 – møte nr. 13

Lars ole stilte spørsmål

Som medlemmene i gruppen svarte på.

Det var mange bra svar

Lars ole hjelper til hvis man står fast

 

Vedtak: lars ole sjekker med rådhusposten og avtaler dag for intervju.

 

10.APRIL 1994 – møte nr. 15

Lars ole spurte tove forskjellige spørsmål

Om rådgivnings-gruppen.

 

24.APRIL 1994 – møte nr. 16

Lars ole har snakket med rådhusposten,

Men det blir ikke intervju før til neste møte.

Lars ole spurte willy forskjellige spørsmål om rådgivnings-gruppen.

 

Vedtak:

Lars ole avtaler med rådhusposten om at de kommer for å intervjue gruppen på neste møte.

 

8.MAI 1994 – møte nr. 17

Kirsten Brockelie intervjuet gruppen

Intervjuet gikk fint.

 

Vedtak:

Vi ber om at «Bæringen» intervjuer oss til høsten.

  • Side 2 av 2
  • 1
  • 2