Nr. 06/2018 – Forelesning for vernepleierstudenter

09.oktober 2018- møte nr. 481

Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:      Vi ser litt på opplegget neste gang.

 

23.oktober 2018- møte nr. 482

Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:     Vi møtes hos Cora kl. 9.00 på fredag for å forberede oss.

 

06.november 2018- møte nr. 483

Gro, Erik og Merete skal forelese på Kjeller mandag 12. november.

Vedtak:     Vi møtes hos Merete kl. 9.00 på mandagen for å forberede oss.

 

Nr. 02/2018 – Tur til Grunden i Sverige

27.februar 2018- møte nr. 471

Vi reiser torsdag 24. mai om morgenen
og kommer tilbake fredag 25. mai på kvelden.

Vedtak: Alle må sjekke om de har lyst og mulighet til å dra.

 

13.mars 2018- møte nr. 472

Erik, Frøydis, Cora, og kanskje Gro blir med.

Avreise om morgenen torsdag 24. mai
og tilbake fredag 25. mai om kvelden.

Vedtak: Alle dobbelt-sjekker at det passer.

 

03.april 2018- møte nr. 473

Erik, Frøydis, Cora blir med.
John-Harald blir med hvis han får permisjon med lønn.

Program kommer snart.
Kanskje Færøyene også blir med!

Vedtak:  Alle dobbelt-sjekker at det passer.

 

10.april 2018- møte nr. 474

Erik, Frøydis, Cora blir med.Erik, Frøydis, Cora blir med.John-Harald blir med hvis han får permisjon med lønn.
Programmet er ferdig og tas opp på neste møte.
Det er ikke avklart ennå om Færøyene blir med.

Vedtak: Lars Ole sender melding til Hedvig i NFU.

 

24.april 2018- møte nr. 475

Erik, Frøydis, Cora og John-Harald blir med.
Merete blir også med og bruker to feriedager.

Erik, John-Harald, Cora og Lars Ole drar fra Sandvika kl. 06.35.
Merete og Frøydis drar fra Lysaker kl. 06.40.
Vi er hjemme kl. 22.00 på fredagen.

Det er ikke avklart ennå om Færøyene blir med.

Vi lager en egen Facebookside for Nordisk samarbeide.

Torsdag 24. mai 2018

Deltakerne kommer med toget kl. 10.40 til Gøteborg.

12.00 LunchTimme

13.00-13.10 välkomnar och ska berätta vilka vi är
och hur vi ska jobba under denna dag

13.10-14.15 hur bildades föreningarna
och hur långt har föreningarna kommit?
hur jobbar ni berätta kort om detta.

14.15-14.30 Kaffe Paus

14.30-15.30 Grupparbete

15.30.16.30 Summera dagen hur var den
och vad var bra och vad var mindre bra

17.00 Inkvartering og aktiviteter utanför lokalen
Förslag vart ni vill vara och vad ni vill ni göra på kvällen.

Fredag 25. mai 2018
9.30 -10.00 Frukost

10.00-12.00 Tillståndet i våra länder för funktionshinder,
rättigheter och lagstiftning.

12.00-13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Fortsättning tillståndet i våra länder för funktionshinder, rättigheter och lagstiftning.

15.00-16.00 Reflektion om dagen
och kort om formerna för framtida samarbete.

1600 Vi tackar för denna dagen
och ser emot för en bra samarbete partnerskap
för dessa länder
och hoppas att ni har haft det bra
och så hörs vi av hur det ska gå vidare

Forberedelse til turen:
Det er 10 spørsmål på hjem, 4 på fritid, 8 på arbeid, 2 på ferie
og 2 på diverse.

Alle må forberede en kort presentasjon av seg selv
og den gruppen de er medlem i.

Vedtak: Vi spør de andre fra Norge om hvilke områder de vil forberede.
Lars Ole ordner dette.

 

22.mai 2018- møte nr. 476

På fredag 25. mai skal vi møte
de andre deltakerne fra Norge
som skal være med til Gøteborg for å treffe Grunden og ULF.

Vi møtes i Løkkeåsveien fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Fra RGB kommer Cora, John-Harald, Merete, Frøydis og Gro.
Lars Ole og Birgitte er tilretteleggere.


Program:

Starte med å presentere oss.
Navn, alder, forhold, bolig, arbeid og fritid
Brukerrådene fra Bærum, Gjøvik, Eidsberg og Skedsmo.

Hvem møter vi i Gøteborg?  ULF og Grunden
Skype med Grunden kl. 11.30, dato for tur?
Se på forslag til program,
komme med andre ønsker

Bli-kjent-leker

Lunsj kl. 12.00 til kl. 12.30

Reisetider og måter

Pakkeliste

Vedtak:     Fordele oppgaver mellom kommunene når vi treffes på fredagen.

 

05.juni 2018- møte nr. 477

Det var en fin dag og vi ble bedre kjent med hverandre.
Vi fikk også skypet med Andreas fra Grunden.

Eidsberg har ombestemt seg
og blir mest sannsynlig med på turen.

Vi prøver å få til en felles reise med tog
på ettermiddagen mandag 20. august.
Prøver å få ordnet en egen vogn til oss.

Når vi møtes skal vi bli bedre kjent
og snakke om viktige saker for oss.
Vi skal også snakke om
det å lage en skandinavisk organisasjon.

Vedtak:     Alle gruppene skal forberede
en presentasjon av seg selv
og hva de jobber med i gruppene.

 

22.august 2018- møte nr. 478

Vi reiser med tog fra Oslo S kl. 18.02. 20. august.
Cora, Gro og Lars Ole møter i Sandvika kl. 16.45.
Merete drar fra Stabekk kl. 17.09 og Frøydis fra Lysaker kl. 17.12.
De ringer med hverandre på forhånd.

Når vi møtes skal vi bli bedre kjent
og snakke om viktige saker for oss.
Vi skal også snakke om
det å lage en skandinavisk organisasjon.

Pakkeliste:
Toaletttsaker og medisiner
Ledsager eller honnørbevis
Mobil og litt lommepenger/bankkort
Kles-skift, nattøy og yttertøy
Håndkle, laken, putetrekk og dynetrekk
Innesko
Matpakke og drikke til togturen

Vedtak: Alle gruppene skal forberede
en presentasjon av seg selv
og hva de jobber med i gruppene.

 

28.august 2018- møte nr. 479

Turen var helt fantastisk og vi fikk masse god mat.
Vi snakket om å starte en paraply-organisasjon for Norden.
I organisasjonen kan vi snakke om hva som er bra i våre land
og dele erfaringer.

En organisasjon kan også være med
å hjelpe utviklingshemmede i Norge til å lage sin egen organisasjon, som ULF eller RiksGrunden.
Vi fikk god kontakt og ble kjent med mange hyggelige mennesker.
Det var koselig å sove der og vi lærte litt svensk.

Vedtak: Vi har planlagt å møtes på Nord-Jylland i begynnelsen av 2019.

 

11.september 2018- møte nr. 480

Vedtak:     Vi venter fremdeles på bilder og film fra turen.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481

Vedtak:     Vi ser på bilder og film fra turen på neste møte.

 

23.oktober 2018- møte nr. 482

Vi så på bilder fra turen.

Vedtak:     På neste møte ser vi på film fra turen.

 

06.november 2018- møte nr. 483

På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

04.desember 2018- møte nr. 484

På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

15.januar 2019- møte nr. 485

På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

29.januar 2019- møte nr. 486

På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

26.februar 2019- møte nr. 487

På neste møte ser vi på film fra turen.
Vi har ennå ikke fått filmen fra Grunden.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

12.mars 2019- møte nr. 488

På neste møte ser vi på film fra turen.
Vi har fått filmen fra Grunden.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

26.mars 2019- møte nr. 489

Vi har sett på film fra turen.
Mange fine opptak
og hyggelig å se de andre deltakeren igjen.

Frøydis savnet opptaket av seg selv.

Vedtak:     Lars Ole legger videoen av medlemmene i RGB
på vår Facebook og deler med Nordisk-paraplysiden.

Nr. 10/2017 – Brukerråd for eldre

24.september 2017 – møte nr. 464

Saken handler om å starte arbeidet med et brukerråd.
Det tar lang tid før et råd kommer skikkelig i gang.
John-Harald, Tove og Erik er spurt om
de kan tenke seg å være med å starte opp rådet.
Det blir oppstart tidligst i mars 2018.
Det er snakk om 4-5 møter i året i tillegg til SAR,
temakvelder og avslutninger.

Vedtak: Erik, John-Harald og Tove tenker på saken til neste gang.

 

10.oktober 2017 – møte nr. 465

10/17 Brukerråd for eldre
Erik og Tove kan tenke seg ¨være med på det.
Tove forslår fredag mot en god møtedag.

Vedtak: John-Harald tenker på det til neste møte.

 

24.oktober 2017 – møte nr. 466

John-Harald er usikker på om han vil delta i et brukerråd for eldre.

Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

21.november 2017 – møte nr. 467

Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

12.desember 2017 – møte nr. 468

Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

 

16.januar 2018 – møte nr. 469

Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

 

30.januar 2018 – møte nr. 470

Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dag-aktivitetstilbudet.

Vedtak: Saken utsettes inntil videre

Nr. 07/2017 – Brosjyre om Brobyggerprosjektet

28.mars 2017 – møte nr. 457

Vedtak: Begynner på brosjyren på neste møte

 

28.mars 2017 – møte nr. 458

Vi har begynt på teksten i brosjyren.
Alle har understreket ord de synes var vanskelige.

Vedtak: Vi fortsetter med brosjyren på neste møte

 

25.april 2017 – møte nr. 459

Vi har gjort ferdig teksten i brosjyren.
Det var en tekst med mange vanskelig ord og setninger.

På forsiden mangler det noe om skole og det å bli gammel. Vi skjønte ikke hva de som vinker skal forestille. Kanskje noen grantrær i stedet for palmer på side 2! Jenten på side 3 ser ensom ut. Hvis hun skal være i sentrum, må det synliggjøres bedre. Hvis bildene på baksiden skal brukes, så må de forklares med tekst. Skriftstørrelse 14 punkter og font Ariel.

Vedtak: Sender forslaget til Kirsten Skretting

 

13.juni 2017 – møte nr. 461

Vedtak: Lars Ole etterlyser tilbakemelding fra Kirsten Skretting

 

13.juni 2017 – møte nr. 461

Brosjyren er ferdig
og våre tilbakemeldinger har blitt tatt med.
Brosjyren skal legges på kommunens hjemmesider.

Vedtak: Vi har lagt brosjyren på våre hjemmeside.