Nr. 08/2016 – Medborgerskap

30.august 2016 – møte nr. 447
Sett på programmet til ULFs konferanse om medborgerskap.
Vi har lyst til å reise, men må betale litt av utgiftene selv.
Kanskje vi kan lage en god avtale med danskene om pris.
De som ønsker å reise er Cecilie, Erik, Gro og Tove.
Lars Ole blir med som tilrettelegger.
Se vedlegg 1/447.

Vedtak: Vi bruker de siste pengene som står på reise-kontoen til turen
og legger ut litt selv for mat på turen.

Nr.01/2010 – Verdens-kongress i Berlin

22.januar 2010 – møte nr. 315

Vi venter på svar fra Helene om påmelding og foredrag.

 

Vedtak:     Tove bestemmer seg til møte 317

 

23.februar 2010 – møte nr. 316

Vi vet enda ikke hvor mye penger vi får fra EU-prosjektet

til deltagelse på Verdens-kongressen.

 

Vi har tjent kr. 3000.- på arbeidet med heftet ”Sunn og frisk”

Vi tjener også noe på vertskommune-konferanse

hvor vi forteller om RGB

 

Prosjekt ”Undervisningshjemmetjeneste” har

”Utviklingshemmet spør utviklingshemmet”

som et av sine arbeidsområder.

Vi kan sjekke om de kan støtte oss.

 

Vi har sendt E-post til Ulf og Grunden om konferansen

 

Vedtak:     Vi må søke permisjon med lønn

Vi sender E-post til prosjekt

”Undervisningshjemmetjeneste” og spør om støtte.

 

9.mars 2010 – møte nr. 317

Vi vet enda ikke hvor mye penger vi får fra EU-prosjektet

til deltagelse på Verdens-kongressen (fra møte nr. 316).

 

Vi har spurt prosjekt ”Undervisningshjemmetjeneste”

om de kan støtte oss økonomisk til Berlin-turen.

De har svart at det må opp i styrings-gruppen.

 

Vi sendte E-post til Ulf og Grunden på forrige møte

og venter fortsatt på svar.

 

Vedtak:     Vi må søke permisjon med lønn på neste møte

 

23.mars 2010 – møte nr. 318

Vi har gitt Sabina beskjed om at vi kommer 9 personer.

Erik, Anne Marie, Tove, John-Harald, Renate, Leif Kåre og

Cecilie.

Tilretteleggere er Lars-Ove og Lars Ole.

 

Vi har bedt Vibeke i NFU om å avklare

med hensyn til påmelding og betaling.

 

Vi så på programmet på internett.

 

Vedtak:     Vi må søke permisjon med lønn på neste møte.

 

6.april 2010 – møte nr. 319

John-Harald informerer sin jobb i morgen.

Vi sender en e-post til Løxa utvikling

og informerer om at Tove kanskje blir borte en uke

med permisjon med eller uten lønn.

Det er viktig å begrunne hvorfor en søker om permisjon med lønn.

 

Ridderne lurer på om RGB

kan hjelpe til med videosnutter til et e-læringsprogram.

Medlemmene stiller opp, men det må avtales tid.

 

Vedtak:     Lage forslag til begrunnelse for søknad om permisjon med lønn.

Lars Ole kommer med forslag til hvem

som kan være med på hvilke video-opptak og når.

 

 

20.april 2010 – møte nr. 320

Lars Ole fortalte litt mer om hva opptakene skal brukes til.

Forslag om at Leif Kåre spiller rollen som en som røyker

og hvor personalet synes det er mye røyk i rommet.

John-Harald kan fortelle om det å bestemme

hvem man skal flytte sammen med.

Jacob i forhold til å trene på helse-studio

og Erik i forhold til å bli stoppet før man løper ut i en trafikkert

vei.

 

Fordi vi ikke har nok penger til å dekke alles reise-utgifter,

derfor har vi bare råd til at fem av gruppens medlemmer kan

reise.

Vi har løst det ved at to av medlemmene trekker seg.

Tove og Renate får første rett ved neste tur.

 

For å spare penger, må vi bo på dobbelt-rom.

Erik og Leif Kåre deler rom

og Cecilie og Anne Marie deler rom.

 

Konferansen vil være en møte-plass

hvor vi treffer utviklingshemmede fra hele verden.

Viktig å få lære mer om hva andre utviklingshemmede er

opptatt av.

Vi må selv bidra med å dekke mat på turen

og søker om permisjon med lønn fra våre arbeids-plasser.

Vi vil lage en rapport fra turen som vi kan fortelle på arbeids-

plassen.

 

Hvordan er det med vanlige arbeids-plasser i andre land?

Hvordan er det med pensjons-alder

for mennesker med utviklingshemning?

 

Vedtak:     Alle tar opp spørsmålet om permisjon med lønn

med sin arbeids-giver (14. til 20. juni).

Lars Ole tar opp med den enkelte i forhold til video-opptak.

 

4.mai 2010 – møte nr. 321

             Vi har betalt konferanseavgift og bestilt hotell.

 

Vi har fått avslag på søknad om penger fra

prosjekt undervisnings hjemmetjenesten.

 

Hvem kan vi søke om penger fra?

Hvor mye skal vi søke om?

 

Vi har gjennomgått utgifter til konferansen

og kommet frem til at vi mangler ca. kr. 20 000.-

 

Vi søker om støtte fra Bærum kommune

ved varaordfører Lisbeth Hammer Krogh.

Da RGB deltok på verdenskongressen i 1997,

fikk vi kr. 5 000 i støtte av ordfører Odd Reinsfelt.

Vi håper på kr. 10 000 denne gangen.

Cecilie og Erik kan tenke seg å snakke med Lisbeth.

 

Vi sender en e-post til Lisbeth.

 

Vi søker også om støtte fra NAKU,

mot at vi kan skrive en reportasje fra studieturen,

med både bilder tekst og video.

 

Vi har bestilt flybilletter på nettet,

så nå er det ingen vei tilbake.

 

Vedtak:     Vi søker om støtte fra Bærum kommune og NAKU.

Lars-Ove følger om BK og Lars Ole følger opp NAKU.

 

18.mai 2010 – møte nr. 322

             Når det gjelder støtte fra politikerne,

har vi fått svar fra vara-ordføreren.

Hun skriver at hun har mottatt søknaden

og skal svare så fort som mulig.

Vi har sendt henne en ny e-post.

 

Hvordan går det med søknaden til NAKU?

Vi skriver en reportasje fra turen

og får et honorar som vi bruker til å dekke utgifter.

Hvis vi får kr. 20.000,

behøver vi ikke reduseres aktiviteten resten av året.

 

Nå er det i orden permisjon med lønn til alle som skal reise.

 

Vedtak:     Vi har laget et program som vi skal følge.

Vi lager en egen mappe til hver

med all viktig informasjon om turen.

 

1.juni 2010 – møte nr. 323

Alle som skal reise har fått en egen mappe.

 

Hvis vi får støtte fra Bærum kommune

har vi nok penger til å dekke alle overnattingene på hotellet.

Vedtak:     Alle som reiser må ha med kr. 2000.-

til middager og lomme-penger.

 

31.august 2010 – møte nr. 324

Forslag fra John-Harald

om et mulig samarbeid mellom Danmark, Norge og Sverige

for å lage en lett lest oversettelse av

konvensjonen om rettigheter

til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Vi ser på video og bilde r på neste møte.

 

Lager et kort referat fra turen.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte

 

14.september 2010 – møte nr. 325

Vi har sett på bilder og film fra turen.

 

Vi har laget en liten tekst som kan følge videoen fra turen

som skal legges på NAKUs sider når den er ferdig.

 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum

reiste i juni på verdenskongress i Berlin

arrangert av Inclousion International.

Temaet på konferansen var FNs konvensjonen

om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Fire av gruppens medlemmer og et medlem av et brukerråd for arbeid reiste sammen med to tilretteleggere. 

Det var spennende å møte mennesker med

utviklingshemning

fra hele verden, 

Undertittelen på konferansen var: ”ingen ting om oss uten

oss”. 

Denne videoen oppsummerer konferansen

og viser noen stemningsbilder.

 

Vedtak:     Vi har sendt et spørsmål til sosialministeriet i Sverige,

med spørsmål om Sverige har laget en lett lest versjon av

konvensjonen.

På neste møte jobber vi videre med forslaget til John-Harald

om et samarbeid mellom Danmark, Norge og Sverige

for å lage en lett lest oversettelse av konvensjonen om

rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

 

28.september 2010 – møte nr. 326

Vi har fått svar på E-post  fra sosial-ministeriet i Sverige.

De har laget en svensk lettlest utgave av

FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker

med nedsatt funksjonsevne.

 

Skal vi lage egen sak om det med lettlest utgave av

FN konvensjonen om rettigheter for mennesker

med nedsatt funksjonsevne?

 

Hvordan skal vi bruke DVDèn fra Berlin?

 

Vedtak:     Vi ønsker å bidra til at det blir laget en lett lest versjon

av konvensjonen på norsk.

Vi savner bilder i den svenske utgaven.

Kanskje det også kan brukes video?

 

Enighet om å legge til tekst noen steder på filmen

og gjøre filmen så kort som mulig.

 

Filmen skal ligge på NAKUs hjemmeside.

Vi vil bruke filmen når vi holder foredrag

og vise den til politikere i Bærum

som en takk for støtten vi fikk til turen.

 

12.oktober 2010 – møte nr. 327

Vi har sett på den ferdige filmen fra Berlin.

Jacob synes filmen kan vises når vi har foredrag for

studenter.

Renate vil gjerne ha en kopi på DVD.

 

Vedtak:     Lars Ole legger over filmen og andre klipp på en DVD.

 

Vi lager en egen sak 05/10 FN-konvensjonen.

Vi etterlyser en lettlest versjon

etter at utviklingsprogrammet fra BLD er ferdig.

Vi har sendt en e-post til minister Lysebakken

for å etterlyse lettlest versjonen.

Nr.02/2009 – EU-prosjekt

3.februar 2009 – møte nr. 297

Lars-Ove fortalte litt om prosjektet.

 

Utviklingshemmede skal intervjue andre utviklingshemmede

om kvalitet og tjenester i bo-tilbud.

 

Det skal prøves ut i Norge

for å se hvordan det kan fungere i et land

hvor tjenestene leveres av det offentlige.

 

Tsjekkia og Tyskland skal også være med.

 

Minst to personer skal lære seg å intervjue.

 

Oversette spørsmål til norsk

og tilpasse de norske forhold.

 

Reise til Østerrike i uke 13 (søndag 22. mars til torsdag 26. mars).

 

Til høsten i uke 36 (onsdag 2. september til 15. september)

kommer det besøk fra Østerrike for å trene på opplegget.

 

Prosjektet avsluttes med en konferanse i Berlin i juni 2010.

 

Erik, Anne Marie, Leif Kåre kan tenke seg å intervjue.

Tove, John-Harald og Jacob vet ikke.

 

Viktige punkter:

 

Trives med å jobbe med saker.

Snakke om de.

 

Møteleders oppgaver, tid og sted

 

Organisering, nye medlemmer og tilknytning

 

Hvorfor er det viktig med en rådgivningsgruppe

 

Hvordan startet RGB og hvorfor

 

Årsrapport, budsjett og regnskap

 

Saker vi tar opp, for eksempel Stemme-Høring, omsorgs-

meldingen

 

Samarbeidspartnere, andre brukerråd, SAR (forklare

forkortelser)

 

Selvbestemmelse

 

Besøk av politikere

 

Lett-leste bøker og brosjyrer

 

Vedtak:      Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

17.februar 2009 – møte nr. 298

 

02/09     EU-PROSJEKT

Jacob og Tove kan ikke tenke seg å dra til Østerrike.

 

John-Harald er usikker.

 

Leif Kåre, Anne Marie og Erik kan tenke seg å dra.

 

Lars-Ove må avklare nærmere med Helene Holand

om hvem som kan få dra.

De skal ha et møte neste uke.

 

Vedtak:     Hvem som kan reise blir avklart på neste møte.

 

3.mars 2009 – møte nr. 299

 

02/09     EU-PROSJEKT

Da er det avklart at Leif Kåre, Anne Marie

og Erik drar til  Graz i Østerrike .

 

Cecilie Dahl blir også med.

 

Lars Ole blir med på opprag fra NFU

og Lars-Ove blir med fra Bærum kommune.

 

For å kunne legge inn flere ord i tale-maskinen til Erik,

skal Lars Ole ta kontakt med Stine.

 

Vi skal reise søndag 22. mars

og kommer tilbake på torsdag 26. mars.

 

Vi får dekket alle utgifter,

men trenger å ta med litt lomme-penger.

 

Lars-Ove ordner med flybilletter

og avtaler med arbeids-givere om permisjon med lønn.

 

Karl Elling fra NAKU blir med oss de to første dagene.

 

Onsdag 2. september får vi besøk fra Østerrike.

De blir her til 15. september.

I løpet av den tiden skal vi trene på å intervjue.

Den siste uken skal vi intervjue.

 

Lars Ole tar med video-kamera og filmer fra besøket.

 

I juni 2010 skal arbeidet presenteres på Verden-kongressen

for Inclusion International i Berlin.

 

Vedtak:     19. mars skal det være møte med kommunal-sjefene om

prosjektet.

 

17.mars 2009 – møte nr. 300

Det nærmer seg avreise for turen til Østerrike.

 

Lars Ole tar med video-kamera

og skal filme fra turen.

 

Oppmøte søndag kl. 10.30 i Sandvika.

 

Vi prøver å ordne det slik at

Lars-Ove plukker opp Anne Marie og Cecilie.

Og at Lars Ole plukker opp Leif Kåre og Erik.

 

Vi har brukt Google Earth for å se på hvor vi skal.

 

Vedtak:     Alle som har Europeisk-helsekort tar med dette..

 

 

31.mars 2009 – møte nr. 301

Vedtak:     Referat på neste møte.

 

14.april 2009 – møte nr. 302

             Erik, Leif Kåre, Anne-Marie, Cecilie, Lars Ole og Lars-Ove

Var på studietur til Graz i Østerrike.

Vi reiste søndag 22 mars og kom tilbake natt til fredag.

 

Vi besøkte en bedrift som het ATEMPO for å lære om en

spørre-undersøkelse som heter NUEVA.

Atempo har 24 ansatte med lærevansker / utviklingshemming.

 

NUEVA spørre-undersøkelsen er laget av personer med utviklingshemming / lærevansker.

Det er også de som intervjuer brukere.

 

NUEVA lager en katalog over boliger med tjenester.

I katalogen kan du lese om hvordan det er å bo

og få hjelp på ulike steder.

Du kan søke om bolig og tjenester

på et sted du synes passer deg.

Katalogen finnes også på nettet.

 

Intervjuerne hadde brukt 2 år på å lære seg metoden

De hadde dette nå som ordinært arbeid med full lønn

Lønnen deres var Kr. 24 000 per måned minus skatt.

 

Onsdag 2. september kommer 2 intervjuere

og en assistent til Bærum for å lære oss mer om metoden

og for å intervjue brukere i Bærum.

De skal jobbe sammen med oss til og med

tirsdag 15. september.

 

Vi traff også en gruppe fra Berlin og en fra Tjekkia.

De skal også prøve ut NUEVA-metoden i sine land.

 

Leif Kåre: Jeg synes dette var veldig interessant.

De la veldig godt tilrettelegge for at personer

med utviklingshemming / lærevansker

skal greie jobben som intervjuere.

 

Erik: Enig med Leif Kåre,

jeg synes tilretteleggerne i Graz gjorde en god jobb.

Jeg gleder meg spesielt til verdenskongressen

i Berlin juni 2010.

 

 

28.april 2009 – møte nr. 303

Vi har sett på bildene fra turen.

Her jobber Anne-Marie

med intervju-skjemaet.

 

Vi har skrevet reise-regning fra turen.

 

Vedtak:      Saken fortsetter på neste møte.

 

 

 

 

12.mai 2009 – møte nr. 304

Lars-Ove forteller at miljøarbeider-tjenesten

skal gjennomføre en bruker-undersøkelse.

Han er invitert på et møte for å snakke om

et mulig samarbeid mellom EU-prosjektet og bruker-

undersøkelsen.

 

John-Harald lurer på om de har tenkt å samarbeide med oss.

 

Erik foreslår at de som har ansvaret for undersøkelsen

kommer på vårt neste møte.

 

Lars Ole lurer på om bruker-rådene i boligene

har en rolle i arbeidet med undersøkelsen!

 

 

Vi har svart på evalueringen

og sender den til Østerrike.

 

Leif Kåre lurer på om han får permisjon

med eller uten lønn?

 

Vedtak:      Permisjons-spørsmålet må avklares.

Vi sender en e-post til Helene Holand.

 

 

 

 

 

26.mai 2009 – møte nr. 305

Leif Kåre lurer på om han får permisjon

med eller uten lønn?

 

Svaret på dette spørsmålet er at deltakerne i prosjektet

ikke skal tape penger på å være med.

 

Fire tjenestesteder har sagt ja til å være med,

Jernbane-veien, Per Skreddersvei,  Levrestien

og Skytterdalen/Gjettumveien.

 

Vedtak:      Permisjons-spørsmålet må avklares.

Vi sender en e-post til Helene Holand.

 

 

9.juni 2009 – møte nr. 306

Vedtak:     Saken utsettes til over sommeren.

 

22.september 2009 – møte nr. 307

Vi venter på referatet fra siste møte i kvalitets-sirkelelen.

 

Vedtak:     Tas opp på neste møte.

 

6.oktober 2009 – møte nr. 308

Lars-Ove har laget et referat fra de to møtene i

kvalitetssirkelen.

Kommunalsjefene i Bærum kommune ønsker

at det skal jobbes videre med prosjektet.

Alle involverte ønsker å fortsette arbeidet.

 

Helene og Lars-Ove skal til Brussel om tre uker.

Da blir veien videre bestemt.

 

Vedtak:     Tas opp på neste møte.

 

22.oktober 2009 – møte nr. 309

Hva skal vi fortelle på SAR-møtet om prosjektet?

Hvem vil fortelle hva?

            

Vi ringte Helene Holand.

Vi fortalte om hva vi jobber med.

Hun og Lars-Ove skal reise til Bryssel neste uke

Hvor det er et prosjektmøte med NUEVA, Inclution Europe

og deltagere fra Tyskland, Tjekkia, Slovenia, Litauen, Irland,

Italia, Spania, Norge og Østerrike.

 

Vedtak:     Lars-Ove og Helene jobber videre med søknad

 

 

3.november 2009 – møte nr. 310

02/09     EU-PROSJEKT

Lars-Ove har vært på møte i Brussel

sammen med Helene Holand, tidligere leder i NFU.

Representanter fra Tyskland og Tsjekkia kom også.

Det ble snakket om hvordan prosjektet skal drives videre.

 

Vedtak:     Helene skriver en rapport om erfaringene fra Norge

og lager et budsjett over kostnader

for å jobbe videre med prosjektet.

 

17.november 2009 – møte nr. 311

02/09     EU-PROSJEKT NUEVA BRUKERUNDERSØKELSE

Helene Holand jobber sammen med Lars-Ove

for å innføre denne metoden i Norge.

 

Bærum kommune er bedt av Helse direktoratet

om å jobbe videre med bruker spør bruker

innen for tjenester tilrettelagt for mennesker med

utviklingshemning.

 

Helene har snakket med NAKU

om å få til en høgskoleutdanning

for mennesker med utviklingshemning

hvor også intervjuere kan bli utdannet.

Det jobbes for å samle KS (kommunenes sentralforbund),

høgskoler, organisasjoner og myndigheter

til et møte for å snakke om

hvordan en skal få til slike brukerundersøkelser i Norge.

 

Tur til konferansen i Berlin blir i hele uke 24 i 2010.

Jacob og Tove tenker på om du har lyst til å være med

til neste møte.

Renate, John-Harald, Anne Marie og Leif Kåre

kan tenke seg å være med.

 

Vedtak:     Vi må finne ut av hvor vi kan søke om penger til Berlin-turen

 

22.januar 2010 – møte nr. 313

02/09     UTVIKLINGSHEMMET SPØR UTVIKLINGSHEMMET

Det var et positivt møte med KS.

De virket veldig engasjerte og interesserte i prosjektet.

KS stilte med 6 personer,

som er ansvarlige for forskjellige prosjekter.

 

Vedtak:     Det ble bestemt at det skal lages et seminar

som et samarbeids-prosjekt

mellom KS, NFU, Bærum kommune og NAKU / direktoratet.

Andre kommuner blir invitert

og utfordret til å være med på prosjektet.

 

Nr. 03/2001 – Verdens-kongress i Australia i 2002

03/01     VERDENS-KONGRESS I AUSTRALIA 2002

 

  1. april 2001 – møte nr. 144

Kongressen skal være i august 2002.

 

Vedtak:         Fortsetter saken.

 

  1. april. 2001 – møte nr. 145

Kongressen skal være i perioden 22. – 26. september 2002.

Det blir sikkert en forberedende konferanse for

de utviklingshemmede deltakerne før kongressen.

 

Hele turen vil vare 14 dager.

 

Vi vet ikke hvor mye det vil koste for den enkelte å reise.

Man må regne med kr. 10.000 til 20.000

 

Vedtak:         Fortsetter saken på neste møte.

 

  1. mai 2001 – møte nr. 146

Jon Erling tror det koster mellom 10.000 og 20.000,

pluss lommepenger.

 

Vi må finne ut hvor mye det koster å reise.

 

Jon Erling, John-Harald og Anne har lyst til å være med.

Tove skal tenke mer på saken.

 

Vi synes det er greit at andre også blir med,

men da må de skaffe penger selv.

 

Vedtak:         Fortsetter saken på neste møte.

 

 

  1. mai 2001 – møte nr. 147

Vi fant ut at fly-reise tur-retur Australia vil koste ca. kr. 11.000.

Vi så på hjemme-siden til kongressen

for å sjekke om det var noe nytt  (se vedlegg 1/147).

 

Bente har lyst til å være med.

Tove skal fortsatt tenke mer på saken.

 

Vedtak:         Fortsetter saken på neste møte.

  • Side 1 av 2
  • 1
  • 2