Nr. 01/2003 – Nasjonal konferanse

01/03     NASJONAL KONFERANSE

 

14.januar 2003 – møte nr. 178

                            Vi må ta opp søknad om midler til instruktør

med støtte fra kultur-avdelingen.

 

Vi møtes i Løkkeåsveien kl. 12.00 til kl. 17.00

Tove skal på svømming 2. februar.

John-Harald kommer begge dagene.

Bente kommer begge dagene.

Jon Erling kommer i hvertfall på lørdagen.

Må snakke med Bodil om søndagen.

 

Jon Erling vil følge opp

det han sa på den lokale konferansen.

Finne et par andre arbeids-takere fra BA-rådet

som han kan samarbeide med.

Kanskje lage et lite rolle-spill.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

28.januar 2003 – møte nr. 179

Vi så på invitasjonen til avspark.

 

Jon Erling har startet arbeidet

med å forberede konferansen.

På torsdag 30. januar skal han ha et møte

med mulige samarbeids-partnere.

 

Vedtak:     Vi er spente på

hvordan Tema-Helgen blir.

 

11.mars 2003 – møte nr. 182

 

01/03     NASJONAL KONFERANSE

Lars Ole fortalte litt fra arbeidet i koordinerings-gruppen.

Programmet er snart ferdig og kan sendes ut.

Vi har ikke fått penger fra sosial-departementet.

 

Jon Erling forbereder innlegg arbeid.

Han skal bruke ting fra spørre-undersøkelse

fra de kommunale arbeids-sentraene.

 

Anne Mine jobber med området Hjem.

Hun skal på seminar sammen med de hun bor sammen med.

De skal reise til Klækken,

fordi der har alltid personalet reist tidligere

når de skal jobbe med viktige saker.

De skal snakke om hvordan de vil ha det der de bor.

Dette skal de også snakke om på konferansen.

 

 

25.mars 2003 – møte nr. 183

 

Vedtak:     John-Harald spør de i NFU

om de kjenner noen utviklingshemmede

som har blitt tvangs-flyttet

og som kan snakke om det på konferansen.

 

 

01/03     NASJONAL KONFERANSE

Jon Erling har sendt et brev til Puls-redaksjonen.

Han inviterer de til å lage en reportasje.

 

Anne Mine og de andre som bor i Skytterdalen

forbereder tema til konferansen.

Temaet handler om det å bestemme selv

og om hvordan de vil ha det der de bor.

 

Vedtak:     Vi jobber videre med saken på neste møte.

 

08.april 2003 – møte nr. 184

 

01/03     NASJONAL KONFERANSE

Anne Mine er med i en arbeidsgruppe.

Gruppa har hatt møte,

de planlegger hvem som skal gjøre hva på konferansen.

Anne Mine skal styre billed-fremvisningen.

Resten er hemmelig.

 

Jon Erling har hatt masse å gjøre.

I forrige uke var det intervju med Trude fra Bæringen

og i dag var det intervju med Puls fra NRK 1.

 

Tove og John-Harald kan tenke seg å stå på vår stand.

John-Harald mener at vi må planlegge hva vi skal vise frem.

 

Vedtak:     Ingen vedtak

 

22.april 2003 – møte nr. 185

 

01/03     NASJONAL KONFERANSE

Bente og Lars-Ove har deltatt på møte

i en tema-gruppe.

 

Temaet for gruppen er :

Brukerens stemme gjennom en bruker-undersøkelse !

Hverdagen som funksjonshemmet.

Hvordan er det å motta hjelp fra andre!.

 

Bør vi utfordre de politiske partiene

til å stille på den Nasjonale konferansen ?

 

Vedtak:     Invitere de politiske partiene

til å ha stand på Nasjonal konferanse.

Be partiene legge fram informasjon

om sine programmer på Lettlest.

Be Klar Tale rapportere fra konferansen.

 

6.mai 2003 – møte nr. 186

 

01/03     NASJONAL KONFERANSE

Geir synes det er synd at det ikke blir noen konferanse i mai.

Det betyr ikke at alt arbeidet vi har gjort er forgjeves.

Vi kan bruke mye av det som er laget

på den lokale konferansen i oktober / november 2003.

Vi synes det er synd

at det ikke blir noen nasjonal konferanse denne gangen.

 

For å lykke med Nasjonal konferanse,

er det viktig at Sosial departementet støtter arbeidet vårt.

Vi håper de vil støtte oss neste gang vi søker.

 

Vedtak:     Alle kommer på fellesmøte neste tirsdag.

Nr. 03/2003 – Høring brukermedvirkning

03/03     HØRING OM BRUKER-MEDVIRKNING

 

14.januar 2003 – møte nr. 178

 

Bærum kommune har laget et forslag

til en plan som sier noe om

hvordan kommunen skal jobbe med økt bruker-medvirkning.

Bruker-medvirkning gjelder på person-plan (den enkelte)

og på system-nivå (kommunen).

De satser på 5 forskjellige ting:

 

  1. Spørre-undersøkelser og meldinger
  2. Råd (Funksjonshemmedes råd, RGB osv.)
  3. Kvalitets-erklæringer
  4. Bruker-valg
  5. Bedre de ansattes holdninger

 

Vedtak:     Vi ber om utsettelse til neste møte.

Hvis ikke skriver Lars Ole en kort uttalelse fra oss.

 

28.januar 2003 – møte nr. 179

Hørings-svaret er vedlegg til dette referatet.

 

Vedtak:     Alle leser hørings-svaret til neste møte.

Streker under vanskelige ord

og ting man mener er viktige.

 

11.februar 2003 – møte nr. 180

Vedtak:     Utsatt på grunn av brann-alarmen.

 

25.februar 2003 – møte nr. 181

Hørings-svaret er vedlegg referatet 179.

 

Vedtak:     Alle leser hørings-svaret til neste møte.

Streker under vanskelige ord

og ting man mener er viktige.

 

11.mars 2003 – møte nr. 182

Vedtak:     Alle leser hørings-svaret til neste møte.

Streker under vanskelige ord

og ting man mener er viktige.

 

25.mars 2003 – møte nr. 183

Vedtak:     Notatet er greit nok.

 

Nr. 02/2003 – Unike målekart

02/03     UNIKE MÅLE-KART

 

14.januar 2003 – møte nr. 178

Det skal lages måle-kart for de ulike avdelingene i kommunen.

Måle-kartene skal måle

hvor god kommunen er til å gjøre jobben sin.

 

Vi har fått invitasjon til å lære om

hvordan man lager slike måle-kart.

 

Lars-Ove har meldt på Bente og seg selv,

fordi dette ble bestemt etter vårt siste møte.

 

Vedtak:     Vi synes det er greit at Bente drar.

 

28.januar 2003 – møte nr. 179

Bente og Lars-Ove har vært på møte i dag.

Bente var sliten etter dagens innsats

og har dratt rett hjem.

 

Vedtak:     Saken utsettes til neste møte.

 

 

11.februar 2003 – møte nr. 180

Lars-Ove og Bente informerer om

Hva som skjedde på ABB den dagen?

 

Hva er unike målekart?

 

Hva betyr det for oss?

 

Hvordan var det å være der?

 

Vedtak:     På grunn av at brann-alarmen ble utløst,

måtte vi utsette saken til neste møte.

 

25.februar 2003 – møte nr. 181

Vedtak:     Utsettes.

 

 

 

 

 

 

 

11.mars 2003 – møte nr. 182

Bente har vært med på å lage unike måle-kart

for program-område pleie og omsorg.

Lars-Ove var med som til rettelegger.

 

Vi var med en hel dag 28. januar og en halv dag 6. mars.

Det RGB kan være mest fornøyd med

er at bruker-medvirkning vektlegges både på

individ-nivå og system-nivå.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

25.mars 2003 – møte nr. 183

Et system for å måle hvor dyktige kommunen er

på forskjellige områder.

 

Vi er spesielt opptatt av

hvor flink kommunen er

til å gi tjenester til funksjonshemmede.

 

Hvor god og lettlest informasjon vi får

og hvor mye vi får bestemme

i forhold til hvilken hjelp vi skal få

når vi skal få hjelpen

og hvordan.

 

Vi kan si i fra hva vi mener og synes

om forskjellige spørsmål.

Det kan vi gjøre ved å svare på brukerundersøkelser.

Disse undersøkelsene er en del av

arbeidet med de unike målkartene.

 

Vedtak:     Vi vil være med å bestemme

hvilke spørsmål som skal stilles

i brukerundersøkelser for funksjonshemmede.

Nr. 09/2002 – Handlings-programmet 2003 – 2007

09/02     HANDLINGSPROGRAMMET 2003 – 2007

 

24.september 2002 – møte nr. 171

 

Vi har fått invitasjon til informasjons-møte

om handlingsprogrammet.

Det er 5 seksjonsjefer som inviterer.

Dette er meget viktig møte.

John-Harald har gitt beskjed om at han ikke kan stille.

 

Vedtak:     Alle stiller på informasjons-møtet.

 

08.oktober 2002 – møte nr. 172

Vi startet med å lese igjennom i programmet.

Vedtak:     Fortsetter på neste møte.

 

22.oktober 2002 – møte nr. 173

Vedtak:     Utsatt på grunn av tids-press.

 

15.november 2002 – møte nr. 174

Vedtak:     Utsatt på grunn av tids-press.

 

19.november 2002 – møte nr. 175

Vedtak:     Utsatt på grunn av tids-press.

 

3.desember 2002 – møte nr. 176

Vedtak:     Utsatt på grunn av tids-press.