Nr. 05/2015 – Nye regler for ferieturer

02.juni 2015 – møte nr. 425
Erik tok opp spørsmålet om de nye reglene
som sier at miljø-personalet ikke lenger skal delta på ferie-turer.
Det er kun turene til tilrettelagt fritid som kommunen bidrar til.

Vi ba en tjenesteleder om å komme på dagens møte
og fortelle om ordningen.
I dag tidlig fikk vi beskjed om at det ikke lot seg gjøre.

Vedtak: Vi må finne ut hva dette handler om
og hvem som kan forklare det for oss.

Nr. 03/2015 – Tilsyn om tjenester

10.mars 2015 – møte nr. 419
Tre personer fra Helsetilsynet ønsker å komme på besøk
og høre om vi har noen innspill til lands-dekkende tilsyn.
Det betyr at de skal spørre noen kommuner
for å finne ut hvordan utviklingshemmede har det når det gjelder kommunale tjenester.

Aktuelle temaer er:
– støtte-kontakt
– tro- og livssyn
– tvang og makt
– brukerstyrt personlig assistanse – BPA
– verge
– Individuell plan IP
– vedtak og selvbestemmelse
– ferie
– brukerråd i boliger
– fritids-aktiviteter

Vedtak: Det er greit at de kommer 3 personer.
Vi ber de komme kl. 12.00 og bli til senest kl. 14.00

24.mars 2015 – møte nr. 420
Vi startet med å presentere oss.

Så presenterte gjestene seg.
Vigdis er sykepleier og har jobbet helsesøster
og har jobbet i Statens helsetilsyn siden februar i år.
Hege har jobbet siden mai i fjor og er utdannet vernepleier.
Hege M. har vært der i fem år og er utdannet jurist.
Hun har jobbet med tilsyn tidligere.

Så fikk vi høre hva Helsetilsynet holder på med.

Helsetilsynet fører tilsyn med NAV, kommunenes tjenester, sykehusene og private tjenester.
Det er stort sett Fylkesmennene som fører tilsynene.

Føre tilsyn betyr
at Fylkesmennene reiser til en kommune
og undersøker om den kommunen gjør det de skal.
De kontrollerer om de følger lover og regler.

Fylkesmennene spør de som jobber i kommunen
og som har ansvaret,
men spør ikke så ofte de som mottar tjenestene.

Helsetilsynet spør også bruker-organisasjonene
før de har kontroll med tjenesten

Grunnen til at vi er her
er fordi alle Fylkesmennenes skal føre tilsyn med kommunenes
som gjelder helse- og omsorgstjenester.

Det betyr at de skal spørre noen kommuner
for å finne ut hvordan utviklingshemmede har det når det gjelder kommunale tjenester.

Vi snakket om disse områdene: støtte-kontakt, tro- og livssyn,
tvang og makt, brukerstyrt personlig assistanse – BPA,
Verge, Individuell plan – IP, vedtak og selvbestemmelse (klage),
ferie, brukerråd i boliger og fritids-aktiviteter

Vedtak: Saken er ferdig

Nr. 01/2015 – KS-undersøkelse

27.januar 2015 – møte nr. 416
Bærum kommune skal i løpet av dette året
gjennomføre en bruker-undersøkelse
hvor utviklingshemmede og pårørende blir spurt om
hva de synes om kommunens tjenester.

Vi vil få mer informasjon senere.

 

10.februar 2015 – møte nr. 417

Studentene har vært på besøk hos KS

og fått vite mer om undersøkelsen.

De kom med noen forslag til hvordan

 

De har også besøkt Nesodden kommune
som gjennomførte undersøkelsen i 2014.

 

Vi har ikke hørt noe mer fra vår kontakt-person i kommunen.

 

Vedtak:     Ingen vedtak.

 

24.februar 2015 – møte nr. 418

Undersøkelsen er i gang.

 

Vedtak:     Ingen vedtak.

 

10.mars 2015 – møte nr. 419

Vedtak:     Tas opp på neste møte.

 

24.mars 2015 – møte nr. 420

Jorunn og Line har fått i oppdrag
å gjennomføre spørreundersøkelsen
på vegne av Bærum kommune.

 

De ønsker å be oss om å se på
det brevet som skal sendes ut
med informasjon om undersøkelsen.

 

Vedtak:     Tas på neste møte.

 

07.april 2015 – møte nr. 421

Vi har sett på forslaget til brev
som skal sendes ut i forkant av brukerundersøkelsen.

Vi har gjort brevet litt mer lettlest.

 

Vedtak:     Sendt tilbake svar til studentene som skal utføre

undersøkelsen.

 

21.april 2015 – møte nr. 422

Vedtak:     Utsatt inntil videre.