Nr. 10/1993 – «Fritid i Bærum»

24.OKTOBER 1993 – møte nr. 4

FORSIDEN ER FIN OG GREI.

DUMT AT DESEMBER ER PÅ BAKSIDEN.

IKKE FORKORTELSER.

BARE STORE BOKSTAVER

STÅ KLOKKEN FORAN KLOKKESLETTENE

LIKHET MED TIDENE, 12 ELLER 12.00

ALLE I GRUPPEN SER PÅ OVERSIKTEN

OG VI FORTSETTER PÅ NESTE MØTE.

 

EVENTUELT:

VI FIKK IKKE TID TIL NOEN SAKER.

 

31.OKTOBER 1993 – møte nr. 5

Eksempel på pictogram.

Vi kan se pictogram på

Handikapp-parkerings-skilt

Og telefon-bokser

Gruppen ønsker at pictogram eller andre bilder kan brukes på oversikten.

Lars ole gir tilbakemelding til kommunen om hva gruppen har kommet frem til.

Nr. 07/1993 – Avisutklipp

19.SEPTEMBER 1993 – møte nr. 2

VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

 

03.OKTOBER 1993 – møte nr. 3

VI FANT UT HVILKE ORD DET VAR VANSKELIG Å FORSTÅ.

SNAKKET LITT OM HVA ORDENE BETYR.

VI BLE IKKE HELT FERDIG.

FORTSETTER PÅ NESTE MØTE.

 

24.OKTOBER 1993 – møte nr. 4

VI HAR NÅ STREKET UNDER

ALLE VANSKELIGE ORD.

GRUPPEN ØNSKER Å LAGE ET LETTLESTFORSLAG.

VI SENDER FORSLAGET TIL «BÆRINGEN»

NÅR DET ER FERDIG.

VI TAR SAKEN OPP PÅ HYTTETUREN.