Nr. 02/2014 – Skandinavisk samarbeid

14.januar 2014 – møte nr. 393

Vi ønsker å invitere medlemmer fra ULF og Riks-Grunden
til samarbeids-seminar tirsdag 22. april og onsdag 23. april.

Vi tenker også å invitere noen fra BKA-rådet og BBL.

Vi ønsker å snakke om hva som skjer i våre land

på områdene hjem, arbeid og fritid.
Hva kan vi lære av hverandre?

Vi ønsker også å snakke om FN-konvensjonen
og hvordan bruke den i praksis.

Vedtak:     Lars Ole tar kontakt med ULF og Riks-Grunden
for å høre om de har lyst og mulighet til å komme.

28.januar 2014 – møte nr. 394

Vedtak:     Grunden og ULF vil gjerne komme.

Fortsetter saken på neste møte.

 

11.februar 2014 – møte nr. 395

Tema for dagene 22. og 23. april
er å sammenligne forholdene for utviklingshemmede
i Sverige, Danmark og Norge
i forhold til temaene bolig, arbeid og fritid
med utgangspunkt i FN-konvensjonen.

Vedtak:    Steinar lager et forslag til punkter for temaene over.

11.mars 2014 – møte nr. 397

Steinar forteller om hvilke spørsmål
vi har sendt til ULF og Grunden.

Vedtak:    Vi fortsetter med spørsmålene om hjem
og fritid/ferie på neste møte.

25.mars 2014 – møte nr. 398

Vedtak:    Lage program for dagen er utsatt til neste møte.

 

 

 

9.april 2014 – møte nr. 399

Programmet for seminaret
blir at vi starter som vanlig kl. 09.00 på Ramma tirsdag 22.4.
Så gjør vi i stand lunsj til danskene og svenskene fra kl.12.00.

Seminaret starter kl. 13.00 og varer til kl. 18.00.

Så drar vi til Sandvika for å spise.
Onsdagen starter seminaret kl. 09.00 på Gjestehuset
og varer til kl.15.00.

Vi skal sammenligne tall og fakta fra Norge, Sverige og Danmark
på områdene, arbeid (3 t), hjem (3 t), fritid (1,5t) ferie (1,5 t)
og diverse (1 t).

Vedtak:    Vi inviterer BKA-rådet til å være med på temaet arbeid

på onsdagen fra kl. 12.00 til kl. 15.00.

Vi har også invitert BBL til å være med.

Vi feirer at v har møte nr. 400 neste gang
med en kake på seminaret.

 

22.april 2014 – møte nr. 400

Vedtak:     Eget referat kommer.

6.mai 2014 – møte nr. 401

Vedtak:     Eget referat kommer på neste møte.

20.mai 2014 – møte nr. 402

Vi sender referatet fra seminaret til LUPE og NFU sentralt
og ber de sjekke om
opplysningene om de norske forholdene stemmer.

Vi sender også referatet til ULF og RiksGrunden
og ber de sjekke sine fakta.

Vedtak:     Vi legger ut resultatene til høsten.

17.juni 2014 – møte nr. 404

Vedtak:     Vi legger ut resultatene til høsten.

12.august 2014 – møte nr. 405

Vedtak:     Godkjenne arbeids-dokumentet på neste møte.

 

26.august 2014 – møte nr. 406

Vedtak:     Godkjenne arbeids-dokumentet på møte 9. september.

9.september 2014 – møte nr. 407

Vedtak:     Godkjenne arbeids-dokumentet på neste møte.

7.oktober 2014 – møte nr. 409

Vedtak:     Godkjenne arbeids-dokumentet på neste møte.

21.oktober 2014 – møte nr. 410

BBL har kontaktet oss
og invitert til et møte for å fortsette arbeidet
fra den Skandinaviske samlingen i april.

Vedtak:     Arbeids-dokumentet fra samlingen ble delt ut på møtet.
På neste møte ser vi nærmere på referatet.

Vi møter BBL lørdag 15. november kl. 13.00 til kl. 17.00 i

Sandvika.

Sted blir bestemt senere.

4.november 2014 – møte nr. 411

Vi møter BBL lørdag 15. november
kl. 13.00 til kl. 17.00 i Sandvika.

Vi går igjennom oversikten fra konferansen

med ULF og Grunden.

 

Vedtak:     Stedet er Kunnskaps-senteret i Sandvika.

Cora, John-Harald, Cecilie, Lars Ole
og Erik kommer sikkert.

 

18.november 2014 – møte nr. 412

Vedtak:     Utsatt

2.desember 2014 – møte nr. 413

Vedtak:     Komme med forslag til dato på neste møte.

Ber BBL komme med forslag.

 

16.desember 2014 – møte nr. 414

Vedtak:     Komme med forslag til dato på neste møte.

Ber BBL om også å komme med forslag.

13.januar 2015 – møte nr. 415

Vi foreslår et samarbeids-møte med BBL
på fredag 13. februar fra kl. 15.00 til kl. 19.00.

Vi skal gå igjennom teksten om Norge
og fordele oppgaver.

Grunden har sagt de ønsker å invitere til neste treff
før eller etter sommeren.

Vedtak:     Vi har sendt forslag til dato og klokkeslett til BBL.
27.januar 2015 – møte nr. 416

Vi har laget et forslag til saksliste og sendt til BBL.

De kommer litt senere den dagen.
Grunden har sendt oss en e-post
hvor de inviterer til treff i mai.

Datoen passer ikke for oss,

Så vi må finne en ny dato.

 

Vedtak:     De ber oss også om å kontakte ULF.

Det skal vi gjøre.

 

10.februar 2015 – møte nr. 417

På fredag møtes vi på Ramma kl. 15.00.

Cecilie og Cora kommer med Mølla-bussen.

Cecilie, Cora og Jorunn reiser sammen til Sandvika

Når vi er ferdige ca. kl. 19.00..

 

Lars Ole ordner lasagne og hvit-løksbrød.

Vedtak:     Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL
om mulige datoer for høstens treff
i det Skandinaviske samarbeidet.

Gi beskjed til Grunden om data-forslag.
 

24.februar 2015 – møte nr. 418

På fredag 6. mars møtes vi på Ramma kl. 15.00.

Cecilie, Gro og Cora kommer med Mølla-bussen.
John-Harald og Tove kommer rett fra jobb.
Erik blir hentet på Emma kl. 14.55.

Lars Ole ordner lasagne og hvitløksbrød.

Vedtak:     Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL
om mulige datoer for høstens treff
i det Skandinaviske samarbeidet.

Gi beskjed til Grunden om dato-forslag.

10.mars 2015 – møte nr. 419

På fredag 6. mars møtte vi
Astrid, Roy Arne og Anita Marie fra Brobygger-Ligaen

Vi gikk igjennom referatet fra møtet i april
med gjestene fra Danmark og Sverige.

I referatet står det om hvordan det er i de ulike landene
når det gjelder fritid, ferie, jobb og hjem.

Vi gikk igjennom det som sto om Norge
og fordelte noen oppgaver

der hvor beskrivelsene var for dårlige.

 

Vedtak:     Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL
om mulige datoer for høstens treff
i det Skandinaviske samarbeidet.

Gi beskjed til Grunden om dato-forslag.
24.mars 2015 – møte nr. 420

Vi hadde et godt samarbeidsmøte med BBL.

Vi fordelte noen oppgaver.

Den ene av sakene var individuell plan.

 

Vedtak:     Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL
om mulige datoer for høstens treff
i det Skandinaviske samarbeidet.

Gi beskjed til Grunden om dato-forslag.

 

7.april 2015 – møte nr. 421

De som kan tenke seg å fortsette med samarbeidet er
Erik, Cora, Gro, John-Harald og Tove.

Vi må finne ut hva Individuell plan er.

Vedtak:     Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL
om mulige datoer for høstens treff
i det Skandinaviske samarbeidet.

Gi beskjed til Grunden om dato-forslag.
21.april 2015 – møte nr. 422

Vedtak:     Utsatt til neste møte.

5.mai 2015 – møte nr. 423

Det må avklares om det blir
en samling med Grunden og ULF denne høsten,
eller om det skal utsettes til 2016.

Vedtak:     Lars Ole treffer Brobygger-Ligaen neste uke
og tar opp spørsmålet.

2.juni 2015 – møte nr. 425

Det er ikke avklart med hensyn til hvilke datoer det blir til høsten,

men forslaget er en gang i uke 40.

Temaer for samlingen er skole og utdanning.
Vedtak:     Kommer tilbake med mer informasjon senere.

16.juni 2015 – møte nr. 426

Vedtak:     Kommer tilbake med mer informasjon senere.
11.august 2015 – møte nr. 427

Vedtak:     Kommer tilbake med mer informasjon senere.

Datoen for seminar er fredag 2. oktober til søndag 4. oktober.

Vi kjører en bil og det er plass til 4 personer.

 

Det er BBL som velger ut hvem som skal dra.

For å kunne få være med,
må man være medlem i BBL.

Alle har fått informasjon om hvordan melde seg inn.

Temaet for seminaret på lørdagen og søndagen er
hvordan det står til i våre forskjellige land.
Hvordan bor utviklingshemmede
i Danmark, Sverige og Norge?

Hvilke vanlige jobber har utviklingshemmede
i  Danmark, Sverige og Norge?  Osv.
På fredagen er det Grundens dag
og vi feirer den sammen med de.

Vedtak:     Mer informasjon kommer senere.
8.september 2015 – møte nr. 429

Grunden har gitt beskjed om
at de regner med at det blir utgifter på kr. 1000.-
for hvert av landene som deltar.

Vedtak:     Mer informasjon kommer senere.

 

8.september 2015 – møte nr. 429

Vedtak:     BBL har overtatt ansvaret for oppfølging av dette.

22.september 2015 – møte nr. 430

Vedtak:     BBL har overtatt ansvaret for oppfølging av dette.

Nr. 01/2014 – Foredrag for KS og noen kommuner

14.januar 2014 – møte nr. 393
Gerd Andreassen jobber som rådgiver i KS
og spør om vi kan komme og fortelle
hvor viktig det er å bli spurt,
hørt
og tatt med på avgjørelser.

Gerd er leder for en gruppe med kommuner
som har jobbet med bruker-undersøkelser
hvor brukerne selv er med på å svare.
Det ligner litt på ”Bruker spør bruker”.

Hun ønsker at vi skal snakke i inntil 45 minutter
og det må være mulighet for kommunene å stille spørsmål.
Datoen er 11. mars på Thon hotell Opera i Oslo.

Det er dessverre ikke noe budsjett for dagen,
Så det blir ingen betaling til gruppen.
Vi håper vi kan komme og spise lunsj.

Vedtak: Enstemmig at vi stiller opp.
Det er kjempe-viktig
at andre kommuner får vite om rådgivningsgrupper og brukerråd.

28.januar 2014 – møte nr. 394
Vedtak: Venter på svar fra Gerd om tidspunkt for innlegg.

11.mars 2014 – møte nr. 397
På forrige møte bestemte vi at Nick skulle være med til KS
i stedet for Cora som var syk.

Vi gjennomgikk det vi skal si til de som er på seminar med
KS.

Vedtak: Vi tar med noen brosjyrer om RGB og valget i 2011.
Avreise kl. 11.00 for Cecilie, Gro, Nick og Lars Ole.

Nr. 06/2013 – Årsrapporten for 2013

14.januar 2014 – møte nr. 393
Hvert år lager vi enn rapport
som forteller om hvilke saker vi har jobbet med.

Hvem som har sluttet
og hvem som har begynt.
Hvor mange møter vi har hatt
og hvor mange medlemmer det er i gruppen.
Vi skriver også om turer, konferanser, oppdrag og foredrag.

Vedtak: Alle rydder og sjekker permen sin til neste møte.
Se også igjennom referater for året 2013.
Vi begynner på års-rapporten på neste møte.

28.januar 2014 – møte nr. 394
Utsatt.

Vedtak: Alle rydder og sjekker permen sin til neste møte.
Se også igjennom referater for året 2013.
Vi begynner på års-rapporten på neste møte.

11.februar 2014 – møte nr. 395

Vedtak: Utsatt.

11.mars 2014 – møte nr. 397
Vedtak: Utsatt.

25.mars 2014 – møte nr. 398
Vedtak: Utsatt.

8.april 2014 – møte nr. 399
Vedtak: Utsatt.

22.april 2014 – møte nr. 400
Vedtak: Utsatt.

6.mai 2014 – møte nr. 401
Vedtak: Utsatt.

20.mai 2014 – møte nr. 402
Vedtak: Utsatt.

17.juni 2014 – møte nr. 404
Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til møte 12. august.

12.august 2014 – møte nr. 405
Jobbet med hva som skal stå i rapporten for 2013.

Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til møte 26. august.

26.august 2014 – møte nr. 406
Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til møte 9. september.

9.september 2014 – møte nr. 407
Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til neste møte.

7.oktober 2014 – møte nr. 409
Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til neste møte.

21.oktober 2014 – møte nr. 410
Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til neste møte.

4.november 2014 – møte nr. 411
Vi har lagt inn hvilke andre møter
og konferanser vi har deltatt på i 2013.

Vedtak: Årsrapporten for 2013 er godkjent.

Nr. 05/2013 – Bærums-konferanse 2014 – «Ingenting om oss del I»

5.november 2013 – møte nr. 389
Det er lenge siden vi har hatt en Bærums-konferanse.
Den siste var i 2006.
Vi ønsker å lage en ny konferanse,
men det er viktig at flere blir med på det.

Vedtak: Vi tar opp saken under eventuelt på SAR-møtet 19.11.

19.november 2013 – møte nr. 390
Det er lenge siden vi har hatt en Bærums-konferanse.
Den siste var i 2006.
Vi ønsker å lage en ny konferanse,
men det er viktig at flere blir med på det.

Vedtak: Vi tar opp saken under eventuelt på SAR-møtet 19.11.