Nr. 04/2018 – Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth

14.august 2018- møte nr. 478

Vi har laget et lettlest dokument om saken
som skal legges frem for brukerrådene og SAR denne høsten.

Alle skal kunne med forslag til hva man kan bruke pengene til.

Senere på høsten skal vi stemme over forslagene,
før politikerne tar den endelige avgjørelsen.

Vedtak:     Skal stå på saksliste til neste SAR-møte.

 

28.august 2018- møte nr. 479

Kommunen har fått 19 millioner kroner
for salg av tomter på området Emma Hjorth.
Pegene skal gå til noe som utviklingshemmede
kan ha glede over tid.

Vi snakket om noen forslag i dag:
– Buss som tjenestestedene kan bytte på å bruke
– Båt med plass for rullestoler
– Mini-golfbane
– «Grunden-Bazar» i Sandvika
– Reisebyrå

Vedtak: Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside.
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september.

 

11.september 2018- møte nr. 480

Ressursgruppa på REGA har kommet med forslag.
Se disse på Saker vi jobber med under SAR.
Vedtak:   Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside.
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481

Vedtak:     Se referat fra SAR-møtet 25. september.

 

09.april 2019- møte nr. 490

RGB foreslår at forslagene 1-6 får de pengene de har søkt om.

Forslag 7 og 8, får ½ av de pengene de har søkt om.
Det betyr kr. 1 000 000 for forslag om treningssenter og uteløype
og kr. 2 000 000 for forslag om større garderobe på Emma friskhus.

Forslag 9 og 10 må vi vite mer om,
før vi kan bestemme oss.

Vedtak: Forslaget tas opp på SAR-møtet 7. mai.
Alle brukerrådene tar opp saken.

Nr. 10/2017 – Brukerråd for eldre

24.september 2017 – møte nr. 464

Saken handler om å starte arbeidet med et brukerråd.
Det tar lang tid før et råd kommer skikkelig i gang.
John-Harald, Tove og Erik er spurt om
de kan tenke seg å være med å starte opp rådet.
Det blir oppstart tidligst i mars 2018.
Det er snakk om 4-5 møter i året i tillegg til SAR,
temakvelder og avslutninger.

Vedtak: Erik, John-Harald og Tove tenker på saken til neste gang.

 

10.oktober 2017 – møte nr. 465

10/17 Brukerråd for eldre
Erik og Tove kan tenke seg ¨være med på det.
Tove forslår fredag mot en god møtedag.

Vedtak: John-Harald tenker på det til neste møte.

 

24.oktober 2017 – møte nr. 466

John-Harald er usikker på om han vil delta i et brukerråd for eldre.

Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

21.november 2017 – møte nr. 467

Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

12.desember 2017 – møte nr. 468

Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

 

16.januar 2018 – møte nr. 469

Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

 

30.januar 2018 – møte nr. 470

Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dag-aktivitetstilbudet.

Vedtak: Saken utsettes inntil videre

Nr. 08/2017 – Valg-deltagelse ved Stortings-valget

15.august 2017 – møte nr. 462

På nettet kan vi lese
at det bare er 1 av 5 personer med utviklingshemming
som stemmer ved valg.
Av de som stemmer bor fleste av disse bor hjemme hos foreldrene
og ikke i kommunale boliger.
Vi lurer på hvordan det er i Bærum.
Derfor lager vi en liten undersøkelse.
Vi stiller disse spørsmålene til de som jobber på
Vikanda, Aurora, Arba og REGA.
Kryss av for hva som gjelder for deg.
Ingen får vite hva du har svart, fordi undersøkelsen er anonym.
Her er spørsmålene:
Hvor bor du ?
 Leier kommunal bolig
 Eier egen bolig
 Bor hos mine foreldre
 Annet

Ved årets valg skal jeg?
 Jeg forhånds-stemmer
 Jeg stemmer på valgdagen
 Jeg skal ikke stemme
 Jeg vil stemme, men får ikke den hjelpen jeg trenger
 Jeg vil ikke svare på dette spørsmålet

 

05.september 2017 – møte nr. 463

Så langt har vi fått inn 87 svar.

Vi venter på svar fra Arba og REGA, samt noen fra Wøyen.

Før undersøkelsen ble sendt ut, la vi til spørsmålet:
Jeg forstår ikke dette spørsmålet.
Så langt viser en rask telling
at det er mange flere enn 1 av 5
som stemmer ved årets valg.

De 13% er personer som enten trenger hjelp,
men ikke får det,
ikke forstår spørsmålet eller ikke vil svare på spørsmålet.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte og på SAR

 

26.september 2017 – møte nr. 464

Vi har fått inn 95 svar tilsammen.
69 fra BA og 26 fra Aurora.
Det betyr at vi har fått svar fra ca.

Med utgangspunkt i arbeidstakere fra BA og Aurora,
så kan vi si at nesten 7 av 10 stemte ved årets valg.

Vedtak: Saken er avsluttet,
men vi kommer tilbake ved neste valg om 2 år.