Nr.06/2017 – Flytting mot eget ønske

28.mars 2017 – møte nr. 457

Vi har snakket om hvordan den enkelte har det i forhold til der de bor.

Noen kan tenke seg å flytte, andre kan tenke seg å fortsette å bo der de bor.

Vedtak: Utsatt til neste møte

 

18.april 2017 – møte nr. 458

Vi har ikke fått noe svar fra Heidi ennå.

Vedtak: Utsatt til neste møte

 

25.april 2017 – møte nr. 459

Noen har opplevd det vanskelig når man blir spurt om å flytte.

Hva betyr det egentlig?

Er det et tilbud, et ønske fra kommunen!

Hva kan vi gjøre for å bli trygge i denne situasjonen.

Hva er kommunens regler på området?
Vi har snakket med Bente Moe Eriksen som kommer på neste møte.
Vi forbereder saken sammen med henne fra kl. 11.30 til 12.00.

Så tar vi opp saken på SAR-møtet.

Vedtak: Fortsetter på neste møte.

 

23.mai 2017 – møte nr. 460

Vi tok opp saken på SAR-møtet 9. mai.
Bente Moe Eriksen var med fra administrasjonen.

Det kom frem mange synspunkter i diskusjonen.
Bente skrev de ned og hun og Lars Ole skal møtes
for å lage et forslag
til hvordan vi skal jobbe videre med denne saken.

Vedtak: Lars Ole møter Bente

 

Nr. 04/2017 – Høring om behov for boliger i Bærum

28.februar 2017 – møte nr. 455

Vi har fått en e-post fra Atle Thorud i kommunen.
Behovsanalyse for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og Velferdsboliger 2017-2036

Vedtak: Be noen komme å legge det frem på neste møte.
LO ordner dette.

 

14.mars 2017 – møte nr. 456

Vi har gått igjennom de delene av høringen som handler om oss.
Vi har ikke så mye å si til selve høringen,
men vil gjerne være med å snakke om velferdsteknologi.

Vedtak: Vi har sendt svar til Atle Thorud.

Nr. 02/2016 – Årsrapport 2015

19.januar 2016 – møte nr. 437

Vedtak: Utsatt

 

02.februar 2016 – møte nr. 438

Vedtak: Utsatt

 

1.mars 2016 – møte nr. 439

Vedtak: Utsatt

 

29.mars 2016 – møte nr. 441
Vi har begynt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

5.april 2016 – møte nr. 442
Vi holder fortsatt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

26.april 2016 – møte nr. 443

Vi har fortsatt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

30.august 2016 – møte nr. 447
Vi holder fortsatt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

13.september 2016 – møte nr. 448

Vi har fortsatt på rapporten.Vi har fortsatt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

25.oktober 2016 – møte nr. 449

Vi har fortsatt på rapporten.Vi har fortsatt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

08.november 2016 – møte nr. 450

Vedtak: Utsatt

 

22.november 2016 – møte nr. 451

Vi har fortsatt på rapporten.

Vedtak: Godkjennes på neste møte.

 

13.desember 2016 – møte nr. 452

Vi har fortsatt på rapporten.

Vedtak: Godkjennes på neste møte.

Nr. 05/2015 – Nye regler for ferieturer

02.juni 2015 – møte nr. 425
Erik tok opp spørsmålet om de nye reglene
som sier at miljø-personalet ikke lenger skal delta på ferie-turer.
Det er kun turene til tilrettelagt fritid som kommunen bidrar til.

Vi ba en tjenesteleder om å komme på dagens møte
og fortelle om ordningen.
I dag tidlig fikk vi beskjed om at det ikke lot seg gjøre.

Vedtak: Vi må finne ut hva dette handler om
og hvem som kan forklare det for oss.