Nr. 10/2017 – Brukerråd for eldre

24.september 2017 – møte nr. 464

Saken handler om å starte arbeidet med et brukerråd.
Det tar lang tid før et råd kommer skikkelig i gang.
John-Harald, Tove og Erik er spurt om
de kan tenke seg å være med å starte opp rådet.
Det blir oppstart tidligst i mars 2018.
Det er snakk om 4-5 møter i året i tillegg til SAR,
temakvelder og avslutninger.

Vedtak: Erik, John-Harald og Tove tenker på saken til neste gang.

 

10.oktober 2017 – møte nr. 465

10/17 Brukerråd for eldre
Erik og Tove kan tenke seg ¨være med på det.
Tove forslår fredag mot en god møtedag.

Vedtak: John-Harald tenker på det til neste møte.

 

24.oktober 2017 – møte nr. 466

John-Harald er usikker på om han vil delta i et brukerråd for eldre.

Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

21.november 2017 – møte nr. 467

Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

12.desember 2017 – møte nr. 468

Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

 

16.januar 2018 – møte nr. 469

Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Vedtak: Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

 

30.januar 2018 – møte nr. 470

Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dag-aktivitetstilbudet.

Vedtak: Saken utsettes inntil videre

Nr. 04/2017 – Høring om behov for boliger i Bærum

28.februar 2017 – møte nr. 455

Vi har fått en e-post fra Atle Thorud i kommunen.
Behovsanalyse for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og Velferdsboliger 2017-2036

Vedtak: Be noen komme å legge det frem på neste møte.
LO ordner dette.

 

14.mars 2017 – møte nr. 456

Vi har gått igjennom de delene av høringen som handler om oss.
Vi har ikke så mye å si til selve høringen,
men vil gjerne være med å snakke om velferdsteknologi.

Vedtak: Vi har sendt svar til Atle Thorud.

Nr.06/2016 – Gjøre ting sammen

15.mars 2016 – møte nr. 440
Vi har sett på forslag til spørsmål fra Hege
og laget et nytt forslag.

Vedtak: Sender forslaget til Hege.
29.mars 2016 – møte nr. 441
Arbeidet med saken har gått videre,
så vi venter på mer informasjon
før vi gjør noe mer.

De som har lyst
svarer på spørsmålene
og leverer til Cecilie.

Vedtak: Cecilie leverer svarene til Hege eller basen.
5.april 2016 – møte nr. 442
Tove og Cecilie har svart på oppgaven.

Vedtak: Cecilie leverer svarene til Hege eller basen.

Nr. 03/2016 – Brukerundersøkelse PLO

19.januar 2016 – møte nr. 437

Vedtak: Utsatt
2.februar 2016 – møte nr. 438
Vedtak: Utsatt
29.mars 2016 – møte nr. 441
Vedtak: Utsatt

5.april 2016 – møte nr. 442
Lars Ole har bedt Heidi H.
om finne frem til en person,
som kan forteller om undersøkelsen på neste SAR-møte.

Vedtak: Vi venter på svar fra Heidi H.
26.april 2016 – møte nr. 443
Bente kommer på SAR-møtet
og forteller om undersøkelsen.

Vi snakket om hva som er viktig å ta opp.
Og hvordan det bør fortelles om.

Vedtak: Intet spesielt