Nr. 09/2015 – Ny brosjyre

25.oktober 2016 – møte nr. 449

Vi har gått igjennom forslaget til ny brosjyre.
Det må fortsatt gjøres et par rettelser.

Vedtak: Det vil koste ca. kr. 3200.- å trykke opp 2000 brosjyrer.
Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.
Lars Ole tar dette opp på møte 26. september med kommunen.

 

08.november 2016 – møte nr. 450

Vedtak: Utsatt

 

22.november 2016 – møte nr. 451

Vi har gått igjennom den siste utgaven av brosjyren
og gjort noen endringer.
Den skal deles ut på SAR.

Vedtak: Be om penger til å trykke opp brosjyren.

 

13.desember 2016 – møte nr. 452

Vedtak: Be om penger til å trykke opp brosjyren.

Nr. 01/2017 – Høring NOU 17: 2016 ”På lik linje”

28.februar 2017 – møte nr. 455

Utsatt til neste møte.
Vi venter på det samlede høringssvaret fra kommune.

Vedtak: Sendt melding til Osmund Kaldheim og takket for sist.

 

14.mars 2017 – møte nr. 456

Vi har gått igjennom høringssvaret fra Bærum kommune.

Flere av våre svar fra høringen har kommet med,
også kommentarer.

Vi så også på noen av høringssvarene
som finnes på hjemmesiden til BLD.

Vedtak: Høringen legges ved sakslisten til neste SAR-møte.

Nr. 12/2017 – Forelesning for studenter

10.oktober 2017 – møte nr. 465

Vi har laget tre spørsmål
som studentene skal jobbe med før vi møter de.

Vedtak: Lars Ole sender over spørsmålene til Randi

 

24.oktober 2017 – møte nr. 466

Vi har gått igjennom hva vi skal si til studentene
og hvem som skal si hva.

Vedtak: Lars Ole gjør ferdig lysbildene.

 

21.november 2017 – møte nr. 467

Vedtak: Utbetaling av honorar for forelesningene blir 5. desember.