Nr. 06/2018 – Forelesning for vernepleierstudenter

09.oktober 2018- møte nr. 481

Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:      Vi ser litt på opplegget neste gang.

 

23.oktober 2018- møte nr. 482

Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:     Vi møtes hos Cora kl. 9.00 på fredag for å forberede oss.

 

06.november 2018- møte nr. 483

Gro, Erik og Merete skal forelese på Kjeller mandag 12. november.

Vedtak:     Vi møtes hos Merete kl. 9.00 på mandagen for å forberede oss.

 

Nr. 04/2018 – Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth

14.august 2018- møte nr. 478

Vi har laget et lettlest dokument om saken
som skal legges frem for brukerrådene og SAR denne høsten.

Alle skal kunne med forslag til hva man kan bruke pengene til.

Senere på høsten skal vi stemme over forslagene,
før politikerne tar den endelige avgjørelsen.

Vedtak:     Skal stå på saksliste til neste SAR-møte.

 

28.august 2018- møte nr. 479

Kommunen har fått 19 millioner kroner
for salg av tomter på området Emma Hjorth.
Pegene skal gå til noe som utviklingshemmede
kan ha glede over tid.

Vi snakket om noen forslag i dag:
– Buss som tjenestestedene kan bytte på å bruke
– Båt med plass for rullestoler
– Mini-golfbane
– «Grunden-Bazar» i Sandvika
– Reisebyrå

Vedtak: Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside.
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september.

 

11.september 2018- møte nr. 480

Ressursgruppa på REGA har kommet med forslag.
Se disse på Saker vi jobber med under SAR.
Vedtak:   Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside.
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481

Vedtak:     Se referat fra SAR-møtet 25. september.

Nr. 03/2018 – Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

22.mai 2018- møte nr. 476

Vi har lest igjennom og gjort noen forandringer

På det lett-leste dokumentet:
Bruker-medvirkning for personer med utviklingshemming
i Pleie og omsorg Bærum kommune.

Vedtak:     Sendes ut til høring i brukerrådene.

 

05.juni 2018- møte nr. 477

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

14.august 2018- møte nr. 478

Vedtak:     Skal stå på saksliste til neste SAR-møte.

 

28.august 2018- møte nr. 479

Vi trenger bilder til heftet.

Vedtak: Merete forbereder saken til SAR-møtet.

 

11.september 2018- møte nr. 480

Vi trenger bilder til heftet.

Vedtak:     Merete forbereder saken til SAR-møtet.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481

Vi trenger bilder til heftet.

Vedtak:     Merete forbereder saken til SAR-møtet.

Nr. 01/2018 – Oppskrift på brukerråd

27.februar 2018- møte nr.471

Dag og tid
Årshjulet bestemmer i når på året møtene skal være.
Når det gjelder dag og tid for møtene
er det noe tjenesteleder har ansvaret for å innkalle til.
Det kan være lurt å lage en plan for hele året.

 

Hvor ofte møter?
Møter 4 ganger i året.
Kan ha flere møter hvis det er helt spesielle ting.

På hvilken dag i uken?
Brukerrådene har møter på forskjellige dager.
Velg den ukedagen som passer best for alle som skal på møtet.

Når starter og slutter møtene?
Lurt å sette av minst 1 time.
Noen har møtet rett etter jobb, nemlig kl. 16.00.

Hvor mange kommer?
Noen steder har 4 brukere.
Vi vet ikke om de andre ennå.

Spørre de som ikke kommer om hvorfor de ikke kommer.
Hvis man vet hvorfor, kan man gjøre noe med det.
Man kan også flytte møtet,
hvis det er mange som ikke kan komme.
NB ikke glemme SAR-datoen.

Hva skal vi snakke om?
Saker som tjenesteleder ønsker at skal tas opp.
Tar opp saker fra SAR.
Ta opp fellesarrangementer på tvers av alle boligene.
Ting vi er fornøyde med
og ting vi ikke er fornøyde med,
Snakker også om rettigheter og ferie.
Snakke om bruk av felles bil.

Saker og saksliste?
Innkalling med saksliste skal være sendt
ut minst 14 dager før møtet.
Ha et husmøte i forkant av brukerrådet,
slik at man kan få høre hva de andre mener.

Spørre på alle husmøter om noen har saker de øsnker at skal tas opp på brukerråd.
På listen står det alltid de faste punktene som er på hvert møte
og de sakene man ikke ble ferdig med på forrige møte.

På brukerråd tar vi ikke opp saker som handler om private ting.
Eksempler; sex, personlige problemer, personlig hygiene,
private avtaler,

Referat?
Tjenesteleders ansvar.

Ansvaret for møtene?
De fleste stedene har personalet ansvaret for møtene.
Noen ganger må brukerne minne personalet på
at det skal være møte.
Personalet bør ikke ha en stor rolle i møtet.
Det er vårt møte.

Hvem styrer ordet?
Det er forskjellig hvem som styrer ordet.
Noen ganger er det personalet, andre ganger brukerne,
noen ganger sammen.
Det bør velges en møteleder som kan ha et personale til å hjelpe seg.
Møteleder bør forberede møtet på forhånd og gå igjennom sakslisten.

Servering på møtene?
Noen har pizza og brus.
Noen har felles middag før møtet.
Noen har kjeks.
Noen har ikke felles servering.

 

13.mars 2018- møte nr.472

Vedtak: Utsatt til neste møte.
Må bli ferdig på neste møte.

 

03.april 2018- møte nr.473

Vedtak: Utsatt til neste møte.
Må bli ferdig på neste møte.

 

10.april 2018- møte nr.474

Tilretteleggerforumet fikk ikke jobbet med dette punktet på siste møte.

Vi setter det inn i sakslisten til SAR og ber alle brukerrådene
komme med innspill til hva som kan være i oppskriften til møtene.

Eksempler kan være hvordan velge representanter.
Hvordan skal sakslisten og referatet være.
Hvilke saker man kan jobbe med, komme med eksempler.
Hvor man kan få saker fra, komme med eksempler.
Skal man velge leder og nestleder.
Velge møteleder, gå på rundgang.

Og sikkert mange andre forslag.

Vedtak: Settes inn i sakslisten og tas opp på SAR.