Nr. 01/2019 – Veileder Helsedirektoratet

26. februar 2019- møte nr. 487

Alle vil være med i Fokusgruppen
og har skrevet under på samtykke-erklæring
Vi ble ferdige med punktet Fysisk aktivitet
og nesten ferdig med mat.

 

12. mars 2019- møte nr. 488

Vi ble ferdig med både mat,
selvbestemmelse
og brukermedvirkning.

Vedtak:     Fortsetter på neste møte

 

26. mars 2019- møte nr. 489

Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.
Vedtak:     Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

 

09. april 2019- møte nr. 490

Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Vedtak: Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

 

23. april 2019- møte nr. 491

Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelig tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:   Vi fortsetter 7. mai før SAR-møtet.
Skal være ferdig innen 14. mai.

 

21. mai 2019- møte nr. 492

Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 4. juni.

 

06. juni 2019- møte nr. 493

Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 20. august.

 

20. august 2019- møte nr. 494

Snakket ferdig om kropp og seksualitet,
og personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 3. september.

 

03. september 2019- møte nr. 495

Begynt å snakke om livs-overganger.

Vedtak:     Vi fortsetter 10. september.

 

10. september 2019- møte nr. 496

Vi er ferdig med livsløps-overganger.
Fortsetter med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler.

Vedtak:     Vi fortsetter 8. oktober.

 

08. oktober 2019- møte nr. 497

Vi er ferdig med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler.

Har også funnet frem til størrelse på T-skjorter.

Vedtak:     Vi fortsetter neste gang med lege og tannlege.

Nr. 06/2018 – Forelesning for vernepleierstudenter

09.oktober 2018- møte nr. 481

Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:      Vi ser litt på opplegget neste gang.

 

23.oktober 2018- møte nr. 482

Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:     Vi møtes hos Cora kl. 9.00 på fredag for å forberede oss.

 

06.november 2018- møte nr. 483

Gro, Erik og Merete skal forelese på Kjeller mandag 12. november.

Vedtak:     Vi møtes hos Merete kl. 9.00 på mandagen for å forberede oss.

 

Nr. 04/2018 – Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth

14.august 2018- møte nr. 478

Vi har laget et lettlest dokument om saken
som skal legges frem for brukerrådene og SAR denne høsten.

Alle skal kunne med forslag til hva man kan bruke pengene til.

Senere på høsten skal vi stemme over forslagene,
før politikerne tar den endelige avgjørelsen.

Vedtak:     Skal stå på saksliste til neste SAR-møte.

 

28.august 2018- møte nr. 479

Kommunen har fått 19 millioner kroner
for salg av tomter på området Emma Hjorth.
Pegene skal gå til noe som utviklingshemmede
kan ha glede over tid.

Vi snakket om noen forslag i dag:
– Buss som tjenestestedene kan bytte på å bruke
– Båt med plass for rullestoler
– Mini-golfbane
– «Grunden-Bazar» i Sandvika
– Reisebyrå

Vedtak: Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside.
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september.

 

11.september 2018- møte nr. 480

Ressursgruppa på REGA har kommet med forslag.
Se disse på Saker vi jobber med under SAR.
Vedtak:   Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside.
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481

Vedtak:     Se referat fra SAR-møtet 25. september.

 

09.april 2019- møte nr. 490

RGB foreslår at forslagene 1-6 får de pengene de har søkt om.

Forslag 7 og 8, får ½ av de pengene de har søkt om.
Det betyr kr. 1 000 000 for forslag om treningssenter og uteløype
og kr. 2 000 000 for forslag om større garderobe på Emma friskhus.

Forslag 9 og 10 må vi vite mer om,
før vi kan bestemme oss.

Vedtak: Forslaget tas opp på SAR-møtet 7. mai.
Alle brukerrådene tar opp saken.