Nr. 06/2016 Tema-kvelder om mobbing

13.september 2016 – møte nr. 448

Vedtak: Forslag til plakat vises på SAR-møtet.

 

25.oktober 2016 – møte nr. 449

Vedtak: Forslag til plakat vises på SAR-møtet.

 

08.november 2016 – møte nr. 450
Britta har begynt å skrive en rapport fra konferansen
og fra tema-kveldene.
Rapporten skal være lettlest.
Hun lurer på om vi kan sjekke at rapporten er lettlest.

Vedtak: Vi sjekker gjerne rapporten når den er ferdig.

Nr. 09/2017 – Temakveld: Sjef i eget hus

05.september 2017 – møte nr. 463

Vi planlegger en tema-kveld denne høsten med tema bolig.
Lars Ole var på møte Bente og Heidi.
Vi snakket om en tema-kveld til høsten
for å snakke om det å flytte.
VI ønsker å invitere interesse-organisasjonene,
NFU og LUPE, med på kvelden.
Viktig å ta opp de vanskelige spørsmålene.
Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte
– Eie eller leie
– Hvem bestemmer hva, farger,
– Hva koster det
Cecilie og Cora ser på to

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

26.september 2017 – møte nr. 464

På SAR.møtet 12. september ble det bestemt
av RGB jobber videre med saken.
Det er nok best å arrangere en tema-kveld på 3,5 timer.
Vi foreslår mandag eller onsdag fra kl. 17.00 til 20.30.
fordi da er det minst andre ting som skjer.
De som inviteres er alle utviklingshemmede
og de pårørende som ønsker.
Mange pårørende kan sikkert ikke på dagtid.
Vi satser på februar 2018, men ikke uke 8.

Hvem kan hjelpe oss med temaet?
– Bente Moe Eriksen fra Pleie- og omsorg
– Husbanken
– Tildelingskontoret
– Boligkontoret
– NAV
– NFU
– Bistand- og omsorg (politisk)
Først blir det en felles innledning på 1 time.
Så er det gruppearbeid 1 time.
Avslutter kvelden med felles oppsummering 1 time.
Hvor skal vi være? Bærum idrettspark?

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

 

10.oktober 2017 – møte nr. 465

Det er ledig på BIP på mandager og torsdager,
men det er lurt å være tidlig ute med å bestille.
Lars Ole skal møte Bente 25. oktober for å fordele oppgaver.
Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet.

Hvor stort bør et fellesareal være?

Bør det være fellesareal?

Hva skal være reglene for fellesareal?

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

 

24.oktober 2017 – møte nr. 466

Vi har forberedt saken til SAR-møtet.

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

 

21.november 2017 – møte nr. 467

Vi planlegger to tema-kvelder,
en på onsdag 28. februar
og en mandag 5. mars.

Begge dagene på Bærum idrettspark hvis det er ledig.
Forslag til tidspunkt er kl. 16.30 til kl. 20.00.
Varm suppe med rundstykker fra kl. 15.30.

Vi har utfordret Heidi Hesselberg, Bente Moe Eriksen
og Vibeke Rosenvinge til å hjelpe oss med å arrangere.

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.

 

12.desember 2017 – møte nr. 468

Forslag fra en tjenesteleder om å snakke om hva husleien går til.
Vi inviterer Anita fra tildelingskontoret
for å snakke om vedtaket og gjennomføringen av vedtaket.
Vi inviterer også Bente til å snakke om mulighetene for å bytte bolig.

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.

 

16.januar 2018 – møte nr. 469

Datoene for tema-kvelden er 16. og 18. april.
Snakket om servering av tomatsuppe eller betasuppe.
Studentene lager forslag til avstemming.
Vi har laget ferdig saken til SAR.
Heidi og Bente har sagt at de kommer.
På mandag kan Gro, John-Harald, Cecilie og Erik.
På onsdag kan Tove, Frøydis og Cora.
Kanskje invitere Geir Aagaard fra Husbanken.

Vedtak: Lars Ole sjekker om Anita fra tildelingskontoret kan være med.
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

30.januar 2018 – møte nr. 470

Datoene for tema-kvelden er 16. og 18. april.
Snakket om servering av tomatsuppe eller betasuppe.
Studentene lager forslag til avstemming.
Frøydis ser på boken ”Sjef i eget hus” til neste møte.

Vedtak: Lars Ole sjekker om Geir Aasgaard
har lyst og anledning til å komme en av dagene.
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

27.februar 2018 – møte nr. 471

Vi stemte over hva vi skal spise på tema-kvelden.
Tomatsuppe med makaroni fikk flest stemmer.
Cora ser på boken ”Sjef i eget hus” til neste møte.
Når det gjelder hvem skal si noe på temakvelden,
så tar Lars Ole dette opp med Bente.
Forslag kommer på neste møte.
I påmeldingen må man melde seg på temakvelden.
Frist mandag 9. april for begge kveldene.

Vedtak: Lage invitasjon på neste møte.
Lars Ole sjekker en gang til om Geir Aasgaard
har lyst og anledning til å komme en av dagene.
Vi fortsetter saken på neste møte.

Tema-kvelder og tema-helg

267b1948fa84309bc99f9c0289cabe44_L

Tema-kveld og Tema-helg 2 til 4 ganger i året inviterer vi brukere, ansatte og andre til samlinger. Vi snakker om tema som er viktige for oss.

Tema-samlingene starter ofte med at vi ser en film.  Andre ganger ser vi på bilder, video eller noen innleder med et foredrag.

Etterpå får alle si hva de tenker og mener om temaet vi snakker om. Noen ganger forbereder vi konferanse eller foredrag vi skal holde for andre.

Eksempler på tema er:

Filmen ”Elling”
Vi diskuterte hva som er en god miljø-arbeider 090og hva som er en dårlig miljø-arbeider.