Cecilie Dahl

print
Cecilie Dahl

Jeg er 40 år (2015) og ugift.

Jeg er utdannet fra kokk- og servitør-linjen på Rosenvilde videregående skole.

Jeg har gått på Selbu folkehøgskole i skoleåret 94/95.

På fritiden er jeg med på håndball i Vivil. 

Jeg bruker også mye tid på venner og familie.

Jeg jobber på .

Jeg har vært i RGB siden 2013.

Jeg har vært med i «Bruker spør bruker»
og brukerråd for det området jeg bor i.