Gro Kristine Sjønnesen

print
Gro Kristine Sjønnesen

Jeg startet i RGB høsten 2013.

Jeg jobber i kantinen på Bærum arbeidssenter
og i Vinkelgården anne hver tirsdag.

Jeg har også jobbet som kanineassisten på politihuset i Oslo i 7 år.

Jeg har gått på Hurdal folkehøgskole i skoleåret 95/96.

I fritiden min spiller jeg biocca i ViVil,
og er drill-pike i Torshov skoles musikkkorps. 

Jeg er medlem at brukerrådet for det området der jeg bor.

Jeg synes det er spennende å være med til forskjellige steder
og fortelle om arbeidet i RGB.