John-Harald Wangen

print
John-Harald Wangen

Jeg heter John-Harald og er 61 år (2018).

Jeg har vært med i RGB siden 1998. 

Først og fremst var jeg nyssgjerrig på hvem RGB var,
og etter det var jeg her tre ganger på prøvetid
noe som er vanlig for alle.

Jeg har laget klubben som blir brukt av møteleder.
Jeg har vært med på å lage både hjemmeside og facebookside.

Jeg synes det er fint å være med i RGB.

Det var fint å være med på å arrangere Bærumskonferansene
i 2002, 2004 og 2006.

Jeg synes også det er viktig at Bærum
har samarbeidsrådet for mennesker med utviklingshemming (SAR).

Jeg synes det er viktig at vi får nye brukerråd
hvor man kan få sagt sin mening.

Jeg synes det er viktig at vi har brukerråd innenfor temaene
bolig, arbeid og fritid
for da kan vi bli hørt i viktige saker
som angår oss
som for eksempel at ferie ikke blir for dyrt.