Nr. 01/2003 – Nasjonal konferanse

01/03     NASJONAL KONFERANSE

 

14.januar 2003 – møte nr. 178

                            Vi må ta opp søknad om midler til instruktør

med støtte fra kultur-avdelingen.

 

Vi møtes i Løkkeåsveien kl. 12.00 til kl. 17.00

Tove skal på svømming 2. februar.

John-Harald kommer begge dagene.

Bente kommer begge dagene.

Jon Erling kommer i hvertfall på lørdagen.

Må snakke med Bodil om søndagen.

 

Jon Erling vil følge opp

det han sa på den lokale konferansen.

Finne et par andre arbeids-takere fra BA-rådet

som han kan samarbeide med.

Kanskje lage et lite rolle-spill.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

28.januar 2003 – møte nr. 179

Vi så på invitasjonen til avspark.

 

Jon Erling har startet arbeidet

med å forberede konferansen.

På torsdag 30. januar skal han ha et møte

med mulige samarbeids-partnere.

 

Vedtak:     Vi er spente på

hvordan Tema-Helgen blir.

 

11.mars 2003 – møte nr. 182

 

01/03     NASJONAL KONFERANSE

Lars Ole fortalte litt fra arbeidet i koordinerings-gruppen.

Programmet er snart ferdig og kan sendes ut.

Vi har ikke fått penger fra sosial-departementet.

 

Jon Erling forbereder innlegg arbeid.

Han skal bruke ting fra spørre-undersøkelse

fra de kommunale arbeids-sentraene.

 

Anne Mine jobber med området Hjem.

Hun skal på seminar sammen med de hun bor sammen med.

De skal reise til Klækken,

fordi der har alltid personalet reist tidligere

når de skal jobbe med viktige saker.

De skal snakke om hvordan de vil ha det der de bor.

Dette skal de også snakke om på konferansen.

 

 

25.mars 2003 – møte nr. 183

 

Vedtak:     John-Harald spør de i NFU

om de kjenner noen utviklingshemmede

som har blitt tvangs-flyttet

og som kan snakke om det på konferansen.

 

 

01/03     NASJONAL KONFERANSE

Jon Erling har sendt et brev til Puls-redaksjonen.

Han inviterer de til å lage en reportasje.

 

Anne Mine og de andre som bor i Skytterdalen

forbereder tema til konferansen.

Temaet handler om det å bestemme selv

og om hvordan de vil ha det der de bor.

 

Vedtak:     Vi jobber videre med saken på neste møte.

 

08.april 2003 – møte nr. 184

 

01/03     NASJONAL KONFERANSE

Anne Mine er med i en arbeidsgruppe.

Gruppa har hatt møte,

de planlegger hvem som skal gjøre hva på konferansen.

Anne Mine skal styre billed-fremvisningen.

Resten er hemmelig.

 

Jon Erling har hatt masse å gjøre.

I forrige uke var det intervju med Trude fra Bæringen

og i dag var det intervju med Puls fra NRK 1.

 

Tove og John-Harald kan tenke seg å stå på vår stand.

John-Harald mener at vi må planlegge hva vi skal vise frem.

 

Vedtak:     Ingen vedtak

 

22.april 2003 – møte nr. 185

 

01/03     NASJONAL KONFERANSE

Bente og Lars-Ove har deltatt på møte

i en tema-gruppe.

 

Temaet for gruppen er :

Brukerens stemme gjennom en bruker-undersøkelse !

Hverdagen som funksjonshemmet.

Hvordan er det å motta hjelp fra andre!.

 

Bør vi utfordre de politiske partiene

til å stille på den Nasjonale konferansen ?

 

Vedtak:     Invitere de politiske partiene

til å ha stand på Nasjonal konferanse.

Be partiene legge fram informasjon

om sine programmer på Lettlest.

Be Klar Tale rapportere fra konferansen.

 

6.mai 2003 – møte nr. 186

 

01/03     NASJONAL KONFERANSE

Geir synes det er synd at det ikke blir noen konferanse i mai.

Det betyr ikke at alt arbeidet vi har gjort er forgjeves.

Vi kan bruke mye av det som er laget

på den lokale konferansen i oktober / november 2003.

Vi synes det er synd

at det ikke blir noen nasjonal konferanse denne gangen.

 

For å lykke med Nasjonal konferanse,

er det viktig at Sosial departementet støtter arbeidet vårt.

Vi håper de vil støtte oss neste gang vi søker.

 

Vedtak:     Alle kommer på fellesmøte neste tirsdag.

print