Nr. 01/2015 – KS-undersøkelse

27.januar 2015 – møte nr. 416
Bærum kommune skal i løpet av dette året
gjennomføre en bruker-undersøkelse
hvor utviklingshemmede og pårørende blir spurt om
hva de synes om kommunens tjenester.

Vi vil få mer informasjon senere.

 

10.februar 2015 – møte nr. 417

Studentene har vært på besøk hos KS

og fått vite mer om undersøkelsen.

De kom med noen forslag til hvordan

 

De har også besøkt Nesodden kommune
som gjennomførte undersøkelsen i 2014.

 

Vi har ikke hørt noe mer fra vår kontakt-person i kommunen.

 

Vedtak:     Ingen vedtak.

 

24.februar 2015 – møte nr. 418

Undersøkelsen er i gang.

 

Vedtak:     Ingen vedtak.

 

10.mars 2015 – møte nr. 419

Vedtak:     Tas opp på neste møte.

 

24.mars 2015 – møte nr. 420

Jorunn og Line har fått i oppdrag
å gjennomføre spørreundersøkelsen
på vegne av Bærum kommune.

 

De ønsker å be oss om å se på
det brevet som skal sendes ut
med informasjon om undersøkelsen.

 

Vedtak:     Tas på neste møte.

 

07.april 2015 – møte nr. 421

Vi har sett på forslaget til brev
som skal sendes ut i forkant av brukerundersøkelsen.

Vi har gjort brevet litt mer lettlest.

 

Vedtak:     Sendt tilbake svar til studentene som skal utføre

undersøkelsen.

 

21.april 2015 – møte nr. 422

Vedtak:     Utsatt inntil videre.

print