Nr. 01/2019 – Veileder Helsedirektoratet

26. februar 2019- møte nr. 487

Alle vil være med i Fokusgruppen
og har skrevet under på samtykke-erklæring
Vi ble ferdige med punktet Fysisk aktivitet
og nesten ferdig med mat.

 

12. mars 2019- møte nr. 488

Vi ble ferdig med både mat,

selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Vedtak:     Fortsetter på neste møte

print