Nr. 01/2019 – Veileder Helsedirektoratet

26. februar 2019- møte nr. 487

Alle vil være med i Fokusgruppen
og har skrevet under på samtykke-erklæring
Vi ble ferdige med punktet Fysisk aktivitet
og nesten ferdig med mat.

 

12. mars 2019- møte nr. 488

Vi ble ferdig med både mat,
selvbestemmelse
og brukermedvirkning.

Vedtak:     Fortsetter på neste møte

 

26. mars 2019- møte nr. 489

Neste to temaer er kropp og sexualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.
Vedtak:     Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

 

09. april 2019- møte nr. 490

Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Vedtak: Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

 

23. april 2019- møte nr. 491

Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelig tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:   Vi fortsetter 7. mai før SAR-møtet.
Skal være ferdig innen 14. mai.

 

21. mai 2019- møte nr. 492

Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 4. juni.

 

06. juni 2019- møte nr. 493

Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.
Vedtak:     Vi fortsetter 20. august.

print