Nr. 02/2015 – Arbeids-gruppe Gjøvik kommune

10.mars 2015 – møte nr. 419

Vi har fått et brev fra Gjøvik kommune

Hvor de spør om vi vil være med i en arbeidsgruppe
som skal jobbe for at utviklingshemmede på Gjøvik

og Gjøvik kommune får brukerråd.

Det er snakk om å dra til Gjøvik 3-5 ganger i løpet av 2015.

 

Erik, Cora, Cecilie, Gro og John-Harald
kan tenke seg å være med å bidra.

 

Vi snakket om en skulle være med hver gang

og at de andre plassen byttes på.

 

Vedtak:     Lars Ole svarer Gjøvik kommune og avtaler veien videre.

 

24.mars 2015 – møte nr. 420

Vedtak:     Venter på mer informasjon fra Gjøvik kommune.

print