Nr.02/2016 – Årsrapport 2015

19.januar 2016 – møte nr. 437

Vedtak: Utsatt
1.mars 2016 – møte nr. 439
Vedtak: Utsatt
29.mars 2016 – møte nr. 441
Vi har begynt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
5.april 2016 – møte nr. 442
Vi holder fortsatt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
26.april 2016 – møte nr. 443
Vi holder fortsatt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

print