Nr. 02/2016 – Årsrapport 2015

19.januar 2016 – møte nr. 437

Vedtak: Utsatt

 

02.februar 2016 – møte nr. 438

Vedtak: Utsatt

 

1.mars 2016 – møte nr. 439

Vedtak: Utsatt

 

29.mars 2016 – møte nr. 441
Vi har begynt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

5.april 2016 – møte nr. 442
Vi holder fortsatt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

26.april 2016 – møte nr. 443

Vi har fortsatt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

30.august 2016 – møte nr. 447
Vi holder fortsatt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

13.september 2016 – møte nr. 448

Vi har fortsatt på rapporten.Vi har fortsatt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

25.oktober 2016 – møte nr. 449

Vi har fortsatt på rapporten.Vi har fortsatt på rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

08.november 2016 – møte nr. 450

Vedtak: Utsatt

 

22.november 2016 – møte nr. 451

Vi har fortsatt på rapporten.

Vedtak: Godkjennes på neste møte.

 

13.desember 2016 – møte nr. 452

Vi har fortsatt på rapporten.

Vedtak: Godkjennes på neste møte.

print