Nr. 02/2018 – Tur til Grunden i Sverige

27.februar 2018- møte nr. 471

Vi reiser torsdag 24. mai om morgenen
og kommer tilbake fredag 25. mai på kvelden.

Vedtak: Alle må sjekke om de har lyst og mulighet til å dra.

 

13.mars 2018- møte nr. 472

Erik, Frøydis, Cora, og kanskje Gro blir med.

Avreise om morgenen torsdag 24. mai
og tilbake fredag 25. mai om kvelden.

Vedtak: Alle dobbelt-sjekker at det passer.

 

03.april 2018- møte nr. 473

Erik, Frøydis, Cora blir med.
John-Harald blir med hvis han får permisjon med lønn.

Program kommer snart.
Kanskje Færøyene også blir med!

Vedtak:  Alle dobbelt-sjekker at det passer.

 

10.april 2018- møte nr. 474

Erik, Frøydis, Cora blir med.Erik, Frøydis, Cora blir med.John-Harald blir med hvis han får permisjon med lønn.
Programmet er ferdig og tas opp på neste møte.
Det er ikke avklart ennå om Færøyene blir med.

Vedtak: Lars Ole sender melding til Hedvig i NFU.

 

24.april 2018- møte nr. 475

Erik, Frøydis, Cora og John-Harald blir med.
Merete blir også med og bruker to feriedager.

Erik, John-Harald, Cora og Lars Ole drar fra Sandvika kl. 06.35.
Merete og Frøydis drar fra Lysaker kl. 06.40.
Vi er hjemme kl. 22.00 på fredagen.

Det er ikke avklart ennå om Færøyene blir med.

Vi lager en egen Facebookside for Nordisk samarbeide.

Torsdag 24. mai 2018

Deltakerne kommer med toget kl. 10.40 til Gøteborg.

12.00 LunchTimme

13.00-13.10 välkomnar och ska berätta vilka vi är
och hur vi ska jobba under denna dag

13.10-14.15 hur bildades föreningarna
och hur långt har föreningarna kommit?
hur jobbar ni berätta kort om detta.

14.15-14.30 Kaffe Paus

14.30-15.30 Grupparbete

15.30.16.30 Summera dagen hur var den
och vad var bra och vad var mindre bra

17.00 Inkvartering og aktiviteter utanför lokalen
Förslag vart ni vill vara och vad ni vill ni göra på kvällen.

Fredag 25. mai 2018
9.30 -10.00 Frukost

10.00-12.00 Tillståndet i våra länder för funktionshinder,
rättigheter och lagstiftning.

12.00-13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Fortsättning tillståndet i våra länder för funktionshinder, rättigheter och lagstiftning.

15.00-16.00 Reflektion om dagen
och kort om formerna för framtida samarbete.

1600 Vi tackar för denna dagen
och ser emot för en bra samarbete partnerskap
för dessa länder
och hoppas att ni har haft det bra
och så hörs vi av hur det ska gå vidare

Forberedelse til turen:
Det er 10 spørsmål på hjem, 4 på fritid, 8 på arbeid, 2 på ferie
og 2 på diverse.

Alle må forberede en kort presentasjon av seg selv
og den gruppen de er medlem i.

Vedtak: Vi spør de andre fra Norge om hvilke områder de vil forberede.
Lars Ole ordner dette.

 

22.mai 2018- møte nr. 476

På fredag 25. mai skal vi møte
de andre deltakerne fra Norge
som skal være med til Gøteborg for å treffe Grunden og ULF.

Vi møtes i Løkkeåsveien fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Fra RGB kommer Cora, John-Harald, Merete, Frøydis og Gro.
Lars Ole og Birgitte er tilretteleggere.


Program:

Starte med å presentere oss.
Navn, alder, forhold, bolig, arbeid og fritid
Brukerrådene fra Bærum, Gjøvik, Eidsberg og Skedsmo.

Hvem møter vi i Gøteborg?  ULF og Grunden
Skype med Grunden kl. 11.30, dato for tur?
Se på forslag til program,
komme med andre ønsker

Bli-kjent-leker

Lunsj kl. 12.00 til kl. 12.30

Reisetider og måter

Pakkeliste

Vedtak:     Fordele oppgaver mellom kommunene når vi treffes på fredagen.

print