Nr. 03/2003 – Høring brukermedvirkning

03/03     HØRING OM BRUKER-MEDVIRKNING

 

14.januar 2003 – møte nr. 178

 

Bærum kommune har laget et forslag

til en plan som sier noe om

hvordan kommunen skal jobbe med økt bruker-medvirkning.

Bruker-medvirkning gjelder på person-plan (den enkelte)

og på system-nivå (kommunen).

De satser på 5 forskjellige ting:

 

  1. Spørre-undersøkelser og meldinger
  2. Råd (Funksjonshemmedes råd, RGB osv.)
  3. Kvalitets-erklæringer
  4. Bruker-valg
  5. Bedre de ansattes holdninger

 

Vedtak:     Vi ber om utsettelse til neste møte.

Hvis ikke skriver Lars Ole en kort uttalelse fra oss.

 

28.januar 2003 – møte nr. 179

Hørings-svaret er vedlegg til dette referatet.

 

Vedtak:     Alle leser hørings-svaret til neste møte.

Streker under vanskelige ord

og ting man mener er viktige.

 

11.februar 2003 – møte nr. 180

Vedtak:     Utsatt på grunn av brann-alarmen.

 

25.februar 2003 – møte nr. 181

Hørings-svaret er vedlegg referatet 179.

 

Vedtak:     Alle leser hørings-svaret til neste møte.

Streker under vanskelige ord

og ting man mener er viktige.

 

11.mars 2003 – møte nr. 182

Vedtak:     Alle leser hørings-svaret til neste møte.

Streker under vanskelige ord

og ting man mener er viktige.

 

25.mars 2003 – møte nr. 183

Vedtak:     Notatet er greit nok.

print