SAR 03/2015 Brukerrådsarbeid

SAR-17.11.15

Sak 3:   Bruker-råd på Aurora og Arba RGB har fått i oppgave å følge opp dette.Derfor kontaktet vi Arba og avtalte å komme på besøk.Vår kontakt-person er Jon Fjeldstad.
Vi besøke Arba på fredag 6. november.Cecilie og Gro fortalte om SAR og om konferansen.Vi inviterte noen til å komme på neste SAR-møte.
Ingen fra Arba kom på dagens møte.

Vedtak: Tove invitere Liv S som er tillitsvalgt på pakkeavdelingen til å komme på besøk neste møte mellom kl. 9 -11.

 

SAR-16.02.16
Sak 3:   Bruker-råd på Aurora og Arba Det har ikke skjedd mye med Arba. Marianne har kommet hit fra Aurora, og skal fortelle kollegaene sine på Aurora om det vi jobber med i SAR.
Marianne lurer på hvordan de kan ha brukerråd på sin arbeidsplass. Kanskje hun kan bli invitert til å se på hvordan de jobber i BA-rådet?

print

Legg igjen en kommentar