Nr. 03/2016 – Brukerundersøkelse PLO

19.januar 2016 – møte nr. 437

Vedtak: Utsatt
2.februar 2016 – møte nr. 438
Vedtak: Utsatt
29.mars 2016 – møte nr. 441
Vedtak: Utsatt

5.april 2016 – møte nr. 442
Lars Ole har bedt Heidi H.
om finne frem til en person,
som kan forteller om undersøkelsen på neste SAR-møte.

Vedtak: Vi venter på svar fra Heidi H.
26.april 2016 – møte nr. 443
Bente kommer på SAR-møtet
og forteller om undersøkelsen.

Vi snakket om hva som er viktig å ta opp.
Og hvordan det bør fortelles om.

Vedtak: Intet spesielt

print