Nr. 03/2018 – Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

22.mai 2018- møte nr. 476

Vi har lest igjennom og gjort noen forandringer

På det lett-leste dokumentet:
Bruker-medvirkning for personer med utviklingshemming
i Pleie og omsorg Bærum kommune.

 

Vedtak:     Sendes ut til høring i brukerrådene.

print