Nr. 03/2019 – Politiker-stafetten 2020

08. oktober 2019- møte nr. 497

Laminert politikeroversikten fra siste nummer av Bæringen.

Hvem lager rød stafett-pinne
og hvem besøker ordføreren?

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

29. oktober 2019- møte nr. 498

Hvem lager rød stafett-pinne
og hvem besøker ordføreren?

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

12. november 2019- møte nr. 499

Hvem lager rød stafett-pinne
og hvem besøker ordføreren?

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

03. desember 2019- møte nr. 500

Hvem lager rød stafett-pinne
og hvem besøker ordføreren?

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

07.januar 2020- møte nr. 501

Mathilde ordner med rød stafett-pinne
og Frøydis og Merete besøker ordføreren.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte

 

21.januar 2020- møte nr. 502

Frøydis har ordnet med pinne.
Lars Ole maler denne rød.
Frøydis og Merete besøker ordføreren i rådhuset.

Vedtak:     Vi møter ordføreren torsdag 6. februar kl. 15.15 til kl. 15.45.

print