Nr.04/2016 – Kommunenettverket

2.februar 2016 – møte nr. 438
Bufdir spør oss om vi kan presentere oss selv
og vårt arbeide torsdag 14. april
i et møte med et kommunenettverk.
I nettverket deltar det 10 kommuner, Bærum er en av dem.
Målet med vårt besøk er å få flere kommuner
til å starte lignende grupper.

Vedtak: Vi har sendt svar til Bufdir og sagt at vi kommer.

1.mars 2016 – møte nr. 439
Bufdir ønsker at vi snakker om hva vi gjør,
slik at flere kommuner får lyst å opprette rådgivningsgrupper.
Erik, Gro og Cecilie stiller opp.

Vedtak: Vi reiser felles innover til Oslo med T-banen
etter lunsj på torsdag 14. april.
15.mars 2016 – møte nr. 440
Samarbeid – slik at flere kan jobbe med en sak man er opptatt av
og dele med hverandre.
Synliggjøre at vi er eksperter i våre liv.
At vi kan mye, men ofte ikke blir spurt.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte

 

29.mars 2016 – møte nr. 441
Vi har laget ferdig et forslag til presentasjon.

Vedtak: Fordeler oppgaver og bestemmer tekst.
5.april 2016 – møte nr. 442
Vi har laget ferdig et forslag til presentasjon
og fordelt noen av temaene.

 

Vedtak: Vi setter av god tid til spørsmål.
Vi utfordrer studentene til å komme med noen innspill.

26.april 2016 – møte nr. 443
Vi var fornøyde med innsatsen.
Det kom en del spørsmål.

Vedtak: Neste gang forbereder vi et opplegg
som svarer på spørsmål
vi tenker at kommunene lurer på.

print